PROCES-VERBAL al şedinţei Adunării Generale - Primul Congres Naţional IPA - Secţia Republica Moldova din 12 mai 2012

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 842.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_filter::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_many_to_one.inc on line 104.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 303.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

 

PROCESUL – VERBAL nr.1

al şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti

International Police Association – Secţia Republica Moldova”,

convocată la Primul Congres Naţional din 12 mai 2012

 

I. Lucrările Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti „International Police Association – Secţia Republica Moldova” convocată la Primul Congres Naţional au fost deschise de către Preşedintele I.P.A. – Secţia Republica Moldova dl. Bodorin Igor, care s-a adresat către persoanele prezente în sală şi a informat audienţa, că numărul de membri ai I.P.A. – Secţia Republica Moldova este de 487 membri. Conform datelor prezentate de Secretariat în sală sunt prezenţi 271 de membri de drept. Deci este cvorumul necesar pentru începerea lucrărilor Congresului.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii dacă sunt şi alte propuneri.

Membrii Asociaţiei prezenţi în sală au înaintat unica propunere de a începe lucrările Adunării Generale.

Preşedintele dl. Bodorin Igor a pus la vot propunerea de a începe lucrările Adunării Generale a I.P.A. – Secţia Republica Moldova convocată la Primul Congres Naţional.

Participanţii la Congres au votat unanim propunerea de începere a lucrărilor Adunării Generale a Asociaţiei.

Conta – 0

S-au abţinut – 0

 

Până a purcede la examinarea problemelor curente dl. Bodorin Igor a salutat prezenţa în sală, alături de participanţii la Congres, a ministrului afacerilor interne d-lui Roibu Alexei, care conform tradiţiilor este şi Preşedinte de Onoare al Asociaţiei şi l-a invitat să ocupe locul de onoare la masa prezidiului. Dl. Roibu Alexei a ocupat locul propus de către Preşedintele dl. Bodorin Igor.

În continuare, dl. Bodorin Igor a propus participanţilor la Congres să onoreze în picioare Imnul de Stat al Republicii Moldova şi Imnul International Police Association.

Totodată, a informat că este onorat de prezenţa în sală a d-lui David Mihail, vicepreşedintele I.P.A. – Secţia Română pe care la salutat din partea participanţilor la Congres. Cu regret, nu au putut fi alături de noi invitaţii a I.P.A. – Secţia Ucraina şi a I.P.A. – Secţia Federaţia Rusă, însă conducerea acestor Secţii Naţionale au transmis în mesajele sale salutări participanţilor şi şi-au expus disponibilitatea de a conlucra eficient cu Secţia Naţională din ţara noastră.

Dl. David Mihail a fost invitat să ocupe locul de onoare la masa prezidiului, alături de ministrul afacerilor interne dl. Roibu Alexei.

Dl. Bodorin Igor a comunicat audienţei, că Comitetul Executiv Naţional este obligat să-şi prezinte darea de seamă pentru perioada ce a decurs de la ultima Adunarea Generală, convocată la 19 aprilie 2008.

Dl. Bodorin Igor a explicat, că pentru a petrece Congresul este necesar alegerea prezidiului. S-a solicitat părerea participanţilor la Congres referitor la componenţa numerică a acestui organ de lucru.

Participanţii la Congres au înaintat propunerea ca prezidiul de lucru să fie ales din cinci persoane. Alte propuneri din sală nu au parvenit.

S-a pus la vot componenţa numerică a prezidiului.

Adunarea Generală a votat unanim componenţa numerică a Prezidiului de lucru a Congresului Naţional.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

Dl. Bodorin Igor a solicitat propuneri referitor la componenţa nominală a prezidiului.

Membru I.P.A. dl. Gandrabur Gheorghe a propus, că în componenţa prezidiului să fie incluse următoarele persoane: dl. Bodorin Igor în calitate de Preşedinte al Congresului, dl. Avram Mihail – Secretarul Congresului şi domnii Pogurschi Andrei, Batcu Vasile şi Brîncă Ion ca membrii a prezidiului.

Dl. Bodorin Igor a solicitat şi alte propuneri. Alte propuneri referitor la componenţa prezidiului din partea participanţilor la Congres nu au parvenit.

Componenţa nominală a prezidiului: Bodorin Igor - preşedinte, Avram Mihail - secretari, Pogurschi Andrei, Batcu Vasile şi Brîncă Ion – membri ai prezidiului a fost pusă la vot.

Adunarea Generală a votat unanim componenţa nominală a Prezidiului Congresului Naţional: preşedinte dl. Bodorin Igor, secretar – dl. Avram Mihail, membrii prezidiului – domnii Pogurschi Andrei, Batcu Vasile şi Brîncă Ion.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

Candidaturile propuse pentru prezidiu au fost acceptate unanim şi persoanele menţionate şi-au ocupat locurile la masa prezidiului.

 

II. Preşedintele Congresului dl. Bodorin Igor a propus aprobarea ordinea de zi a Adunării Generale, care constituie din următoarele chestiuni:

Raportul Comitetului Executiv I.P.A. – Secţia Republica Moldova privind activităţile realizate în perioada de raport. Raportor: Bodorin Igor; coraportori Avram Mihail şi Stavila Ghenadie.

Raportul trezorierului. Raportor dl. Brîncă Ion.

Raportul Comisiei de Cenzori. Raportor Bordina Valeriu.

Aprobarea bugetului pentru anul 2012. Raportor dl. Brîncă Ion;

Menţionarea celor mai bune Birouri. Raportor dl. Pogurschi Andrei.

Aprobarea modificărilor în Statutul I.P.A. – Secţia Republica Moldova. Raportor dl. Avram Mihail.

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei Obşteşti „International Police Association – Secţia Republica Moldova”. Raportor dl. Batcu Vasile.

Alegerea Comitetului Executiv Naţional: Preşedintele, doi vice – preşedinţi, Secretarul General, Trezorierul, 6 membri – concomitent preşedinţii comisiilor de specialitate. Raportor dl. Bodorin Igor.

Alegerea Comisiei de Cenzori. Raportor dl. Bodorin Igor.

Prezentarea proiectului şi aprobarea Hotărârii Adunării Generale. Raportor dl. Pogurschi Andrei.

 

Preşedintele dl. Bodorin Igor a solicitat şi alte propuneri. Participanţii la Adunarea Generală nu au înaintat alte propuneri.

Ordinea de zi menţionată a fost pusă la vot.

Adunarea Generală a votat unanim propunerea şi aprobat ordinea de zi propusă.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Preşedintele dl. Bodorin Igor a făcut un anunţ, prezentând lista candidaţilor de a fi aleşi în componenţa Comitetului Executiv Naţional, anume:

1.La funcţia de Preşedinte al I.P.A. - Secţia Republica Moldova s-a înregistrat dl. Batcu Vasile, actualul vice-preşedinte;

2. La funcţiile de vice-preşedinţi şi-au înaintat candidaturile domnii Larii Iurie, Ţurcan Vladimir şi Ivaşciuc Iacob.

3. La funcţia de Secretar General şi-a înaintat candidatura dl. Avram Mihail – actualul Secretar General.

4. La funcţia de trezorier i-a înaintat candidatura dl. Nicoară Ion – actualul contabil al Asociaţiei;

5. La funcţia de membru al CEN, Preşedinte al Comisiei Relaţii Internaţionale şi-a înaintat candidatura dl. Gandrabur Gheorghe.

6. La funcţia de membru al CEN, Preşedinte al Comisiei Profesionale şi-a înaintat candidatura dl. Cojocaru Radion.

7. La funcţia de membru al CEN, Preşedinte al Comisiei Interne şi Dezvoltare şi-a înaintat candidatura dl. Untilov Iurie.

8. La funcţia de membru al CEN, Preşedinte al Comisiei Sociale şi-a înaintat candidatura dl. Zaporojan Veaceslav.

9. La funcţia de membru al CEN, Preşedinte al Comisiei Cultură, Tineret şi Sport şi-a înaintat candidatura dl. Caţ Iulian.

10. La funcţia de membru al CEN, Preşedinte al Comisiei Juridice şi-a înaintat candidatura dl. Trofimov Igor.

Preşedintele dl. Bodorin Igor a explicat, că participanţii la Adunarea Generală î-şi pot înainta candidaturile la funcţiile nominalizate sau pot propune candidaturile altor colegi.

Secretariatul a comunica, că din partea participanţilor a parvenit propunerea ca la funcţia de vicepreşedinte să fie înaintată şi candidatura d-lui Moţpan Chiril.

Candidatura d-lui Moţpan Chiril a fost acceptată de Prezidiul de lucru.

 

III. Preşedintele dl. Bodorin a comunicat, că pentru a petrece în mod organizat Adunarea Generală este necesar de a stabili regulamentul de lucru. A propus de a oferi timp pentru prezentare:

Raportul Comitetului Executiv Naţional – 30 min. Coraportorii - 5 min.

Raportul Trezorierului – 7 min.;

Raportul Comisiei de Cenzori – 5 min.

Prezentarea proiectului Bugetului pentru anul 2012 – 5 min.

Prezentarea privind modificările în Statut şi Regulament – până la 7 min.

Pentru dezbateri – până la 3 min.

Dl. Bodorin Igor a solicitat participanţilor să înainteze şi alte propuneri la acest compartiment.

Participanţii nu au înaintat alte propuneri privind regulamentul de lucru.

Regulamentul de lucru a fost pus la vot.

Adunarea Generală a votat unanim regulamentul de lucru a Congresului Naţional.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

IV. Preşedintele dl. Bodorin Igor s-a adresat către participanţi cu solicitarea de ai oferi cuvânt ministrului afacerilor interne d-lui Roibu Alexei pentru un mesaj de salut.

Propunerea a fost susţinută şi dl. Roibu Alexei a prezentat mesajul de salut adresat participanţilor la lucrările Adunării Generale, convocată la Primul Congres Naţional.

Mesajul d-lui Roibu Alexei a fost susţinut cu aplauze de către participanţii la Congresul Naţional.

 

V. În continuare, membrul Prezidiului dl. Pogurschi Andrei a propus să ofere cuvânt Preşedintele I.P.A. – Secţia Republica Moldova, concomitent Preşedintele Adunării Generale dl. Bodorin Igor, pentru a prezenta Raportul Comitetului Executiv I.P.A. – Secţia Republica Moldova privind activităţile realizate în perioada de raport.

Înainte de a prezenta raportul de bază, dl. Bodorin Igor a propus participanţilor că ar fi mai eficient ca să fie prezentate toate rapoarte incluse în ordinea de zi, apoi să fie dată aprecierea corespunzătoare şi adoptarea lor.

S-a solicitat părerea participanţilor şi dacă sunt alte propuneri.

Participanţii la Congresul Naţional nu au înaintat alte propuneri.

Propunerea d-lui Bodorin Igor a fost pusă la vot.

Participanţii au votat unanim.

Dl. Bodorin Igor a prezentat Raportul Comitetului Executiv Naţional – Secţia Republica Moldova privind activităţile realizate în perioada de raport. (Raportul se anexează ca anexa nr. 1)

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt întrebări sau obiecţii.

Participanţii n-au înaintat obiecţii şi întrebări pe marginea raportului prezentat.

Dl. Bodorin Igor a propus d-lui Avram Mihail să prezinte coraportul menţionat în ordinea de zi a Congresului.

Dl Avram Mihail a prezentat coraportul Comitetului Executiv Naţional – Secţia Republica Moldova privind activităţile realizate în perioada de raport.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii dacă au întrebări şi obiecţii pe marginea coraportului prezentat de către dl. Avram Mihail.

Participanţii n-au înaintat întrebări şi obiecţii la coraportul prezentat de către dl. Avram Mihail.

Dl. Bodorin Igor a propus d-lui Stavila Ghenadie, Preşedintele Biroului Bălţi, să prezinte coraportul menţionat în ordinea de zi a Congresului.

Dl. Stavilă Ghenadie a prezentat coraportul privind activităţile realizate în perioada de raport.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt întrebări şi obiecţii pe marginea coraportului prezentat de către dl. Stavilă Ghenadie.

Participanţii la Congres nu au înaintat întrebări şi obiecţii pe marginea coraportului prezentat de către dl. Stavilă Ghenadie.

Dl. Bodorin Igor a propus d-lui Brîncă Ion să prezinte raportul trezorierului pentru perioada de raport.

Dl. Brîncă Ion a prezentat raportul trezorierului pentru perioada de raport.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt întrebări sau obiecţii pe marginea raportului trezorierului.

Participanţii la Congres nu au înaintat întrebări şi obiecţii pe marginea raportului trezorierului, prezentat de către dl. Brîncă Ion.

Preşedintele şedinţei de lucru a Adunării Generale dl. Bodorin Igor a deschis procedura dezbaterilor pe marginea rapoartelor prezentate.

Participanţii la Congres, în timpul dezbaterilor pe marginea rapoartelor şi corapoartelor prezentate, a înaintat unica propunere:

Raportul Comitetului Executiv Naţional al I.P.A. – Secţia Republica Moldova privind activităţile realizate în perioada de raport, prezentat de către dl. Bodorin Igor, coraportul prezentat de către dl. Avram Mihail, coraportul prezentat de către Stavila Ghenadie şi raportul trezorierului, prezentat de către dl. Brîncă Ion de adoptat.

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt alte propuneri.

Participanţii la Congres nu au înaintat alte propuneri.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot propunerea parvenită de la participanţi în timpul dezbaterilor pe marginea rapoartelor şi corapoartelor prezentate.

Adunarea Generală a votat unanim propunerea Preşedintelui şedinţei şi a adoptat Raportul Comitetului Executiv Naţional al I.P.A. – Secţia Republica Moldova privind activităţile realizate în perioada de raport, prezentat de către dl. Bodorin Igor, coraportul prezentat de către dl. Avram Mihail, coraportul prezentat de către Stavila Ghenadie şi raportul trezorierului, prezentat de către dl. Brîncă Ion.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

VI. Dl. Bodorin Igor a propus d-lui Bordina Valeriu să prezinte Raportul Comisiei de Cenzori pentru perioada de raport.

Dl. Bordian Valeriu a prezentat Raportul Comisiei de Cenzori pentru perioada de raport (raportul se anexează).

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii dacă sunt întrebări şi obiecţii pe marginea raportului Comisiei de Cenzori, prezentat de către dl. Bordian Valeriu.

Participanţii la Congres nu au înaintat întrebări şi obiecţii pe marginea Raportului Comisiei de Cenzori, prezentat de către dl. Bordina Valeriu, şi au propus adoptarea acestui document.

Preşedintele şedinţei dl.Bodorin Igor a pus la vot propunerea parvenită de la participanţii la Congres de a adopta Raportul Comisiei de Cenzori.

Adunarea Generală a votat unanim Raportul Comisiei de Cenzori pentru perioada de raport, prezentat de către dl. Bordian Valeriu.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

VII. În continuare, Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus participanţilor la Congres să dea aprecierea corespunzătoare activităţii Comitetului Executiv Naţional al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

În timpul luărilor de cuvânt participanţii la Congres au propus de recunoscut activitatea Comitetului Executiv Naţional al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” ca bună (satisfăcătoare).

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii dacă mai sunt şi alte propuneri referitor la calificativul activităţii Comitetului Executiv Naţional.

Participanţii la Congres nu au înaintat alte propuneri.

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a pus la vot propunerea parvenită de la participanţii la Congres.

Adunarea Generală a votat unanim propunerea pusă la vot şi a recunoscut activitatea Comitetului Executiv Naţional al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” ca bună (satisfăcătoare).

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

În continuare dl. Bodorin Igor a propus să ofere cuvântul reprezentantului I.P.A. – Secţia România, vicepreşedintelui acestei secţii, d-lui David Mihail.

Participanţii la Congres au susţinut propunerea menţionată.

Dl. David Mihail a prezentat mesajul de salut al Comitetului Executiv Naţional al I.P.A. – Secţia Română, semnat de către Preşedintele dl. Costică Voicu.

Mesajul prezentat de către dl. David Mihai a fost susţinut şi apreciat cu aplauzele furtunoase ale participanţilor.

 

VIII. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor, conform Ordinii de zi a Congresului, a oferit cuvânt d-lui Pogurschi Andrei pentru a da citire Hotărârii Comitetului Executiv Naţional privind menţionarea celor mai active Birouri şi subdiviziuni ale M.A.I. care au contribuit la promovarea principiilor ale I.P.A.

Dl. Pogurschi Andrei a dat citire Hotărârea Comitetului Executiv Naţional al I.P.A. – Secţia Republica Moldova din 10 mai 2012 prin care s-a hotărât de a decerna diplome şi suvenire I.P.A. – Secţia Republica Moldova Biroului Bălţi, Biroului Străşeni, Biroului Nisporeni, Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. şi Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger” (Hotărârea Comitetului Executiv al I.P.A. – Secţia Republica Moldova din 10 mai 2012 se anexează).

În continuare dl. Bodorin Igor, dl. Avram Mihail ş dl. Pogurschi Andrei au înmânat diplomele şi suvenirele I.P.A. – Secţia Republica Moldova reprezentanţilor birourilor şi subdiviziunilor M.A.I. menţionate în hotărârea prezentată.

 

IX. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor i-a oferit cuvânt trezorierului Naţional d-lui Brîncă Ion de a prezenta proiectul bugetului pentru anul 2012.

Dl. Brîncă Ion a prezentat proiectul bugetului Asociaţiei pentru anul 2012 (Proiectul bugetului Asociaţiei pentru anul 2012 se anexează).

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt întrebări, obiecţii sau propuneri pe marginea Proiectului bugetului Asociaţiei pentru anul 2012.

Participanţii la Congres nu au înaintat întrebări şi obiecţii şi au propus ca Bugetul Asociaţiei pentru anul 2012 să fie pus la vot şi adoptat.

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a pus la vot propunerea parvenită din partea participanţilor de a pune la vot Proiectul bugetului Asociaţiei pentru anul 2012.

Adunarea Generală a votat unanim Bugetul A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” pentru anul 2012.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

X. Preşedintele dl. Bodorin Igor, conform ordinii de zi, i-a oferit cuvânt Secretarului General d-lui Avram Mihail pentru a prezenta modificările la Statutul Asociaţiei Obşteşti „International Police Association – Secţia Republica Moldova”, propuse de către Comitetul Executiv Naţional.

Dl. Avram Mihail a luat cuvânt şi a explicat, că în legătură cu faptul, că la 10 septembrie 2010 cea de-a 36 Conferinţă Internaţională I.P.A. desfăşurată în or. Paris, Franţa a adoptat decizia de afiliere a I.P.A. – Secţia Republica Moldova la International Police Association şi în legătură cu alte momente din activitatea Asociaţiei, a apărut necesitatea modificării şi complectării parţiale al Statutului Asociaţiei Obşteşti „International Police Asociation – Secţia Republica Moldova”, adoptat la 15 septembrie 2009 şi înregistrat la 29 septembrie 2009 la Ministerul Justiţiei.

Dl. Avram Mihail a accentuat, că proiectul modificărilor şi complectărilor au fost anterior amplasate pe pagina WEB a Asociaţiei şi au fost repartizate participanţilor Adunării Generale la începutul lucrărilor Congresului. Tot odată, proiectul respectiv va fi demonstrat pe ecran, în timpul prezentării lor.

În primul rând, este necesar de propus Adunării Generale adoptarea simbolicii Asociaţiei, proiectul căreia a fost repartizat tuturor participanţilor la Congres. Simbolica este imprimată pe afişul amplasat în faţa participanţilor la Congres şi pe ecran.

Dl. Avram Mihail a dat citirii proiectul simbolicii Asociaţiei, care „este similară cu simbolica International Police Association şi reprezintă un glob pământesc, înconjurat de inscripţia International Police Association, amplasat în interiorul unei stele cu opt colţuri de culoare aurie, iar în partea de jos pe linie orizontală este inscripţionată, într-un chenar semiondulat, deviza „SERVO PER AMIKECO” (în limba esperanto). Steaua cu opt colţuri este înconjurată lateral de două ramuri de laur de culoare aurie, de asupra cărora, pe semicircumferinţă, sunt înscrise cuvintele „Secţia Republica Moldova”.

Preşedintele dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii dacă au complectări sau modificări la proiectul simbolicii Asociaţiei.

Participanţii la Congres au susţinut proiectul propus de către Comitetul Executiv Naţional şi n-au înaintat alte propuneri.

Proiectul simbolicii a fost pus la vot.

Participanţii la Congres au votat unanim simbolica A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

În al doilea rând, Secretarul General dl. Avram Mihail a propus atenţiei participanţilor proiectul modificărilor şi complectărilor la Statutul Asociaţiei. Prezentatorul a dat citire următorului text:

Modificările şi complectările la Statutul Asociaţie Obşteşti „International Police Association – Secţia Republica Moldova” din 15 septembrie 2009.

 

I. Capitolul I, articolul 3 „Scopul şi metodele de realizare”,

Se complectează cu sintagmele:

atât pe plan naţional cât şi internaţional,” şi „/angajaţii ce deţin funcţii similare statutului de poliţist,

şi va avea următoarea redacţie:

3.1 Scopul Asociaţiei este de a stabili şi consolida relaţii de prietenie printre membrii săi atât pe plan naţional cât şi internaţional, asistenţă reciprocă între angajaţii poliţiei /angajaţii ce deţin funcţii similare statutului de poliţist, care sunt membri ai IPA şi familiile acestora, precum şi organizarea evenimentelor ce contribuie la dezvoltarea spirituală, culturală, socială şi profesională a membrilor săi în conformitate cu principiile International Police Association (Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor)”.

 

II. Capitolul II, articolul 5 „Organul suprem de conducere”,

se modifică şi se complectează, şi va avea următoarea redacţie:

 

Articolul 5.

Organul Suprem de conducere.

Adunarea Generală.

5.1 Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor săi sau a delegaţiilor acestora, care se întruneşte ordinar odată în an la Conferinţe şi la trei ani la Congres.

5.2 Adunarea Generală, în cazuri excepţionale prevăzute de Statut, se poate întruni şi în şedinţe extraordinare.

5.3 Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;

decide adoptarea, completarea sau modificarea statutului;

alege şi revocă membrii Comitetului Executiv Naţional, Comisiei de Cenzori, Preşedintele Asociaţiei;

hotărăşte chestiunile cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;

decide privind înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;

aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei, decide privind completarea şi modificarea acestuia;

examinează şi aprobă bugetul anual şi bilanţul financiar anual;

aprobă dările de seamă ale Comitetului Executiv Naţional şi ale Comisiei de Cenzori;

stabileşte structura organizatorică a Asociaţiei;

adoptă hotărâri definitive cu privire la excluderea membrilor;

hotărăşte orice alte probleme (chestiuni) ce ţin de activitatea Asociaţiei.

5.4 Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 3 (trei) ani.

5.5 Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cere necesitatea, dar nu mai rar de odată în an. Decizia privind convocarea şedinţelor ordinare ale Adunării Generale (Congres sau Conferinţă) se atribuie Comitetului Executiv Naţional, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul şi data şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte, prin intermediul Birourilor Teritoriale, prin publicarea acestuia pe pagina WEB a Asociaţiei sau prin publicaţiile periodice indicată în Statut.

5.6 Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Comitetul Executiv Naţional din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de Cenzori ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.

5.7 Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în statut. În cazul în care Comitetul Executiv Naţional refuză sau tergiversează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Comitetului Executiv Naţional în modul stabilit pentru aceasta.

5.8 Membrii Asociaţiei, la decizia Comitetului Executiv Naţional, pot fi reprezentaţi la Adunarea Generală de câte un delegat şi doi observatori, care reprezintă Birourile. Fiecare delegat deţine un singur vot.

5.9 Adunarea Generală este deliberativă numai în condiţiile prezenţei a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau delegaţilor acreditaţi. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, iar în caz de reprezentare - a delegaţilor, cu excepţia deciziilor de modificare şi completare a Statutului, de reorganizare şi lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor sau delegaţi prezenţi la Adunarea Generală.

5.10 Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună Comitetul Executiv Naţional convoacă repetat şedinţa Adunării Generale cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

5.11 Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.

5.12 Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretarul şedinţei şi contrasemnat de preşedintele Adunării Generale.

5.12 Adunarea Generală adoptă hotărâri, semnate de preşedintele şi secretarul Adunării Generale.”

 

III. Capitolul II, articolul 6. „Organul Executiv. Comitetul Executiv Naţional”,

se modifică şi se complectează, şi va avea următoarea redacţiei:

 

Articolul 6

ORGANUL EXECUTIV

COMITETUL EXECUTIV NAŢIONAL

6.1 În perioada între Adunările Generale, administrarea Asociaţiei este asigurată de Comitetul Executiv Naţional, ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de 3 (trei) ani.

6.2 Comitetul Executiv Naţional este constituit din 11 membri, dintre care se aleg:

preşedintele;

doi vicepreşedinţi;

secretarul general;

trezorierul naţional:

şase membri.

6.3 Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membrii ai Comitetului Executiv Naţional.

6.4 Comitetul Executiv Naţional este organul permanent de conducere al Asociaţiei, care se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţă:

 

elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;

asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă acesteia rapoarte privind activitatea Asociaţiei;

elaborează proiectul bugetului Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea Asociaţiei, prezentându-le Adunării Generale pentru aprobare;

examinează şi aprobă modificările în bugetul anual al Asociaţiei, în limitele sumelor, prevăzute de bugetul aprobaţi de Adunarea Generală;

elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Asociaţie şi îl prezintă Adunării Generale pentru adoptare;

elaborează şi înaintează spre examinare Adunării Generale propunerile privind completarea sau modificarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei;

aprobă acte de uz intern ale Asociaţiei;

aprobă regulile de ţinere a lucrărilor de secretariat, stabileşte nomenclatorul dosarelor şi este responsabil pentru evidenţa şi păstrarea lor;

stabileşte şi aprobă statele de personal, examinează propunerile Preşedintelui Asociaţiei privind angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii pentru salariaţii Asociaţiei;

stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;

decide privind aderarea candidaţilor la membrii Asociaţiei;

asigură respectarea de către membrii Asociaţiei a Statutului, regulamentelor şi normelor etice;

decide privind sancţionarea membrilor;

decide privitor la excluderea definitivă a membrilor Asociaţiei, în cazurile prevăzute de statut;

aprobă modelele sigiliilor, ştampilelor şi formularelor Asociaţiei;

adoptă hotărâri cu privire la instituirea medaliilor, titlurilor onorifice, diplomelor de merit, altor distincţii ale Asociaţiei şi cu privire la conferirea sau decernarea lor;

asigură conducerea operativă a activităţii economice, administrarea şi gestionarea patrimoniul Asociaţiei;

stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate mijloacele financiare colectate;

adoptă decizii privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;

decide privind crearea, reorganizarea şi lichidarea Birourilor Asociaţiei, aprobă regulamentele lor;

hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi a societăţilor comerciale;

decide asupra chestiunii şi formei de convocarea Adunării Generale - a tuturor membrilor sau a reprezentanţilor Birourilor;

confirmă candidaturile consilierilor - asistenţi ai Preşedintelui, Vicepreşedinţilor, Secretarului General şi Trezorierului Naţional;

confirmă candidaturile membrilor comisiilor de specialitate;

audiază şi analizează rapoartele de activitate ale Comisiilor de specialitate;

decide asupra candidaturii delegatului şi observatorului pentru participarea la lucrările Conferinţelor sau Congreselor International Police Association;

examinează şi decide privind amplasarea sediului central al Asociaţiei;

decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a Adunării Generale a Asociaţiei;

6.5 Şedinţele Comitetului Executiv Naţional se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor acestuia. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedintele Asociaţiei este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul, în care Preşedintele refuză sau tergiversează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Comitetului Executiv Naţional, membrul Comitetului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.

6.6 Comitetul Executiv Naţional adoptă hotărâri şi decizii.

6.7 Capacitatea de membru al Comitetului Executiv Naţional presupune deţinerea unei funcţii onorifice, care nu este remunerată. Membrilor Comitetului Executiv Naţional le vor fi rambursate cheltuielile, pe care aceştia le suporta în timpul îndeplinirii obligaţiunilor statutare.

6.8 Calitatea de membru al Comitetului Executiv Naţional încetează:

la expirarea mandatului;

în caz de demisie;

în caz de deces.

Calitatea de membru al Comitetului Executiv Naţional rămâne vacantă până la realizarea procedurilor stabilite de alegere la Adunarea Generală.

6.9 Pe lângă Comitetul Executiv Naţional funcţionează comisiile de specialitate, conduse de membrii acestuia în calitate de preşedinţi. Numărul, structura şi competenţa comisiilor de specialitate se stabilesc prin Regulament”.

 

IV. Capitolul II, articolul 8 „Preşedintele Asociaţiei” se complectează cu pct.8.3 în următoarea redacţie:

pct. 8.3 Ministrul Afacerilor Interne este Preşedinte de Onoare al Asociaţiei”

 

V. Capitolul II se complectează cu articolul. 10/1, care va avea următoarea redacţie:

 

Articolul 10/1

TREZORIERUL NAŢIONAL

10.1 Trezorierul Naţional este ales de către Adunarea Generală, pe un termen de 3 ani şi face parte din Comitetul Executiv Naţional.

11.2 Trezorierul exercită următoarele atribuţii:

asigură şi răspunde de activitatea financiară a Asociaţiei;

asigură colectarea de orice sumă achitată/donată Asociaţiei;

asigură achitarea facturilor semnate;

asigură păstrarea şi evidenţa registrelor contabile;

asigură elaborarea trimestrială a bilanţurile privind activitatea financiară şi le prezintă Comitetului Executiv Naţional;

asigură administrarea resurselor materiale şi financiare ale Asociaţiei şi poartă răspundere pentru orice iregularitate financiară;

asigură depunerea pe conturile bancare ale Asociaţiei orice sumă de bani acumulată;

asigură ridicarea surselor băneşti de la instituţiile bancare şi financiare, fondurile de depozit şi împrumut stabilite de către Comitetul Executiv Naţional;

asigură contrasemnarea, de comun cu Preşedintele, documentele de creditare;

asigură inventarierea anuală a valorilor materiale;

asigură anual elaborează bilanţul financiar (01 ianuarie - 31 decembrie) şi proiectul bugetului pentru anul următor, cu prezentarea lor spre aprobare Adunării Generale;

asigură transferul, la Trezoreria Internaţională a International Police Association, a taxelor stabilite de Comitetul Executiv Internaţional pentru procurarea timbrelor şi a blanchetelor de membru al Asociaţiei;

asigură elaborarea actelor normative interne şi instruirea membrilor comitetelor executive ale Birourilor (filialelor);

asigură integritatea valorilor imobile şi circulante ale Asociaţiei;

propune Comitetului Executiv Naţional candidatura contabilului şi prezintă obligaţiunile de serviciu ale acestui.

 

VI. Capitolul II. se complectează cu articolul 10/2 în următoarea redacţie:

 

Articolul 10/2

CONSILIERII – ASISTENŢI

10/2.1 În activitatea sa Preşedintele, Vicepreşedinţii, Secretarul General şi Trezorierul Naţional pot fi ajutaţi de consilieri-asistenţi, candidaturile cărora sunt confirmate de către Comitetul Executiv Naţional.

10/2. 2 Competenţa consilierilor – asistenţi sunt stabilite prin regulament”.

 

 

VII. Capitolul III, articolul 12 „Membrii Asociaţiei”, se modifică şi se complectează , şi va avea următoarea redacţie:

 

Articolul 12.

MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

12.1 Se recunosc următoarele categorii de membri:

membri de drept;

membri de onoare;

membri extraordinari;

membri asociaţi

12.2 Membrii de drept al Asociaţiei pot deveni poliţişti / angajaţi ce deţine funcţii similare statutului de poliţist din Republica Moldova, activi sau pensionaţi, la recomandarea a doi membri ai Asociaţiei, în baza unei cereri scrise.

12.3 Membrii de onoare al Asociaţiei pot deveni personalităţi, care participă activ la educaţia noii generaţii, susţin esenţial şi necondiţionat activitatea organelor de poliţie, promovează respectul faţă de lege şi ordine şi creează imagini favorabile organelor de poliţie, ori contribuie considerabil la dezvoltarea şi consolidarea Asociaţiei prin orice mijloace legale, etc.

12.4 Membrii extraordinari al Asociaţiei pot deveni văduvele sau văduvii foştilor membri de drept, care au decedat în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu sau ca rezultat a unor maladii contractate în timpul serviciului în organele afacerilor interne.

12. 5 Membrii asociaţi al Asociaţiei pot deveni poliţiştii din alte state, dacă în ţara acestora nu există asemenea asociaţie. Pensionarii organelor de poliţie din alte state, care nu sunt membri, dar domiciliază în Republica Moldova, pot fi admişi în Asociaţie în calitate de membri asociaţi, dacă întrunesc toate cerinţele statutului acesteia. Dacă ei sunt deja membri International Police Association, atunci pot păstra statutul de membru în Asociaţia din ţara lor sau se pot înregistra, cu acordul organelor competente ale Asociaţiei din Republica Moldova în Registrul acesteia ca membru asociat, cu obligaţia de a acţiona în conformitate cu prezentul Statut.

12.6 Membrilor Asociaţiei li se eliberează legitimaţii International Police Association.”

 

Dl. Avram Mihail a explicat participanţilor la Congres, că materialele referitoare la simbolica Asociaţiei vor fi prezentate Comitetul Executiv Permanent al International Police Association pentru a fi examinate şi în cazul rezultatului pozitiv, organul executiv internaţional va elibera declaraţia cu privire la acordul de utilizare a simbolicii propuse de noi, legalizată de organele competente ale Marii Britanii. Pentru aceasta se cere o anumită perioadă de timp.

Ulterior, proiectul simbolicii „International Police Association – Secţia Republica Moldova” va fi prezentată Ministerului Justiţiei pentru înregistrare.

(Modificările şi completările se anexează)

Preşedintele dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres, dacă mai au şi alte complectări şi modificări la Statut, propuse de către Comitetul Executiv Naţional.

Participanţii la Congres nu au înaintat alte propuneri pentru modificare şi complectarea Statutului Asociaţie, sunt de acord şi au înaintat propunerea de a fi puse la vot şi adoptate.

Preşedintele dl. Bodorin Igor a pus la vot propunerea parvenită.

Adunarea Generală a votat unanim modificările şi complectările la Statutul Asociaţiei Obşteşti „International Police Association – Secţia Republica Moldova” din 15 septembrie 2009.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

XI. Preşedintele dl. Bodorin Igor i-a oferit cuvânt vicepreşedintelui d-lui Batcu Vasile pentru a prezenta proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a A.O. „International Police Association – Secţia Republica Moldova”, propus de către Comitetul Executiv Naţional.

Dl. Batcu Vasile a luat cuvântul şi a explicat, că proiectul Regulamentului a fost anterior amplasat pe pagina WEB a Asociaţie şa la începutul lucrărilor Adunării Generale fost repartizat participanţilor la Congres, iar în timpul prezentării, v-a fi demonstrat şi pe ecranul amplasat în sală.

Dl. Batcu Vasile a prezentat textul proiectului Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei Obşteşti „International Police Association” şi împreună cu Preşedintele dl. Bodorin Igor au dat răspuns la întrebările cu caracter explicativ, parvenite de la participanţii la Congres. (Regulamentul se anexează).

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă au propuneri referitor la complectarea sau modificarea proiectului prezentat.

Participanţii la Congres nu au înaintat alte propuneri referitor la modificarea sau complectarea statutului şi au lansat propunerea ca proiectul menţionat să fie pus la vot şi adoptat.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot propunerea parvenită din partea participanţilor la Congres.

Adunarea Generală a votat unanim Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

XII. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus participanţilor să purceadă la realizarea chestiunii a XII-a din ordinea de zi a Congresului – alegerea organelor de conducere şi control ale Asociaţiei.

 

1. Dl. Bodorin Igor l-a propus la funcţia de Preşedinte al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova pe dl. Batcu Vasile, care şi-a înregistrat candidatura la această funcţie până la 30 aprilie 2012. Tot odată, dl. Bodorin Igor a solicitat informaţia secretariatului referitor la înscrierea altor persoane în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte sau dacă cineva din participanţii la Congres doresc să se înscrie pentru a candida la funcţia propusă.

Secretariatul a informat, că până în prezent nu a parvenit o altă candidatură la funcţia de Preşedinte al Asociaţiei.

De asemenea, participanţii la Congres nu au înaintat o altă candidatură.

Candidatura d-lui Batcu Vasile la funcţia de Preşedinte al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” a fost pusă la vot.

Adunarea Generală au votat unanim candidatura d-lui Batcu Vasile la funcţia de Preşedinte al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Dl. Batcu Vasile a fost ales de către Adunarea Generală în funcţia de Preşedinte al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” pentru o perioadă de 3 ani, primind felicitările Preşedintelui şedinţei şi a participanţilor la Congres.

 

2. În continuare, Preşedintele şedinţei a informat Adunarea Generală, că la funcţia de vicepreşedinţi, doi la număr, s-au înregistrat patru persoane, în ordinea respectivă: dl. Larii Iurie, dl. Ţurcan Vladimir, dl. Ivaşciuc Iacob şi dl. Moţpan Chiril.

A fost solicitată informaţia de la Secretariatul Adunării Generale în privinţa înregistrării altor candidaţi la funcţia de vicepreşedinţi. Secretariatul a informat Adunarea Generală că alte persoane nu s-au înregistrat la funcţia de vicepreşedinţi.

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a întrebat suplimentar participanţii la Congres, dacă cineva din ei doresc să se înregistreze la funcţia menţionată.

Participanţii la Congres nu au înaintat alte candidaturi la funcţia de vicepreşedinte al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus procedura de votare conform ordinii de înregistrare a candidaţilor la funcţia de vicepreşedinte. Participanţii trebuie să voteze pentru doi din cei patru candidaţi propuşi la funcţiile de vicepreşedinţi. Cei doi candidaţi care vor acumula cele mai multe voturi vor fi declaraţi învingători.

Alte propuneri nu au parvenit.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot procedura de votare a candidaturilor la funcţiile de vicepreşedinţi ai Asociaţiei.

Participanţii la Congres au votat unanim procedura de votare a candidaturilor de vicepreşedinţi, propusă de Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

A fost pusă la vot candidatura d-lui Larii Iurie.

Pentru candidatura d-lui Larii Iurie la funcţia de vicepreşedinte al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” au votat 164 din numărul participanţilor la Congres.

A fost pusă la vot candidatura d-lui Ţurcan Vladimir.

Pentru candidatura d-lui Ţurcan Vladimir la funcţia de vicepreşedinte al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” au votat 102 din numărul participanţilor la Congres.

A fost pusă la vot candidatura d-lui Ivaşciuc Iacob.

Pentru candidatura d-lui Ivaşciuc Iacob la funcţia de vicepreşedinte al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” au votat 87 din numărul participanţilor la Congres.

A fost pusă la vot candidatura d-lui Moţpan Chiril.

Pentru candidatura d-lui Moţpan Chiril la funcţia de vicepreşedinte al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” au votat 189 din numărul participanţilor la Congres.

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a comunicat, că cele mai multe voturi au acumulat domnii Moţpan Chiril şi Larii Iurie, care sunt declaraţi de către Adunarea Generală în calitate de Vicepreşedinţi ai A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Domnii Moţpan Chiril şi Larii Iurie au fost felicitaţi cu prilejul alegerii lor în funcţia de Vicepreşedinţi ai A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Dl. Bodorin Igor a mulţumit domnilor Ţurcan Vladimir şi Ivaşciuc Iacob pentru curajul lor de a candida la asemenea funcţii responsabile din conducerea Asociaţiei.

 

3. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus la funcţia de Secretar General candidatura dl. Avram Mihail, actualul Secretar General. Candidatura a fost înaintată de către Comitetul Executiv Naţional şi acceptată de către dl. Avram Mihail.

Dl. Bodorin Igor a solicitat de la Secretariatul Adunării Generale dacă până la moment s-au înregistrat şi alţi candidaţi la funcţia de Secretar General al Asociaţiei.

Secretariatul a informat Adunarea Generală că alte candidaturi la funcţia de Secretar General al Asociaţie nu s-au înregistrat.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt doritori de a candida la funcţia de Secretar General. Participanţii nu au înaintat nici o candidatură şi au propus candidatura d-lui Avram Mihail pentru a fi pusă la vot.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot candidatura d-lui Avram Mihail la funcţia de Secretar General al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Adunarea Generală a votat unanim candidatura d-lui Avram Mihail la funcţia de Secretar General al A.O. „ I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor l-a felicitat pe dl. Avram Mihail cu alegerea dumnealui în funcţia de Secretar General al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

 

4. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor l-a propus la funcţia de Trezorier Naţional pe dl. Nicoară Ion, actualul contabil. Dl. Nicoară Ion şi-a înregistrat candidatura la funcţia respectivă până la începerea lucrărilor Congresului.

Dl. Bodorin Igor a solicitat de la Secretariatul Adunării Generale dacă până la moment s-au înregistrat şi alţi candidaţi la funcţia de Trezorier Naţional al Asociaţiei.

Secretariatul a informat Adunarea Generală că alte candidaturi la funcţia de Trezorier Naţional al Asociaţie nu s-au înregistrat.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt doritori de a candida la funcţia de Trezorier Naţional. Participanţii nu au înaintat nici o candidatură şi au propus candidatura d-lui Nicoară Ion pentru a fi pusă la vot.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot candidatura d-lui Nicoară Ion la funcţia de Trezorier Naţional al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Adunarea Generală a votat unanim candidatura d-lui Nicoară Ion la funcţia de Trezorier Naţional al A.O. „ I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor l-a felicitat pe dl. Nicoară Ion cu alegerea dumnealui în funcţia de Trezorier Naţional al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

 

5. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus la funcţia de Membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Relaţii Internaţionale, candidatura d-lui Gandrabur Gheorghe, actualul vicepreşedinte al comisiei menţionate. Dl. Gandrabur Gheorghe şi-a înregistrat candidatura la funcţia respectivă până la începerea lucrărilor Congresului.

Dl. Bodorin Igor a solicitat de la Secretariatul Adunării Generale dacă până la moment s-au înregistrat şi alţi candidaţi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Relaţii Internaţionale.

Secretariatul a informat Adunarea Generală că alte candidaturi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Relaţii Internaţionale al Asociaţie nu s-au înregistrat.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt doritori de a candida la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Relaţii Internaţionale. Participanţii nu au înaintat nici o candidatură şi au propus candidatura d-lui Gandrabur Gheorghe pentru a fi pusă la vot.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot candidatura d-lui Gandrabur Gheorghe la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Relaţii Internaţionale al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Adunarea Generală a votat unanim candidatura d-lui Gandrabur Gheorghe la funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Relaţii Internaţionale al A.O. „ I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra - 0

S-au abţinut - 0

 

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor l-a felicitat pe dl. Gandrabur Gheorghe cu alegerea dumnealui în funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Relaţii Internaţionale al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

 

6. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus la funcţia de Membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Profesionale, candidatura d-lui Cojocaru Radion, doctor în drept, şeful catedrei „Drept Penal” al Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. Dl. Cojocaru Radion şi-a înregistrat candidatura la funcţia respectivă până la începerea lucrărilor Congresului.

Dl. Bodorin Igor a solicitat de la Secretariatul Adunării Generale dacă până la moment s-au înregistrat şi alţi candidaţi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Profesionale.

Secretariatul a informat Adunarea Generală că alte candidaturi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Profesionale al Asociaţie nu s-au înregistrat.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt doritori de a candida la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Profesionale.

Participanţii nu au înaintat nici o candidatură şi au propus candidatura d-lui Cojocaru Radion pentru a fi pusă la vot.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot candidatura d-lui Cojocaru Radion la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Profesionale al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Adunarea Generală a votat unanim candidatura d-lui Cojocaru Radion la funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Profesionale al A.O. „ I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor l-a felicitat pe dl. Cojocaru Radion cu alegerea dumnealui în funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Profesionale al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

 

7. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus la funcţia de Membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Sociale, candidatura d-lui Zaporojan Veaceslav, şef-adjunct al Direcţiei Activităţi Instructiv-Educative a Direcţiei Generale Resurse Umane a M.A.I. Dl. Zaporojan Veaceslav şi-a înregistrat candidatura la funcţia respectivă până la începerea lucrărilor Congresului.

Dl. Bodorin Igor a solicitat de la Secretariatul Adunării Generale dacă până la moment s-au înregistrat şi alţi candidaţi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Sociale.

Secretariatul a informat Adunarea Generală că alte candidaturi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Sociale al Asociaţie nu s-au înregistrat.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt doritori de a candida la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Sociale.

Participanţii nu au înaintat nici o candidatură şi au propus candidatura d-lui Zaporojan Veaceslav pentru a fi pusă la vot.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot candidatura d-lui Zaporojan Veaceslav la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Sociale a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Adunarea Generală a votat unanim candidatura d-lui Zaporojan Veaceslav la funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Sociale a A.O. „ I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor l-a felicitat pe dl. Zaporojan Veaceslav cu alegerea dumnealui în funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Sociale a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

 

8. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus la funcţia de Membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Interne şi Dezvoltare, candidatura d-lui Untilov Iurie, şef Secţie Organizare, Inspectare şi Tehnologii Informaţionale a Direcţiei Poliţie Rutieră a M.A.I. Dl. Untilov Iurie şi-a înregistrat candidatura la funcţia respectivă până la începerea lucrărilor Congresului.

Dl. Bodorin Igor a solicitat de la Secretariatul Adunării Generale dacă până la moment s-au înregistrat şi alţi candidaţi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Interne şi Dezvoltare.

Secretariatul a informat Adunarea Generală că alte candidaturi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Interne şi Dezvoltare al Asociaţie nu s-au înregistrat.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt doritori de a candida la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Interne şi Dezvoltare.

Participanţii nu au înaintat nici o candidatură şi au propus candidatura d-lui Untilov Iurie pentru a fi pusă la vot.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot candidatura d-lui Untilov Iurie la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Interne şi Dezvoltare a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Adunarea Generală a votat unanim candidatura d-lui Untilov Iurie la funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Interne şi Dezvoltare a A.O. „ I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor l-a felicitat pe dl. Untilov Iurie cu alegerea dumnealui în funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Interne şi Dezvoltare a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

 

9. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus la funcţia de Membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Cultură, Tineret şi Sport candidatura d-lui Caţ Iulian, şef Secţie Resurse Umane a Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. Dl. Caţ Iulian şi-a înregistrat candidatura la funcţia respectivă până la începerea lucrărilor Congresului.

Dl. Bodorin Igor a solicitat de la Secretariatul Adunării Generale dacă până la moment s-au înregistrat şi alţi candidaţi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Cultură, Tineret şi Sport.

Secretariatul a informat Adunarea Generală că alte candidaturi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Cultură, Tineret şi Sport a Asociaţie nu s-au înregistrat.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt doritori de a candida la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Cultură, Tineret şi Sport.

Participanţii nu au înaintat nici o candidatură şi au propus candidatura d-lui Caţ Iulian pentru a fi pusă la vot.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot candidatura d-lui Caţ Iulian la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Interne şi Dezvoltare a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Adunarea Generală a votat unanim candidatura d-lui Caţ Iulian la funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Cultură, Tineret şi Sport a A.O. „ I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor l-a felicitat pe dl. Caţ Iulian cu alegerea dumnealui în funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Cultură, Tineret şi Sport a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

 

10. Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus la funcţia de Membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Juridice, candidatura d-lui Trofimov Igor, doctor în drept, şeful Cabinetului Ministrului Afacerilor Interne. Dl. Trofimov Igor şi-a înregistrat candidatura la funcţia respectivă până la începerea lucrărilor Congresului.

Dl. Bodorin Igor a solicitat de la Secretariatul Adunării Generale dacă până la moment s-au înregistrat şi alţi candidaţi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Juridice.

Secretariatul a informat Adunarea Generală că alte candidaturi la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Juridice a Asociaţie nu s-au înregistrat.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt doritori de a candida la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Juridice.

Participanţii nu au înaintat nici o candidatură şi au propus candidatura d-lui Untilov Iurie pentru a fi pusă la vot.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot candidatura d-lui Trofimov Igor la funcţia de membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedinte al Comisiei Juridice a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Adunarea Generală a votat unanim candidatura d-lui Trofimov Igor la funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Juridice a A.O. „ I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor l-a felicitat pe dl. Trofimov Igor cu alegerea dumnealui în funcţia de membru al Comitetului Executiv, Preşedinte al Comisiei Juridice a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

 

11.Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a propus candidatura d-lui Brîncă Ion la funcţia de Preşedinte a Comisiei Cenzori. Dl. Brîncă Ion şi-a înregistrat candidatura la funcţia respectivă până la începerea lucrărilor Congresului.

Participanţii la Congres au înaintat candidaturile d-lui Bordian Valeriu şi Sofianu Feodosie la funcţiile de membri ai Comisiei de Cenzori.

Dl. Bodorin Igor a solicitat de la Secretariatul Adunării Generale dacă până la moment s-au înregistrat şi alţi candidaţi la funcţiile de Preşedinte şi membri ai Comisiei de Cenzori.

Secretariatul a informat Adunarea Generală că alte candidaturi la funcţiile de Preşedinte şi membri ai Comisiei de Cenzori a Asociaţiei nu s-au înregistrat.

Dl. Bodorin Igor a întrebat participanţii la Congres dacă sunt doritori de a candida la funcţiile de Preşedinte şi membri ai Comisiei de Cenzori.

Participanţii nu au înaintat nici o candidatură şi au propus candidatura d-lui Brîncă Ion la funcţia de Preşedinte a Comisiei de Cenzori şi ale domnilor Bordian Valeriu şi Sofian Feodosie la funcţiile de membri ai Comisiei de Cenzori de a fi pusă la vot.

Dl. Bodorin Igor a pus la vot candidatura d-lui Brîncă Ion la funcţia de Preşedinte a Comisiei de Cenzori şi candidaturile domnilor Bordian Valeriu şi Sofian Feodosii la funcţiile de membri ai Comisiei de Cenzori a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Adunarea Generală a votat unanim candidatura d-lui Brîncă Ion la funcţia de Preşedinte a Comisiei de Cenzori şi candidaturile domnilor Bordian Valeriu şi Sofian Feodosii la funcţiile de membri ai Comisiei de Cenzori a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor i-a felicitat pe dl Brîncă Ion cu alegerea dumnealui în funcţia de Preşedinte a Comisiei de Cenzori şi pe domnii Bordian Valeriu şi Sofian Feodosii cu alegerea dumnealor la funcţiile de membri ai Comisiei de Cenzori a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

 

XIII. În continuare, Preşedintele şedinţei Adunării Generale a propus să se purceadă la realizarea chestiunii a XIII – cea din ordinea de zi a Congresului.

Cuvânt i s-a oferit d-lui Pogurschi Andrei, care a dat citire Proiectul Hotărârii Adunării Generale a A.O. „I.P.A.- Secţia Republica Moldova”.

Dl. Bodorin Igor a solicitat de la participanţii la Congres propuneri cu privire la complectarea sau modificarea Proiectului Hotărârii Adunării Generale a A.O. „I.P.A.- Secţia Republica Moldova”.

Participanţii la Congres nu au înaintat careva propuneri sau modificări la Proiectul menţionat şi au propus de a fi votat.

Dl. Bodorin Igor a propus participanţilor votarea Proiectului Hotărârii Adunării Generale a A.O. „I.P.A.- Secţia Republica Moldova”.

Adunarea Generală a votat unanim Proiectul Hotărârii Adunării Generale, convocate la Primul Congres al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

Contra – 0

S-au abţinut – 0

 

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a informat participanţii Adunării Generale a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”, convocată la Primul Congres Naţional, că ordinea de zi a fost epuizată pe deplin, felicitând participanţii la Congres cu realizarea cu succes a acestui important eveniment pentru viaţa obştească a Asociaţiei.

Din partea participanţilor n-au parvenit careva întrebări sau propuneri.

Preşedintele şedinţei dl. Bodorin Igor a declarat închise lucrările Adunării Generale a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”, convocată la Primul Congres Naţional.

Participanţii la Primul Congres Naţional al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” au onorat Imnul de Stat al Republicii Moldova şi Imnul International Police Association, după ce s-au retras din sala de lucru.

 

Preşedintele şedinţei Bodorin Igor

 

Secretarul şedinţei Avram Mihail