Regulamentul de Organizate şi Funcţionare al Asociaţiei Obşteşti "International Police Association - Secţia Republica Moldova"

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 842.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_filter::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_many_to_one.inc on line 104.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 303.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

 

„ADOPTAT”

 

în principiu prin Hotărârea Comitetului Executiv Naţional al Asociaţiei Obşteşti „International Police Association – Secţia Republica Moldova” din 25 noiembrie 2010

 

 

 

 

 

„APROBAT”

 

la Adunarea Generală a Asociaţiei Obşteşti „International Police  Association –

Secţia Republica Moldova”, convocată la primul Congres Naţional, în baza procesului-verbal nr.1 din 12 mai 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei Obşteşti

„International Police Association –

Secţia Republica Moldova”

 

 

 

 

 

 

Chişinău, 2012

 

 

 

CAPITOLUL I.

DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a „I.P.A. Secţia Republica Moldova”

1.1) I.P.A. – Secţia Republica Moldova este parte componentă a „International Police Association”, fiind afiliată la 10 septembrie 2010 prin Hotărârea celei de-a 36-a Conferinţe Internaţionale I.P.A., desfăşurată în or.Paris, Franţa.

1.2) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei Obşteşti „International Police Association – Secţia Republica Moldova” (în continuare Regulament) este un act normativ intern ce reglementează principiile de organizare şi funcţionare a Secţiei Naţionale I.P.A. din Republica Moldova.

1.3) Regulamentul se bazează complet pe dispoziţiile şi principiile incluse în Statutul A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”.

1.4) Orice normă din acest Regulament respectă întocmai principiile de funcţionare prevăzute în Statut.

1.5) Scopul prezentului Regulament este completarea şi explicarea unor dispoziţii statutare, descrierea mai detaliată a unor articole, alineate etc., pentru înţelegerea uniformă şi aplicarea în viaţă a principiilor de bază din Statut. De asemenea, sunt stabilite şi unele proceduri de executare a acestor principii.

 

Articolul 2. Transparenţa în activitatea I.P.A. – Secţia Republica Moldova

2.1) Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent. Tuturor persoanelor fizice şi juridice le este garantat accesul liber la raportul de activitate şi cel financiar al I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

 

Articolul 3. Emblema I.P.A. – Secţia Republica Moldova

3.1) Emblema I.P.A. – Secţia Republica Moldova este similară cu emblema International Police Association şi reprezintă un glob pământesc, înconjurat de inscripţia International Police Association, amplasat în interiorul unei stele cu opt colţuri de culoare aurie, iar în  partea de jos pe linie orizontală este inscripţionată, într-un chenar semiondulat, deviza „SERVO PER AMIKECO” (în limba esperanto). Steaua cu opt colţuri este înconjurată lateral de două ramuri de laur de culoare aurie, deasupra cărora, pe semicircumferinţă, sunt înscrise cuvintele „Secţia Republica Moldova”.

3.2) Emblema I.P.A. – Secţia Republica Moldova poate fi utilizată şi în varianta în care cuvintele „Secţia Republica Moldova” sunt înscrise pe linie dreaptă, sub cuvintele „SERVO PER AMIKECO”.

 

CAPITOLUL II.

ORGANELE AUXILIARE ALE I.P.A. – SECŢIA REPUBLICA MOLDOVA

 

Articolul 4. Comisiile de specialitate

4.1) Pe lângă Comitetul Executiv Naţional activează şase comisii de specialitate: Comisia Profesională; Comisia Relaţii Internaţionale; Comisia Cultură, Tineret şi Sport; Comisia Socială; Comisia Internă şi Dezvoltare, şi Comisia Juridică.

4.2) Comisiile de specialitate funcţionează în baza Regulamentului comisiei, aprobat de Comitetul Executiv Naţional.

4.3) Comisiile de specialitate sunt organele de sprijin ale Comitetului Executiv Naţional, promovând idei şi iniţiative cu privire la perfecţionarea activităţii Asociaţiei. Concomitent, comisiile de specialitate coordonează şi sprijină activităţile similare ale Birourilor I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

4.4) Comisiile de specialitate nu sunt organe decizionale, propunerile lor fiind aprobate de Comitetul Executiv Naţional.

4.5) Preşedinţii comisiilor de specialitate sunt aleşi de către Adunarea Generală a I.P.A. – Secţia Republica Moldova pe un termen de trei ani şi sunt membri ai Comitetului Executiv Naţional.

4.6) Membrii comisiilor de specialitate sunt aleşi de Comitetul Executiv Naţional, dintr-un număr rezonabil de persoane, la propunerea preşedinţilor comisiilor de specialitate.

4.7) Comisiile se întrunesc în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe trimestru. Şedinţele comisiilor se vor ţine în Oficiul Central al I.P.A. – Secţia Republica Moldova sau în incinta Birourilor disponibile pentru găzduirea unor asemenea evenimente. Comisia, la prima şedinţă, prin vot deschis alege organele de conducere (vicepreşedintele şi secretarul comisiei).

4.8) Comisia de specialitate îşi planifică activităţile de resort pentru perioada de un an. Propunerile incluse în Planul de activitate trebuie să fie însoţite de suportul financiar, stabilindu-se termenele de executare, persoanele responsabile, impactul şi efectele scontate.

4.9) La finele fiecărui an calendaristic, Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Comitetului Executiv Naţional propuneri cu privire la măsurile organizatorice pentru Planul de activitate al I.P.A. – Secţia Republica Moldova, în anul următor.

4.10) Semestrial, preşedinţii Comisiilor de specialitate prezintă Comitetului Executiv Naţional rapoartele de activitate, care sunt examinate, analizate şi apreciate din punctul de vedere al calităţii şi eficacităţii lor.  

 

Articolul 5. Competenţa comisiilor de specialitate

5.1) Comisia Profesională are următoarele competenţe şi atribuţii:

a) să coopereze cu Comisia Profesională a International Police Association;

b) să ia atitudine în orice problemă legată de activitatea profesională a membrilor I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

c) să elaboreze studii comparative privind activitatea poliţiei în domeniul combaterii infracţionalităţii; criminologiei; prevenirii infracţiunilor; securităţii circulaţiei rutiere; combaterii criminalităţii organizate, a traficului de persoane, de substanţe narcotice şi armament etc., cu prezentarea concluziilor şi propunerilor respective factorilor de decizie ale organelor de resort;

e) să organizeze seminare, mese rotunde, conferinţe practico-ştiinţifice pentru angajaţii organelor de drept în vederea perfecţionării şi sporirii capacităţilor profesionale, apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, îmbunătăţirii cooperării cu reprezentanţii societăţii civile şi a populaţiei;

f) să reprezinte I.P.A. – Secţia Republica Moldova şi în numele ei să prezinte rapoarte de specialitate la conferinţele practico-ştiinţifice, organizate şi desfăşurate de instituţiile din Republica Moldova şi Secţiile Naţionale I.P.A. din alte ţări;

g) să asigure selectarea şi prezentarea candidaturilor tinerilor ofiţeri membri ai I.P.A. care întrunesc condiţiile necesare pentru a studia la Centrul Educaţional Internaţional de la Gimborn („I.B.Z. Schloss Gimborn”) din Republica Federativă Germania;

h) să efectueze şi alte activităţi ce ţin de perfecţionarea şi îmbunătăţirea activităţii profesionale a membrilor I.P.A.

5.2) Comisia Relaţii Internaţionale are următoarele competenţe şi atribuţii:

a) să coopereze cu structurile centrale ale Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor (Centrul Administrativ, Secretariatul Internaţional şi Trezoreria Internaţională) în domeniul de activitate ale acestora;

b) să coopereze cu Comisia Internaţională a International Police Association;

c) să asigure cooperarea I.P.A. – Secţia Republica Moldova cu alte secţii naţionale ale International Police Association, prin intermediul comisiilor similare ale acestora;

d) să analizeze invitaţiile de participare la activităţile planificate de alte secţii naţionale I.P.A., cu înaintarea către Comitetul Executiv Naţional a propunerilor de participare la ele;

e) să coordoneze participarea membrilor Comisiei sau a altor membri ai I.P.A. - Secţia Republica Moldova la evenimentele ce ţin nemijlocit de activitatea Comisiilor similare ale Secţiilor Naţionale I.P.A. din alte ţări;

f) să efectueze şi alte activităţi ce ţin de competenţa Comisiei în interesul membrilor I.P.A. şi al membrilor familiilor lor.

5.3) Comisia Cultură, Tineret şi Sport are următoarele competenţe şi atribuţii:

a) să coopereze cu Comisia Internaţională Cultură a International Police Association;

b) să organizeze şi să promoveze activităţile culturale în cadrul I.P.A. – Secţia Republica Moldova atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional;

c) să organizeze reuniuni ale membrilor I.P.A. în domeniile de interes cultural (muzică, desen, foto, artă plastică, colecţii de monede, timbre, reviste, filme şi muzică etc.);

d) să organizeze şi să promoveze desfăşurarea sub egida I.P.A. – Secţia Republica Moldova a activităţilor sportive internaţionale;

e) să organizeze reuniuni ale membrilor I.P.A. în domeniile de interes sportiv (tragerea la ţintă cu arme de foc sau cu arme pneumatice, tragerea la ţintă din arc sau arbaletă, tenis de masă şi de câmp, şah şi dame, atletism, lupte şi arte marţiale, fotbal şi minifotbal, excursii, turism etc.);

f) să efectueze şi alte activităţi ce ţin de domeniul cultură, tineret şi sport.

5.4) Comisia Socială are următoarele competenţe şi atribuţii:

a) să coopereze cu Comisia Socială a International Police Association;

b) să organizeze şi să promoveze activităţi sociale în cadrul I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

c) să coordoneze activităţile cu caracter social desfăşurate de Birourile I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

d) să coordoneze acţiunile de acordare a ajutorului umanitar;

e) să organizeze atragerea de sponsorizări pentru realizarea acţiunilor cu caracter caritabil pentru membrii I.P.A.;

f) să analizeze starea socială şi materială a membrilor I.P.A. şi să propună acordarea ajutorului necesar persoanelor vulnerabile;

g) să efectueze şi alte activităţi cu caracter caritabil.

5.5) Comisia Internă şi Dezvoltare are următoarele competenţe şi atribuţii:

a) să coopereze cu Comisia Internă şi Dezvoltare a International Police Association;

b) să examineze solicitările grupelor de iniţiativă şi să prezinte Comitetului Executiv Naţional propunerile de constituire a Birourilor I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

c) să examineze materiale în privinţa candidaţilor şi să se pronunţe pe marginea compatibilităţii lor cu calitatea de membru al I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

d) să efectueze anchete de serviciu în privinţa membrilor I.P.A. care au comis încălcări flagrante ale statutului internaţional şi statutului naţional, al prezentului regulament, a legislaţiei în vigoare şi să propună Comitetului Executiv Naţional aplicarea sancţiunilor prevăzute de statut;

e) să asigure funcţionarea paginii WEB a I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

f) să organizeze şi să asigure editarea de broşuri, ziare, reviste, producerea filmelor de scurt metraj etc., care vor elucida şi promova activităţile International Police Association, la general, şi I.P.A. – Secţia Republica Moldova, în particular;

g) să efectueze şi alte activităţi ce ţin de problemele interne şi dezvoltare a I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

5.6) Comisia Juridică are următoarele competenţe şi atribuţii:

a) să monitorizeze permanent procesul de modificare şi completare a Statutului şi Regulamentului International Police Association, prezentând Comitetului Executiv Naţional al I.P.A. – Secţia Republica Moldova propuneri de adecvare a actelor naţionale la cele internaţionale;

b) să efectueze expertiza juridică a proiectelor de hotărâri şi decizii care urmează să fie adoptate de Adunarea Generală şi Comitetul Executiv Naţional ale I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

c) să reprezinte I.P.A. – Secţia Republica Moldova în raporturi juridice cu alte instituţii ale administraţiei publice şi judecătoreşti;

d) să perfecteze proiecte de regulamente şi instrucţiuni de uz intern şi să le propună Comitetului Executiv Naţional pentru aprobare;

e) să întreprindă şi alte măsuri ce ţin de activitatea juridică a Asociaţiei.

 

Articolul 6. Consilierii-asistenţi

6.1) În activitatea sa preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi trezorierul naţional pot fi ajutaţi de consilieri-asistenţi, candidaturile cărora sunt confirmate de către Comitetul  Executiv Naţional, la propunerea persoanelor indicate.

6.2) Institutul consilierilor-asistenţi este menit de a stimula activitatea persoanelor responsabile sus-menţionate şi de a ridica randamentul activităţii Comitetului Executiv Naţional;

6.3) Consilierii-asistenţi se supun Comitetului Executiv Naţional şi nemijlocit persoanelor responsabile, care i-au propus în funcţia respectivă.

6.4) Persoanele responsabile, menţionate la pct. 5.1 al prezentului articol, pot fi ajutate de unul sau mai mulţi consilieri-asistenţi, confirmaţi pentru diferite domenii de activitate, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

6.5) Consilierii-asistenţi sunt numiţi pe perioada de activitate a persoanelor responsabile pe care le asistă şi pot fi rechemaţi de Comitetul Executiv Naţional la iniţiativa persoanelor responsabile care i-au propus în funcţia respectivă. Activitatea consilierilor-asistenţi este întreruptă imediat în cazul în care: persoana responsabilă asistată nu mai deţine funcţia respectivă; persoana responsabilă asistată se adresează cu demers motivat către Comitetul Executiv Naţional cu privire la întreruperea activităţii consilierului-asistent; în caz de demisie a consilierului-asistent; în alte cazuri care exclud posibilitatea de executare a funcţiei de consilier-asistent.

6.6) Consilierilor –asistenţi le sunt eliberate legitimaţii de serviciu, semnate de către Preşedintele Asociaţiei; 

6.7) Funcţia de consilier-asistent este neremunerată. Consilierilor-asistenţi le vor fi rambursate cheltuielile, pe care aceştia le vor suporta în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, prevăzute de regulament.

 

Articolul 7. Domeniile de activitate a consilierilor-asistenţi.

7.1) Atribuţiile fiecărui consilier-asistent sunt prezentate Comitetului Executiv pentru aprobare de către persoana asistată de acest consilier-asistent.

7.2) Preşedintele Asociaţiei poate fi asistat de către consilieri-asistenţi în domeniile de activitate: administrativ-organizatoric; economic; relaţiile cu publicul şi mijloacele mass-media; relaţiile cu organele autorităţilor publice locale şi centrale; culturale, tineret şi sport, lingvistic etc.;

7.3) Vicepreşedinţii Asociaţiei pot fi asistaţi de către consilieri-asistenţi în domeniile de activitate: lingvistic; administrativ-organizatoric; chestiuni legate de creaţie, economice etc.;

7.4) Secretarul general al Asociaţiei poate fi asistat de către consilieri-asistenţi în domeniile: lingvistic, administrativ-organizatoric, lucrări de secretariat etc.;

7.5) Trezorierul naţional al Asociaţiei poate fi asistat de către consilieri-asistenţi în domeniile de activitate: administrativ-organizatoric; chestiuni legate de creaţie, contabilitate.

 

 

CAPITOLUL III.

MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

Articolul 8. Membrii Asociaţiei

8.1) I.P.A. – Secţia Republica Moldova, în conformitate cu normele statutului International Police Association şi al statutului naţional, recunoaşte următoarele categorii de membri:

membri de drept;

membri de onoare;

membri extraordinari;

membri asociaţi străini.

8.2) Membrii de drept al Asociaţiei pot deveni poliţişti / angajaţi ce deţin funcţii similare statutului de poliţist din Republica Moldova, activi sau pensionaţi, la recomandarea a doi membri ai Asociaţiei, în baza unei cereri scrise.

Calitatea de membri de drept o pot deţine:

a) poliţiştii, ofiţerii de urmărire penală ai Departamentului Urmărire Penală, colaboratorii Serviciului Protecţie Civile şi Situaţii Excepţionale şi Departamentului Trupelor de Carabinieri ai MAI, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat, Centrului Naţional Anticorupţie, care au un comportament ireproşabil, recunosc şi acceptă responsabilitatea de a respecta prevederile Statutului I.P.A. – Secţia Republica Moldova. Această normă este determinată de procesul de reformare a MAI şi a altor organe de drept care au competenţe similare cu activitatea organelor de poliţie.

b) pensionarii acestor organe trecuţi în rezervă şi care au un comportament ireproşabil;

c) foştii colaboratori ai instituţiilor sus-menţionate la litera a) al prezentului punct, trecuţi în rezervă prin demisie, dacă au activat în ele cel puţin 10 ani şi au un comportament ireproşabil. 

8.3) Membrii de onoare ai Asociaţiei pot deveni personalităţi care participă activ la educaţia noii generaţii, susţin esenţial şi necondiţionat activitatea organelor de poliţie, promovează respectul faţă de lege şi ordine şi creează imagini favorabile organelor de poliţie, ori contribuie considerabil la dezvoltarea şi consolidarea Asociaţiei prin orice mijloace legale etc.

8.4) Membrii extraordinari al Asociaţiei pot deveni văduvele sau văduvii foştilor membri de drept care au decedat în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu sau ca rezultat al unor maladii contractate în timpul serviciului în organele afacerilor interne.

8. 5) Membrii asociaţi străini al Asociaţiei pot deveni poliţiştii din alte state dacă în ţara acestora nu există asemenea asociaţie. La momentul constituirii secţiei I.P.A. în ţara de origine, ei sunt transferaţi în secţia nou-creată. Pensionarii organelor de poliţie din alte state care nu sunt membri, dar domiciliază în Republica Moldova pot fi admişi în Asociaţie în calitate de membri asociaţi, dacă întrunesc toate cerinţele statutului acesteia. Dacă ei sunt deja membri ai International Police Association, atunci pot păstra statutul de membru în Asociaţia din ţara lor sau se pot înregistra, cu acordul organelor competente ale Asociaţiei din Republica Moldova, în Registrul acesteia ca membru asociat, cu obligaţia de a acţiona în conformitate cu statut şi prezentul regulament.

8.6) În cazul convocării Adunării Generale cu participarea tuturor membrilor I.P.A., se permite delegarea votului prin procură unui alt participant de către un membru I.P.A. care din motive obiective întemeiate nu poate participa la şedinţă. Procura va fi semnată de către preşedintele Biroului.

8.7) Membrii de onoare, membrii extraordinari şi membrii asociaţi străini pot participa la adunări cu drept de vot consultativ.

8.8) Membrilor Asociaţiei li se eliberează legitimaţii International Police Association, în care este indicat şi statutul lor juridic de membru: de drept, de onoare, extraordinar şi asociat străini.

 

Articolul 9. Procedura de aderare la I.P.A. - Secţia Republica Moldova

9.1) Aderarea la membrii I.P.A. – Secţia Republica Moldova se face la recomandarea a doi membrii I.P.A., în baza cererii scrise personal, în care sunt indicate datele solicitantului (numele de familie, prenumele şi patronimicul, data naşterii, viza de reşedinţă, locul de muncă, funcţia deţinută, numerele telefoanelor de contact şi adresa electronică); acordul privind respectarea prevederilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului a ONU din 10 decembrie 1948, a statutului I.P.A., achitarea taxei de aderare şi a cotizaţiei anuale; data depunerii cererii şi semnătura. În cerere se indică şi informaţii suplimentare despre candidat (locul naşterii, naţionalitatea, cetăţenia, starea civilă, studiile, experienţa profesională, aptitudinile şi competenţele personale, cunoaşterea limbilor străine).  

9.2) La cererea de aderare la membri de drept I.P.A. se anexează:

a) două fotografii color cu dimensiunile de 40 x 50 mm, pozele fiind în uniformă sau în vestimentaţie civilă, la dorinţa candidatului;

b) copia buletinului de identitate şi a fişei de însoţire;

c) copia legitimaţiei de serviciu, pentru persoanele în exerciţiul funcţiei, sau copia legitimaţiei de pensionar şi certificat de cazier judiciar, pentru rezervişti;

d) certificatul serviciului resurse umane şi certificatul de cazier judiciar, pentru foştii angajaţi trecuţi în rezervă, prin demisie.

9.3) La cererea de aderare la membrii I.P.A. de onoare, extraordinari şi asociaţi străini, se anexează următoarele acte:

a) copia buletinului de identitate şi a fişei de însoţire;

b) două fotografii color cu dimensiunile de 4 x 5 mm.;

c) copia actului ce confirmă gradul de rudenie, pentru membrii extraordinari;

d) copia legitimaţiei de serviciu, pentru persoanele în exerciţiul funcţiei, sau copia legitimaţiei de pensionar, pentru rezervişti.

e) de asemenea, poate fi cerut certificatul de cazier judiciar, iar pentru membrii asociaţi străini şi certificatul de cazier judiciar din tara de sosire.

9.4) Actele de aderare se depun la biroul respectiv în care domiciliază sau activează candidatul, iar în unităţile unde nu sunt membrii I.P.A. pentru a constitui asemenea formaţiuni, la Secretariatul Comitetului Executiv Naţional al Asociaţiei.

9.5) Actele de aderare se examinează în termen de până la două luni, în prezenţa candidatului, la şedinţa Comitetului Executiv al Biroului, care decide admiterea cererii sau respingerea ei. Admiterea sau respingerea cererii necesită a fi motivată, argumentele fiind înregistrate în procesul-verbal al şedinţei organului executiv;

9.6) Actele de aderare şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei Comitetului Executiv al Biroului, ataşate la scrisoarea de însoţire se prezintă la Secretariatul Comitetului Executiv Naţional al Asociaţiei, care le verifică concomitent cu actele parvenite direct la Secretariat. Ulterior, materialele menţionate sunt prezentate Comisiei Interne şi Dezvoltare a Comitetului Executiv Naţional, care examinează corectitudinea îndeplinirii lor, verifică aptitudinile şi calităţile personale privind corespunderea exigenţelor de membru I.P.A. După examinare şi verificare, Comisia prezintă materialele acumulate,  în şedinţa Comitetului Executiv Naţional care hotărăşte admiterea sau respingerea candidatului la membri I.P.A. Hotărârea necesită a fi motivată şi este înregistrată în procesul-verbal al şedinţei. Termenul de examinare a actelor de aderare şi perfectare a legitimaţiei de membru I.P.A. nu poate depăşi 4 luni din momentul parvenirii lor la Secretariat.

9.7) Procedura de aderare la membrii I.P.A. de onoare, extraordinari şi asociaţi străini este similară cu cea de membri de drept.

9.8) Hotărârea Comitetului Executiv Naţional privind aderarea la membri I.P.A. – Secţia Republica Moldova serveşte drept temei şi pentru eliberarea legitimaţiei de membru I.P.A.

9.9) Concomitent cu eliberarea legitimaţiei se încasează taxa de aderare şi cotizaţia anuală.

9.10) Refuzul neîntemeiat al membrului I.P.A. de a-şi ridica legitimaţia perfectată, în condiţiile stabilite de către Comitetul Executiv Naţional, poate fi considerată ca încălcare gravă a Statutului şi prezentului Regulament al Asociaţiei.

 

Articolul 10. Legitimaţia de membru, insigna I.P.A. şi port legitimaţia

10.1) Legitimaţia de membru I.P.A. este de standard internaţional, se confecţionează de Secretariatul General al International Police Association şi se perfectează de către Secretariatul Comitetului Executiv Naţional al I.P.A. – Secţia Republica Moldova şi ulterior se transmite către Trezoreria Asociaţiei pentru a fi înmânată destinatarului.

10.2) Legitimaţia de membru I.P.A. reprezintă un  card de culoare albastră deschisă cu dimensiunile de 145 x 105 mm. şi semne de protecţie. Pe partea aversă se plasează poza membrului I.P.A. sub care se inscripţionează semnătura personală a posesorului şi data perfectării ei. În partea adversă sunt indicate numele de familie şi prenumele, data naşterii, viza de reşedinţă şi secţia I.P.A. din care face parte. În partea interioară a legitimaţiei este inscripţionat textul „INTERNTIONAL POLICE ASSOCIATION”, imprimată emblema I.P.A. şi indicată seria MD cu numărul legitimaţiei. De asemenea, este rezervat loc pentru aplicarea timbrului care confirmă achitarea cotizaţiei anuale.  

10.3) Legitimaţia de membru I.P.A. este semnată de preşedintele I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

10.4) Insigna, port-legitimaţia cu emblema I.P.A. şi plăcuţa cu numărul de înregistrare a membrului I.P.A. se confecţionează de către Trezorerie şi se eliberează la solicitarea membrului  I.P.A., care va achita costul executării lor.  În cazul pierderii calităţii de membru, atât legitimaţia, cât si insigna vor fi restituite trezorierului naţional al I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

10.5) Legitimaţia pierdută nu poate fi restabilită ca duplicat. Prin urmare, aceasta se consideră o încălcare gravă a  normelor statutare şi a prezentului Regulament, care poate servi drept temei de excludere definitivă a persoanei din Asociaţie.

 

CAPITOLUL IV.

PROCEDURA DE SANCŢIONARE A MEMBRILOR 

I.P.A. – SECŢIA REPUBLICA MOLDOVA

 

 

Articolul 11. Sancţiuni

11.1) Membrilor I.P.A. –- Secţia Republica Moldova care nu-şi îndeplinesc obligaţiile statutare, au un comportament neadecvat calităţii de membru şi încalcă prevederile Statutului şi ale prezentului Regulament sau nu respectă deciziile adoptate de către Adunarea Generală, în funcţie de gravitatea faptelor, le pot fi aplicate următoarele sancţiuni:

a) avertisment în scris;

b) excluderea temporară din Asociaţie pe o perioadă de 6 luni;

c) excluderea definitivă din membri I.P.A.

 

Articolul 12. Avertismentul în scris

12.1) Sancţiunea cu avertisment în scris poate fi aplicată de către Comitetul Executiv al Biroului, Comitetul Executiv Naţional şi Adunarea Generală, pentru următoarele fapte:

a) pentru comportament neadecvat, ce a periclitat buna organizare şi desfăşurare a activităţii Asociaţiei, ori acţiuni care au defăimat imaginea Asociaţiei;

b) neachitarea cotizaţiei de membru I.P.A. şi altor obligaţii financiare, în termenele stabilite;

 

Articolul 13. Excluderea temporară din Asociaţie pe o perioadă de 6 luni

13.1) Sancţiunea de excludere temporară din Asociaţie pe o perioadă de 6 luni poate fi aplicată de către Comitetul Executiv Naţional şi Adunarea Generală, pentru următoarele fapte: 

a) încălcarea prevederilor Statutului şi Regulamentului Asociaţiei, a hotărârilor organelor de conducere şi executive ce au provocat consecinţe grave activităţii Asociaţiei. 

b) suspendarea din funcţia deţinută, în legătură cu începerea urmăririi penale;

c) refuzul neîntemeiat al membrului I.P.A. de a-şi ridica legitimaţia în condiţiile stabilite de Comitetul Executiv Naţional al Asociaţiei.

 

Articolul 14. Excluderea definitivă din membri I.P.A.

14.1) Sancţiunea cu excluderea definitivă din membri I.P.A. poate fi aplicată exclusiv de către Comitetul Executiv Naţional sau Adunarea Generală, pentru următoarele fapte:

a) neachitarea cotizaţiei de membru I.P.A. timp de un an;

b) încălcarea prevederilor Statutului şi prezentului Regulament al Asociaţiei, a hotărârilor organelor de conducere şi executive ce au provocat consecinţe deosebit de grave activităţii I.P.A.;

c) refuzul membrului I.P.A. de a se înregistra în unul din birouri;

d) pierderea legitimaţiei din vina membrului I.P.A.;

e) concedierea din serviciu pentru încălcarea normelor deontologiei profesionale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

f) condamnarea definitivă pentru o faptă penală, săvârşită cu intenţie;

g) alte fapte deosebit de grave, apreciate de Comitetul Executiv Naţional sau Adunarea Generală, vădit contrare scopurilor şi obiectivelor I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

 

Articolul 15. Contestarea sancţiunilor

15.1) Hotărârea privind sancţiunea aplicată membrului I.P.A. de către Comitetul Executiv al Biroului poate fi contestată în termen de 30 zile calendaristice la Comitetul Executiv Naţional, care examinează cererea şi adoptă o hotărâre definitivă.

15.2) Hotărârea privind sancţiunea aplicată de către Comitetul Executiv Naţional poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice la următoarea Adunare Generală, care examinează cererea şi adoptă o hotărâre definitivă.

15.3) Hotărârile Adunării Generale, privind sancţionarea membrilor I.P.A., sunt irevocabile. 

15.4) Până la intrarea în vigoare a hotărârii definitive privind sancţionarea cu excluderea, persoana este suspendată din membrii I.P.A., cu ridicarea legitimaţiei.

 

CAPITOLUL V.

PATRIMONIUL I.P.A. – SECŢIA REPUBLICA MOLDOVA

 

Articolul 16. Taxa de aderare şi cotizaţia de membru I.P.A.

16.1) Taxa de aderare în sumă de 250 de lei şi cotizaţia anuală în sumă de 250 de lei, stabilite de Adunarea Generală, se achită de către membri la biroul din unitatea administrativ-teritorială în care domiciliază sau activează, iar în unităţile unde nu sunt constituite asemenea formaţiuni, la oficiul Central al I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

16.2) Taxa de aderare se achită o singură dată la momentul aderării.

16.3) Cotizaţia de membru I.P.A. se achită în primul trimestru al fiecărui an.

16.4) În cazul unor situaţii obiective, la propunerea Trezorierului Naţional, termenul achitării cotizaţiei poate fi prelungit de către Comitetul Executiv Naţional până la sfârşitul primului semestru.

         

           Articolul 17. Mijloacele financiare. Repartizarea şi utilizarea

          17.1) Sursa şi patrimoniul I.P.A. sunt determinate de către articolul 18 al Statutului şi sunt utilizate în scopuri statutare. La utilizarea acestor surse se vor lua în consideraţie priorităţile  prevăzute de statut:

        a) pe plan internaţional – achitarea timbrelor, costul legitimaţiilor, participarea la congrese, conferinţe şi alte întruniri internaţionale obligatorii;

          b) pe plan naţional – achitarea taxelor, impozitelor, obligaţiuni  faţă de angajaţi, plata serviciilor şi bunurilor procurate.

          17.2) La achitarea cotizaţiei de membru se eliberează timbrul pentru anul respectiv.

          17.3) La achitarea taxei de aderare se eliberează legitimaţia de membru.

          17.4) Sursele acumulate neutilizate conform destinaţiei prevăzute de acest articol pot fi cheltuite pentru organizarea şi desfăşurarea diferitor activităţi ai membrilor I.P.A. ori a altor măsuri statutare sau necesare pentru funcţionarea secţiei.

          17.5) Birourile locale pot beneficia de cheltuieli directe din bugetul Asociaţiei în cuantum de 50% din sursele acumulate pentru cotizaţia de membru I.P.A. colectate pentru anul precedent. Sursele respective vor fi planificate de către Comitetul Executiv Naţional.

          17.6) Mijloacele financiare, parvenite sub formă de sponsorizări şi donaţii, subvenţii de stat, precum şi venituri realizate din activitatea economică proprie, veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei, veniturile obţinute în urma utilizării sau înstrăinării proprietăţii şi alte surse financiare acumulate conform legislaţiei în vigoare la contul I.P.A. – Secţia Republica Moldova se utilizează pentru necesităţile strategice ale  Asociaţiei şi ale Birourilor, la decizia Comitetului Executiv Naţional ori a Adunării Generale.

          17.7) Mijloacele financiare, parvenite în adresa birourilor, sub formă de sponsorizări,  subvenţii de stat, donaţii în formă de imobile, mijloace de transport şi alte obiecte sunt înregistrate şi luate la balanţa I.P.A. – Secţia Republica Moldova. Aceste mijloace se utilizează pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor statutare ale Birourilor, luându-se in consideraţie atât doleanţele donatorului, cât şi necesităţile de acoperire a cheltuielilor administrative, bancare etc. ale Asociaţiei în proporţie de 10 % din sumele donate.

        17.8) Orice mijloace financiare utilizate de membrii I.P.A., birourile teritoriale ori alte instanţe sunt documentate de beneficiari cu documente contabile primare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi sunt raportate obligatoriu  Comitetului Executiv Naţional prin intermediul Trezoreriei.

         17.9) Comitetul Executiv Naţional al Asociaţiei încurajează şi susţine iniţiativele de colectare şi  acumulare de fonduri financiare de către birourile teritoriale. Aceste eforturi trebuie să corespundă parametrilor legali, precum şi normelor etice şi morale.

         17.10) Activitatea financiară a Biroului este subordonată totalmente Comitetului Executiv Naţional, beneficiind de autonomie financiară.

 

Articolul 18. Ordinea de păstrare a documentelor de strictă evidenţă şi a ştampilei Asociaţiei

18.1) Documentele de strictă evidenţă se păstrează la Trezorierul Naţional al Asociaţiei şi sunt luate la evidenţă, distribuite, utilizate, completate şi păstrate în conformitate cu normele prevăzute pentru aceste documente (facturi fiscale, delegaţii, foi de parcurs etc.).

18.2) De asemenea, Trezorierul Naţional procură, completează, păstrează şi eliberează carnetele de muncă pentru salariaţi, semnate de către Preşedintele I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

18.3) Despre orice abatere de la disciplina de evidenţă a documentelor de strică evidenţă, depistată de către membrii Comitetului Executiv Naţional sau de către membrii Comitetului Executiv al Biroului, trebuie informat Preşedintele Asociaţiei;

18.4) Documentele de constituire a A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”, Statutul, Regulamentele, procesele-verbale şi hotărârile Adunării Generale şi ale Comitetului Executiv Naţional ale Asociaţiei se păstrează în Secretariat;

18.5) Ştampila Asociaţiei se păstrează la Secretarul General şi se aplică pe acte la semnătura Preşedintelui şi în alt mod prevăzut de lege şi de actele normative.

 

Articolul 19. Relaţiile financiare ale I.P.A. – Secţia Republica Moldova cu Interntional Police Association

19.1) I.P.A. – Secţia Republica Moldova achită anual, în fondul Trezoreriei Internaţionale, cotizaţia şi costul cardului legitimaţiei pentru fiecare membru, stabilite de Comitetul Executiv Internaţional.

19.2) Achitarea cotizaţiei, către Trezoreria Internaţională se confirmă prin documentele financiare şi timbrele recepţionate, care sunt ulterior distribuite membrilor I.P.A. care au achitat cotizaţia.

19.3) Timbrul de membru I.P.A. se aplică pe partea interioară a legitimaţiei şi confirmă valabilitatea ei în anul calendaristic respectiv.

 

CAPITOLUL VI.

BIROURILE I.P.A. - SECŢIA REPUBLICA MOLDOVA

 

Articolul 20. Birourile şi sediile lor

20.1) I.P.A. – Secţia Republica Moldova este constituită din birouri create în unităţile administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, unde domiciliază sau activează membrii I.P.A. În municipiul Chişinău, cu acordul Comitetului Executiv Naţional, se pot crea mai multe birouri, inclusiv în subdiviziunile organelor de drept în care activează membrii I.P.A., sau din care ei s-au pensionat. Pe lângă Comitetul Executiv Naţional se creează Biroul în care sunt luaţi la evidenţă membrii de onoare, membrii extraordinar, membrii asociaţi străini, precum şi temporar membrii I.P.A. din unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile organelor de drept în care încă nu sunt create formaţiuni primare şi care nu au aderat la un alt Birou.

20.2) Termenul „Birou” al I.P.A. – Secţia Republica Moldova se asociază cu noţiunea de „regiune”, utilizată în Regulamentul I.P.A. şi cu noţiunea de „filială” prevăzută în Legea Republicii Moldova nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti.

20.3) Amplasarea sediilor Birourilor se stabileşte de Comitetul Executiv Naţional la propunerea Comitetului Executiv al Biroului.

            20.4) Comitetul Executiv Naţional decide privind crearea, reorganizarea şi lichidarea birourilor şi aprobă regulamentele lor.

 

Articolul 21. Structura Biroului I.P.A. – Secţia Republica Moldova

21.1) Biroul este formaţiunea primară a I.P.A. – Secţia Republica Moldova, se subordonează direct organelor supreme de conducere şi executive ale Asociaţiei şi se constituie dacă sunt 5 şi mai mulţi membrii I.P.A.

21.2) Biroul îşi desfăşoară activitatea în perimetrul administrativ-teritorial sau în cadrul subdiviziunii organelor de drept.

21.3) Iniţiativa de constituire a Biroului parvine în adresa Comisiei Interne şi Dezvoltare a Comitetului Executiv Naţional de la grupurile de iniţiativă ale membrilor I.P.A. care domiciliază şi activează în unitatea administrativ-teritorială respectivă, ale membrilor I.P.A. de onoare, extraordinari şi membrilor asociaţi străini, iar în mun. Chişinău – ale membrilor I.P.A. care activează în subdiviziunile organelor de drept.

21.4) Decizia de constituire a Biroului se adoptă de Comitetul Executiv Naţional la propunerea Comisiei Interne şi Dezvoltare a Asociaţiei.

21.5) Biroul, la Adunarea membrilor săi, alege Comitetul Executiv al Biroului, pentru o perioadă de 3 ani, în componenţa: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier.

21.6) În birourile cu un număr mare de membri, în componenţa Comitetului Executiv pot fi aleşi doi vicepreşedinţi şi instituite comisii de specialitate, cu excepţia comisiei relaţii internaţionale.

21.7) Birourile cu un număr mai mare de membri, cu acordul Comitetului Executiv Naţional, pot obţine statut de persoană juridică. În acest sens Comitetul Executiv al Biroului se adresează către Comitetul Executiv Naţional cu un demers în scris privind solicitarea acordului de constituire a persoanei juridice. Demersul se examinează de către Comitetul Executiv Naţional, care adoptă decizia de constituire a persoanei juridice cu majoritatea de voturi a membrilor săi. Decizia de respingere a demersului biroului necesită a fi motivată şi argumentată. Actul de constituire a persoanei juridice în unitatea administrativ-teritorială este Hotărârea Comitetului Executiv al I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

21.8) Fiecare membru I.P.A. este obligat să se înregistreze într-un birou în raza unităţii administrativ-teritoriale în care lucrează sau domiciliază, iar în mun. Chişinău, într-o formaţiune primară creată şi în cadrul subdiviziunilor organelor de drept. Membrii de onoare, extraordinari şi asociaţi străini sunt obligaţi să se înregistreze în biroul creat pe lângă Comitetul Executiv Naţional.

21.9) Refuzul membrului I.P.A. de a se înregistra în unul din Birouri se consideră ca o încălcare deosebit de gravă a Statutului şi prezentului Regulament şi serveşte drept temei pentru excluderea definitivă a lui din Asociaţie.

21.10) În Biroul creat pot fi luaţi la evidenţă membrii I.P.A. din alte unităţi teritorial-administrative, iar în mun. Chişinău – şi din alte subdiviziuni ale organelor de drept, dacă în ele nu există formaţiuni primare. Această categorie de membri se pot retrage din componenţa Biroului, dacă la locul lor de trai sau de activitate profesională sunt create formaţiuni primare, în care ei vor fi luaţi la evidenţă. Asemenea acţiuni se permit, dacă nu pune în pericol lichidarea Biroului prin diminuare numărului de membri necesar pentru funcţionarea lui. Procedura de aderare şi retragere se derulează prin negocieri între membrul I.P.A., Comitetul Executiv al Biroului şi Comitetul Executiv Naţional.

21.11) În cazul în care un grup de membri I.P.A. dintr-o unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune a organului de drept solicită să se desprindă de la un bBirou în care sunt la evidenţă, cu scopul de a forma o nouă formaţiune primară la locul lor de trai sau de activitate profesională, este obligat să se adreseze în scris către Comitetul Executiv Naţional pentru soluţionarea cazului dat, respectând principiile de bază de funcţionare a Asociaţiei. Acţiunile de separare de biroul în care ei sunt la evidenţă se permite dacă nu pun în pericol lichidarea formaţiunii primare de bază (în care ei sunt înregistraţi), prin diminuarea numărului de membri necesari pentru funcţionarea lui, plecarea părţii majoritare a organelor de conducere sau/şi executive etc. Procedura de aderare şi retragere a membrilor I.P.A. se derulează prin negocieri între membrul I.P.A., Comitetului Executiv al Biroului şi Comitetului Executiv Naţional.

21.12) Două sau mai multe birouri pot fuziona şi forma o nouă formaţiune primară numai la decizia Adunării Generale a membrilor I.P.A. din ambele birouri, cu acordul Comitetului Executiv Naţional. Această procedură devine legală numai dacă este validată prin hotărârea Comitetului Executiv Naţional al Asociaţiei.

 

Articolul 22. Organul de conducere al Biroului. Adunarea Generală a membrilor Biroului

22.1) Organul de conducere al Biroului este Adunarea membrilor I.P.A.;

22.2) Şedinţele Adunării membrilor Biroului pot fi ordinare sau extraordinare;

22.3) Şedinţa Adunării ordinare a membrilor Biroului se întruneşte anual cu participarea tuturor membrilor de drept şi este deliberativă dacă participă cel puţin ½  plus 1 din numărul total de membri;

22.4) În cazuri justificative, Comitetul Executiv al Biroului poate convoca Adunarea extraordinară a membrilor săi;

22.5) Şedinţa Adunării de alegere a organului executiv al Biroului se desfăşoară o dată la trei ani;

22.6) Adunarea membrilor Biroului are următoarele competenţe:

a) aprobă rezultatele activităţii în anul curent şi programul de activitate pentru anul următor;

b) aprobă rezultatele activităţii financiare şi Planul de venituri şi cheltuieli;

c) alege componenţa Comitetului Executiv al Biroului, iar în Birourile persoane juridice, şi a comisiei de cenzori.

 

Articolul  23. Organul executiv al Biroului. Comitetul Executiv al Biroului

23.1) Activitatea Biroului, în intervalul dintre şedinţele Adunării Generale a membrilor I.P.A., este organizată şi dirijată de către Comitetul Executiv al Biroului;

23.2) Comitetul Executiv al Biroului este organul executiv (administrativ) şi are următoarea competenţă:

a) stabileşte structura organizatorică a Biroului;

b) elaborează şi implementează Programul de activitate al Biroului pentru binele membrilor I.P.A. din formaţiunea primară respectivă şi pentru membrii familiilor lor;

c) întocmeşte Raportul cu privire la activitatea Biroului în perioada de dare de samă;

d) elaborează anual proiectul bugetului şi întocmeşte raportul financiar al Biroului pentru perioada de dare de samă;

e) asigură conducerea operativă a activităţii economice,  administrarea şi gestionarea patrimoniului Biroului;

f) stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Biroului;

g) stabileşte, în cooperare cu Comitetul Executiv Naţional, modul în care pot fi folosite donaţiile colectate în bugetul Biroului; 

h) asigură îndeplinirea la nivel local a hotărârilor Adunării Generale şi a Comitetului Executiv Naţional privind activitatea Biroului;

i) organizează şi desfăşoară activităţi cu caracter local şi regional în scopul realizării obiectivelor statutare;

j) examinează materialele cu privire la aderarea persoanelor în calitate de membru la I.P.A. – Secţia Republica Moldova, susţine sau respinge cererea solicitantului, prezintă Comitetului Executiv Naţional actele respective însoţite de extrasul din procesul-verbal;

k) asigură respectarea de către membrii I.P.A. a normelor etice;

l) prezintă Comitetului Executiv Naţional propuneri cu privire la participarea membrilor Biroului la activităţile organizate de I.P.A. – Secţia Republica Moldova sau cele organizate de către Secţiile Naţionale din alte ţări;

m) prezintă Comitetului Executiv Naţional propuneri cu privire la menţionarea membrilor I.P.A. care au dobândit realizări deosebite în activitatea Biroului;

n) aplică sancţiunea avertismentul în scris în privinţa membrilor I.P.A. care au comis fapte prevăzute la lit. a) şi b) din art. 12 al prezentului Regulament;

o) prezintă Comisiei Interne şi Dezvoltare a Comitetului Executiv Naţional propunerile cu privire la aplicarea sancţiunilor de excludere temporară din Asociaţie pe o perioadă de 6 luni sau excluderea definitivă din membrii I.P.A. care au comis fapte prevăzute la art.13 şi 14 din prezentul Regulament;

p) prezintă semestrial Comitetului Executiv Naţional darea de samă despre activitatea Biroului.

q) aprobă acte de uz intern ale birourilor;

r) decide asupra altor chestiuni de ordin local care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

23.3) Comitetul Executiv al Biroului prezintă Adunării membrilor săi:

a) raportul de activitate;

b) raportul financiar de executare a Planului de venituri şi cheltuieli financiare, în perioada de activitate;

c) balanţa de verificare, procesul-verbal de inventariere, procesul-verbal de verificare întocmit de comisia de cenzori în birourile persoanelor juridice;

d) proiectul Planului de venituri şi cheltuieli financiare pentru anul următor;

e) proiectul Programului de activitate;

f) cu acordul Comitetului Executiv Naţional, pot încheia acorduri de colaborare bilaterale cu formaţiunile primare ale altor secţii naţionale I.P.A.

23.4) Comitetul Executiv al Biroului cu statut de persoană juridică:

a) poate încheia acte juridice în nume propriu, conform Statutului;

b) aprobă organigrama şi realizează politica cu privire la resursele umane;

23.5) Comitetul Executiv al Biroului se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe trimestru.

23.6) Comitetul Executiv al Biroului este obligat să pună la dispoziţia  Comitetului Executiv Naţional orice informaţie, document sau acte solicitate de acesta.

23.7) În raport cu terţii, Biroul este reprezentat de Preşedinte;

23.8) Comitetul Executiv al Biroului este obligat să ţină Registrul de evidenţă a membrilor I.P.A. din cadrul biroului, alte registre de evidenţă a documentelor.

 

Articolul 24. Ştampila Biroului

24.1) Biroul I.P.A. – Secţia Republica Moldova dispune de ştampilă de formă rotundă, care reprezintă imprimarea Emblemei I.P.A. – Secţia Republica Moldova, completată cu denumirea Biroului.

24.2) Ştampilele birourilor se confecţionează la decizia Comitetului Executiv Naţional şi sunt proprietatea Asociaţiei.

24.3) Ştampilele se distribuie de către Trezorierul Naţional al I.P.A. – Secţia Republica Moldova preşedinţilor Birourilor de fiecare dată când aceştia sunt aleşi în funcţia respectivă. În caz de demisie a preşedintelui Biroului sau nealegerea lui în funcţia respectivă, şi în caz de autodizolvare, fuzionare sau lichidare a Biroului, ştampila se restituie Trezorierului Naţional al Asociaţiei.

24.4) Distribuirea şi retragerea ştampilelor se înregistrează într-un registru special al Asociaţiei prevăzut pentru această procedură. Ştampila se păstrează la secretarul Biroului în condiţii de maximă siguranţă pentru a evita pierderea sa.

24.5) Ştampila Biroului se aplică pe semnătura preşedintelui Biroului pe scrisorile cu caracter oficial sau pe alte acte cu caracter de uz intern.

 

Articolul 25. Încetarea activităţii Biroului I.P.A. – Secţia Republica Moldova

25.1) Biroul I.P.A. – Secţia Republica Moldova îşi încetează activitatea în următoarele cazuri:

a) prin autodizolvare, la decizia Adunării Generale a membrilor I.P.A. din cadrul Biroului, în cazul în care această formaţiune primară nu mai poate funcţiona;

b) prin fuzionarea a două sau mai multe Birouri şi crearea unui formaţiuni primare noi;

c) prin lichidare, la decizia Comitetului Executiv Naţional, în cazul în care:

      numărul membrilor a scăzut sub nivelul prevăzut pentru constituirea şi funcţionarea acestei organizaţii primare;

Biroul nu mai funcţionează de fapt;

încălcarea gravă de către organele de conducere şi executive ale biroului a Statutului şi prezentului Regulament ale Asociaţiei;

în alte cazuri direct prevăzute de legislaţie.

25.2) Hotărârea definitivă de încetare a activităţii Biroului I.P.A. – Secţia Republica Moldova se adoptă de către Comitetul Executiv Naţional al Asociaţiei, care decide repartizarea membrilor I.P.A. în alte birouri.

 

 

CAPITOLUL VII.

PROCEDURA DE PARTICIPAREA LA EVENIMENTELE ORGANIZATE DE INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, SECŢIILE NAŢIONALE ŞI I.P.A. – SECŢIA REPUBLICA MOLDOVA

 

Articolul 26. Procedura de participare I.P.A. – Secţia Republica Moldova la Conferinţele şi Congresele International Police Association

26.1. În conformitate cu cerinţele statului International Police Assocition, reprezentanţii I.P.A. – Secţia Republica Moldova participă la lucrările conferinţelor anuale şi congreselor International Police Association. Participarea la asemenea forumuri este obligatorie.

26.2. I.P.A. – Secţia Republica Moldova desemnează un delegat şi un observator. În calitate de delegat, de obicei, participă Preşedintele I.P.A. – Secţia Republica Moldova. În caz de imposibilitate de participare a Preşedintelui, Comitetul Executiv Naţional I.P.A. – Secţia Republica Moldova desemnează o altă candidatură în calitate de delegat, coordonând această chestiune cu Biroul Permanent Executiv al International Police Association, împuternicindu-l cu dreptul de reprezentare a Secţiei Naţionale.

26.3. Cheltuielile de transport, cazare, participare şi alimentare ale delegatului la lucrările Conferinţelor anuale şi ale Congreselor International Police Association sunt suportate de către Trezoreria Internaţională.

26.4. Comitetul Executiv Naţional desemnează în calitate de observator un membru I.P.A., care are merite şi rezultate deosebite în activitatea de serviciu şi a Asociaţiei, capabilă să reprezinte  I.P.A. – Secţia Republica Moldova la înaltele forumuri internaţionale ale International Police Association.

26.5. Cheltuielile de transport, cazare, participare şi alimentare ale observatorului sunt suportate de către I.P.A. – Secţia Republica Moldova, iar în cazul lipsei mijloacelor financiare – pe cont propriu sau pe contul sponsorilor, în conformitate cu prevederile Statutului şi prezentului Regulament;

26.6. Unul din membrii delegaţiei I.P.A. – Secţia Republica Moldova trebuie să posede una din limbile de lucru ale International Police Association (engleza, franceza, germana sau spaniola).

26.7. Membrii delegaţiei I.P.A. – Secţia Republica Moldova sunt obligaţi, ca în termenul stabilit de Biroul Executiv  Permanent al International Police Association, să prezinte toate formularele necesare de participare, concomitent cu achitarea contribuţiei financiare cerută de organizatori.

26.8. Concomitent cu delegatul şi observatorul, la evenimentele culturale organizate în legătură cu desfăşurarea Conferinţelor anuale şi ale Congreselor I.P.A., au dreptul să participe şi alţi membri I.P.A. şi membrii familiilor lor în calitate de vizitatori. Informaţia necesară poate fi accesată pe pagina WEB al I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

26.9. Cheltuielile de transport, alimentare şi cazare sunt suportate integral de către vizitatori din contul lor personal. Doritorii de a participa în calitate de vizitatori sunt obligaţi să prezinte, în timpul stabilit de organizatori, toate formularele de participare, cu transferarea mijloacelor financiare necesare.

 

Articolul 27. Procedura de participare a membrilor I.P.A. – Secţia Republica Moldova la evenimente organizate de către secţiile naţionale I.P.A. din alte ţări

27.1) Secţiile naţionale I.P.A. din alte ţări organizează diverse competiţii sportive, activităţi culturale – recreative, seminare şi conferinţe practico – ştiinţifice, alte evenimente. Informaţia respectivă poate fi accesată pe paginile WEB I.P.A. – Secţia Republica Moldova şi ale secţiilor naţionale din alte ţări;

27.2) Membrii I.P.A. – Secţia Republica Moldova pot forma echipe sportive, se pot organiza în grupuri de interes comun sau pot participa în mod individual la astfel de evenimente. În asemenea cazuri ei sunt obligaţi să se adreseze cu cereri către Comitetul Executiv Naţional.

27.3) Negocierile cu privire la participarea la evenimentele organizate de către secţiile naţionale din alte ţări se poartă prin intermediul Comitetului Executiv Naţional.

27.4) Comitetelor Executive ale Birourilor le revine responsabilitate vizând suportarea cheltuielilor de transport, cazare, alimentare, asigurare medicală a vieţii şi sănătăţii, obţinerii vizelor de intrare în ţările respective pentru participanţii la evenimentele organizate de secţiile naţionale din alte ţări. Participanţii suportă şi consecinţele nefavorabile care ar putea surveni în timpul călătoriei şi desfăşurării evenimentelor respective.

27.5) În cazul finanţării totale sau parţiale de către Comitetul Executiv Naţional a cheltuielilor de transport, cazare, alimentare, obţinere a vizelor, asigurare medicală a vieţii şi sănătăţii participanţilor, ultimii sunt obligaţi să prezinte actele confirmative ale cheltuielilor efectuate cu prezentarea unui raport financiar.  

 

CAPITOLUL VIII.

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII I.P.A. – SECŢIA REPUBLICA  MOLDOVA.

 

Articolul 28 Autodizolvarea I.P.A. - Secţia Republica Moldova

29.1) I.P.A. - Secţia Republica Moldova îşi încetează activitatea prin autodizolvare, în baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de Statut.

29.2) Autodizolvarea I.P.A. – Secţia Republica Moldova poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile şi obiectivele statutare, din lipsa fondurilor şi a voinţei membrilor ei.

 

Articolul 29. Lichidarea I.P.A. – Secţia Republica Moldova

30.1) I.P.A. – Secţia Republica Moldova poate fi lichidată în mod forţat, în baza hotărârilor organelor abilitate ale Republicii Moldova, în cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

30.2) I.P.A. – Secţia Republica Moldova poate fi lichidată în mod forţat de către organul suprem de conducere al International Police Association, în caz de încălcare a Statutului Internaţional.

 

Articolul 30. Suspendarea activităţii I.P.A. – Secţia Republica Moldova

30.1) Activitatea I.P.A. – Secţia Republica Moldova, în calitatea sa de Secţie Naţională a International Police Association, poate fi suspendată de către Comitetul Executiv Permanent Internaţional:

a) pentru încălcarea prevederilor Statutului şi Regulamentului Internaţional;

b) pentru neachitarea taxelor şi obligaţiunilor financiare timp de doi ani consecutivi, după ce a fost înştiinţată în scris de Trezorierul Internaţional;

c) pentru neprezentarea timp de doi ani Biroului Executiv Permanent a rapoartelor solicitate.

d) diminuarea numărului membrilor I.P.A. sub 50 de persoane.

e) la solicitarea I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

30.2) Pe durata suspendării, Secţia este lipsită de dreptul la vot. Observatorii ei pot participa la şedinţele conferinţelor şi congreselor I.P.A., însă cheltuielile de participare vor fi suportate pe cont propriu.

31.3) Funcţiile internaţionale sau calitatea de membru al comisiilor internaţionale pe care le deţin membrii Secţiei suspendate nu vor fi afectate;

30.4) Dacă suspendarea este anulată, Secţia Naţională achită datoriile restante.

 

Articolul 31. Procedura de încetare a activităţii I.P.A. Secţia Republica Moldova

31.1) Încetarea activităţii I.P.A. – Secţia Republica Moldova este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare I.P.A. – Secţia Republica Moldova va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul abilitat din Republica Moldova.

31.2) Comitetul Executiv Naţional al I.P.A. – Secţia Republica Moldova va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea procedurii de lichidare şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

31.3) Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopurilor lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas, conform prevederilor legale şi statutare.

31.4) Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

31.5) Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmit altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite de statut.

31.6) Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin, sau a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile lor.

 

CAPITOLUL IX.

APROBAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 

Articolul 32. Aprobarea Regulamentului

32.1) Proiectul prezentului Regulament a fost examinat la şedinţa Comitetului Executiv Naţional din 25 noiembrie 2010, aprobat în principiu şi plasat pe pagina WEB a I.P.A. – Secţia Republica Moldova pentru examinarea de către membrii I.P.A. care au înaintat propunerile respective privind perfecţionarea lui;

32.2) După examinarea publică, Comitetul Executiv Naţional a acumula şi studiat propunerile parvenite, a efectuat modificările şi complectările propuse în textul Regulamentului şi la prezentat pentru aprobare Adunării Generale, convocată la 12 mai 2012 la Primul Congres al I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

32.3) Prezentul Regulament a fost aprobat cu votul tuturor membrilor I.P.A. participanţi la Adunarea Generală a Asociaţiei.

 

          Articolul 33. Completarea şi modificarea Regulamentului

33.1) Propunerile membrilor I.P.A. – Secţia Republica Moldova privind modificarea şi completarea Regulamentului se expediază Comitetului Executiv Naţional, care le  examinează şi le prezintă pentru adoptare Adunării Generale.

33.2) Modificările şi completările Regulamentului se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor participanţi la Adunarea Generală a I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

 

Articolul 34. Publicarea Regulamentului, completărilor şi modificărilor  la Regulament.

34.1) După adoptarea de către Adunarea Generală a Regulamentului, a modificărilor şi a completărilor la Regulament, textele lor se redactează definitiv de către Comisia Juridică a Asociaţiei.

34.2) Comitetul Executiv Naţional al Asociaţiei, prin hotărâre sa, decide publicarea textelor în formă scrisă şi electronică şi expedierea acestora în birourile locale pentru utilizare.

 

CAPITOULUL X.

DISPOZIŢII TRANZITORII

Articolul 35. Conţinutul Regulamentului

Prezentul Regulament conţine 35 de articole, votat şi aprobat la Adunarea Generală a Asociaţiei Obşteşti „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”, convocată la primul Congres Naţional, în temeiul procesului-verbal nr. 1 din 12 mai 2012.

 

 

Notă:

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei Obşteşti

„International Polce Association – Secţia Republica Moldova”

se păstrează în original în Secretariatul Comitetului Executiva Naţional

al I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

 

Preşedintele

Asociaţiei Obşteşti

„International Police Association – Secţia Republica Moldova” Batcu Vasile

 

24 iulie 2012