Adresa: mun. Chișinău, str. Columna 130

Cum să devii membru IPA / International / Police / Association

Cum să devii membru IPA

Condițiile și procedura de aderare în calitate de membru al Asociației Internaționale a Polițiștilor (IPA) – Secția Republica Moldova

MODEL - cerere de înscriere în calitate de membru de drept
MODEL - cerere de înscriere în calitate de membru de onoare

 I. STATUTUL Asociaţiei Obşteşti cu privire la organizarea și funcționarea Asociației Internaționale a Polițiștilor (International Police Association – IPA)

REGULAMENTUL de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei Obşteşti cu privire la organizarea și funcționarea Asociației Internaționale a Polițiștilor (International Police Association – IPA)


– Secția Republica Moldova prevede următoarele categorii de membri, și anume:

MEMBRI DE DREPT

Polițiștii activi și organizațiile de poliție care sunt membri cu drepturi depline în cadrul asociației, contribuind la dezvoltarea și promovarea cooperării internaționale în domeniul aplicării legii.

MEMBRI DE ONOARE

Persoane sau entități remarcabile care au adus contribuții semnificative în susținerea misiunii și valorilor asociației, fiind recunoscute și onorate pentru sprijinul lor deosebit.
1

Cine poate deveni membri de drept IPA: angajații organelor de ocrotire a normelor de drept, menținere a ordinii publice și combatere a criminalității. În această categorie se înscriu:

 •      Persoane angajate în serviciul activ;
 •      Pensionarii trecuți în rezervă;
 •      Foști angajați, trecuți în rezervă prin demisie, dacă au activat în instituțiile de drept cel puțin 10 ani.
2

Cine poate deveni membri de onoare IPA:

 •      Persoane din domeniul: artei, literaturii, cinematografiei, teatrului, învățământului, administrației publice etc.;
 •      Persoane din domeniul afacerilor economiei naționale și internaționale.

II. În calitate de membri IPA se pot înscrie următoarele categorii de persoane:

 •       Reprezentanți/pensionari ai Ministerului Afacerilor Interne;
 •       Reprezentanți/pensionari ai Centrului Național Anticorupție;
 •       Reprezentanți/pensionari ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat;
 •       Reprezentanți/pensionari ai Serviciului Vamal;
 •       Reprezentanți/pensionari ai Inspectoratului General al Poliției;
 •       Reprezentanți/pensionari ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
 •       Reprezentanți/pensionari ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
 •       Persoane care participă activ la educaţia noii generaţii, susţin esenţial şi necondiţionat activitatea organelor de poliţie, promovează respectul faţă de lege şi ordine, creează imagini favorabile organelor de poliţie sau contribuie considerabil la dezvoltarea şi consolidarea Asociaţiei prin orice mijloace legale etc.
 •       Văduvele foştilor membri de drept care au decedat în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu sau ca rezultat a unor maladii în timpul îndeplinirii serviciului;
 •       Polițiști din alte state, dacă în ţara acestora nu există asemenea Asociaţii;
 •       Pensionari ai organelor de poliţie din alte state, domiciliați în Republica Moldova;
 •       Altele.

III. Procedura și condițiile de aderare în calitate de membru IPA:

1

Aderarea în calitate de membru al Asociației Internaționale a Polițiștilor – Secția Republica Moldova se efectuează în baza cererii scrise personal, în care sunt indicate datele solicitantului:

 •       (numele de familie, prenumele şi patronimicul, data naşterii, viza de reşedinţă, locul de muncă, funcţia deţinută, telefonul de contact şi adresa electronică);
 •       data depunerii cererii şi semnătura. În cerere se indică şi informaţiile suplimentare despre candidat (locul naşterii, naţionalitatea, cetăţenia, starea civilă, studiile, experienţa profesională, aptitudinile şi competenţele personale, cunoaşterea limbilor străine etc).
2

La cererea de aderare se anexează:

 •       două fotografii color cu dimensiunile 40x50 mm, în uniformă sau în vestimentaţie civilă, la dorinţa candidatului;
 •       copia buletinului de identitate şi a fişei de însoţire;
 •       copia legitimaţiei de serviciu, pentru persoanele în exerciţiul funcţiei sau copia legitimaţiei de pensionar sau certificatul de cazier judiciar, pentru rezervişti;
 •       certificatul serviciului resurse umane şi certificatul de cazier judiciar, pentru foştii angajaţi trecuţi în rezervă prin demisie.
3

La cererea de aderare în calitate de membru IPA de onoare, extraordinar şi asociat se anexează următoarele acte:

 •       copia buletinului de identitate şi a fişei de însoţire;
 •       două fotografii color cu dimensiunile 4x5 mm;
 •       copia actului ce confirmă gradul de rudenie pentru membrii extraordinari;
 •       copia legitimaţiei de serviciu pentru persoanele în exerciţiul funcţiei sau copia legitimaţiei de pensionar pentru rezervişti;
 •       certificat de cazier judiciar.
4

Actele de aderare se depun la biroul în raza în care domiciliază sau activează candidatul.

5

Actele de aderare se examinează în termen de până la două luni, în prezenţa candidatului, la şedinţa Comitetului Executiv al Biroului, care decide admiterea cererii sau respingerea ei. Admiterea sau respingerea cererii necesită a fi motivată, argumentele fiind înregistrate în procesul-verbal al şedinţei organului executiv.

6

Actele de aderare şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei Comitetului Executiv al Biroului ataşate la scrisoarea de însoţire se prezintă Secretariatului Comitetului Executiv Naţional al Asociaţiei pentru verificare. Materialele respective sunt prezentate Comisiei Interne şi Dezvoltare a Comitetului Executiv Naţional, care examinează corectitudinea îndeplinirii lor, verifică aptitudinile şi calităţile personale privind corespunderea exigenţelor în calitate de membru IPA. Termenul de examinare a actelor de aderare şi perfectare a legitimaţiei de membru IPA nu poate depăşi mai mult de 4 luni din momentul depunerii.

7

Procedura de aderare în calitate de membru IPA de onoare, este similară cu cea de membru de drept.

logo_ipa_1000x1000.png

Contacte

Tel: +373 67300906
mun.Chișinău, str. Columna 130
COMUNITATEA NOASTRA