STATUTUL IPA Republica Moldova

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 842.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_filter::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_many_to_one.inc on line 104.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 303.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

         A D O P T A T

la Adunarea de constituire

a Asociaţiei Obşteşti

„International Police Association –

Secţia Republica Moldova”

în baza procesului – verbal

din „15” septembrie 2009

 

 

Î N R E G I S T R A T

de Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

Nr. 4378

din „25” septembrie 2009

 

 

Viceministru  (semnătura)

 

 

 

         A D O P T A T

la Adunarea Generală

a Asociaţiei Obşteşti „International Police

Association – Secţia Republica Moldova”,

Convocată la I-ul Congres Naţional

 

în baza procesului-verbal nr. 1

din „12” mai 2012

 

 

Î N R E G I S T R A T

de Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

Nr. 91

din "21" iunie 2012

 

 

Ministru  (semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T U L

 

Asociaţiei Obşteşti

„International Police Association –

Secţia Republica Moldova”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău, 2009

 

 
 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE.

 PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ŞI SCOPUL ASOCIAŢIEI

 

Articolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

 

     1.1 Asociaţia ObşteascăInternational Police Association– Secţia Republica Moldova”, în continuare „Asociaţia”, este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statutşi care tinde să se afilieze la International PoliceAssociation.

     1.2 Denumirea completă: Asociaţia ObşteascăInternational Police Association– Secţia Republica Moldova”.

     1.3  Deviza Asociaţiei este „Servo per amikeco” („Servicii prin prietenie”), în limba esperanto.

     1.4 Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr.837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996şi prezentul Statut.

     1.5 Asociaţia se constituie în formă juridică de organizare „asociaţie obştească”.

     1.6 Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valută străină, cod fiscal, drapel, imn, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

     1.7 Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

     1.8 Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică.

     1.9 Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopul prevăzut de statut.

     1.10 Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor politice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru funcţionarea acestora.

     1.11 Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu.

     1.12 Sediul IPA – Secţia Republica Moldova este în mun.Chişinău, str.Socoleni, nr.19/2 ap.21.

 

Articolul 2

PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

 

     2.1 Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberii exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii. Asociaţia de asemenea se bazează pe principiile prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1948.

     2.2 Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixtiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

     2.3 Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele internaţionale şi naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

     2.4 Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interes.

     2.5 Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice şi juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

 

Articolul 3

SCOPUL ŞI METODELE DE REALIZARE

 

     3.1 Scopul Asociaţiei este de a stabili şi consolida relaţii de prietenie printre membrii săi atât pe plan naţional cât şi internaţional, asistenţă reciprocă între angajaţii poliţiei /angajaţiice deţin funcţii similare statutului de poliţist, care sunt membri ai IPA şi familiile acestora, precum şi organizarea evenimentelor ce contribuie la dezvoltarea spirituală, culturală, socială şi profesională a membrilor săi în conformitate cu principiile International Police Association (Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor)”.

     3.2 Scopurile Secţiei sunt următoarele:

·  unirea membrilor Asociaţiei şi dezvoltarea spiritului de altruism, înţelegere reciprocă şi prietenie.

·  încurajarea contactelor personale printre membrii săi şi membrii altor secţii naţionale.

·  organizarea vizitelor şi călătoriilor pentru membrii săi şi familiile acestora atât în ţară, cât şi peste hotare.

·  organizarea vizitelor de către membri şi familiile acestora, organizând acomodarea în staţiunile de vacanţă ale Asociaţiei.

·  organizarea schimbului de persoane sau grupuri cu alte secţii naţionale, prin călătorii şi vacanţe.

·  favorizarea schimbului de experienţă profesională şi cunoştinţe printre membrii săi şi ai altor state.

·  crearea unei imagini favorabile a poliţiştilor şi a relaţiilor acestora cu societatea.

·  consolidarea schimbului de tineri şi promovarea întâlnirilor internaţionale ale tineretului cu scopul dezvoltării spiritului de toleranţă şi înţelegere a misiunii de poliţist.

·  promovarea publicaţiilor internaţionale şi asistenţei în acumularea literaturii speciale din domeniul Poliţie – Legislaţie – Drept, sau din alte domenii;

·  dezvoltarea şi consolidarea spiritului sportiv, prin crearea taberelor (campusuri) sportive, precum şi organizarea activităţilor sportive atât la nivel naţional, cât şi internaţional (atletism, fotbal, baschet, volei etc.).

·  informarea membrilor despre activităţile International Police Association (Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor).

·  publicarea unei reviste a Asociaţiei;

·  promovarea respectului faţă de lege şi ordine şi, la necesitate, implicarea membrilor în activităţi socio-culturale şi consolidarea cunoştinţelor prin promovarea profesională şi schimbul educaţional între statele-membre.

·  realizarea schimbului regulat de publicaţii între secţiile naţionale cu scopul de a încuraja relaţiile dintre membrii International Police Association (Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor) din întreaga lume.

     3.3 Asociaţia nu are nici o relaţie cu alte asociaţii sau organizaţii din Republica Moldova sau de peste hotare, cu excepţia secţiilor naţionale a International Police Association (Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor),  nu este implicată în activităţi legate de politică, religie şi discriminare rasială.

     3.4 Secţia nu poate fi afiliată la alte organizaţii sau să participe la activităţi comerciale irelevante scopurilor sale fără acordul Biroului Executiv Permanent şi/sau a Consiliului Executiv Internaţional.

     3.5 Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

·  Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea de către poliţişti, inclusiv membri ai Asociaţiei, a fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

·  Organizarea şi participarea membrilor Asociaţiei la seminare, conferinţe, lecţii, mese rotunde etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;

·  Analiza problemei de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii Moldova care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

·  Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al poliţiştilor, inclusiv a membrilor Asociaţiei şi familiilor lor;

·  Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru membrii Asociaţiei, pentru copiii familiilor de poliţişti şi tineret;

·  Acordarea de asistenţă poliţiştilor şi membrilor familiilor lor, care au o stare social vulnerabilă;

·  Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizarea în toate sectoarele şi sferele social-economice pentru membrii Asociaţiei şi altor categorii de persoane interesate;

·  Elaborarea, implementarea, realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local / naţional şi internaţional în scopul dezvoltării potenţialului social - economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.

      3.6 Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

·  să reprezinte interesele membrilor asociaţiei în autorităţile publice şi în alte organizaţii;

·  să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;

·  să fondeze mijloace de informare în masă proprii;

·  să desfăşoare activitatea editorială; să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

·  să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

·  să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

·  să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

·  să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

·  să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;

·  să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;

·  să se bucure şi de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

 

     3.7 În conformitate cu art. 188 Cod Civil şi art. 26 al Legii nr.837 – XIII cu privire la asociaţiile obşteşti, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

 

CAPITOLUL II

ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI

 

Articolul 4

ORGANELE DE CONDUCERE, EXECUTIVE ŞI CONTROL

 

     4.1 În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:

·        Adunarea Generală;

·        Comitetul Executiv Naţional;

·        Preşedintele;

·        Comisia de cenzori.

     4.2Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţiilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.

     4.3 Comitetul Executiv Naţional şi Preşedintele sunt organele permanente de conducere ale Asociaţiei şi se subordonează Adunării Generale.

     4.4  Comisia de cenzori este organul de control.

 

 

Articolul 5

ORGANUL SUPREM DE CONDUCERE. ADUNAREA GENERALĂ.

 

     5.1 Organul suprem de conducere al Asociaţieieste Adunarea Generală a membrilor săi sau a delegaţiilor acestora, care se întruneşte ordinar odată în an la Conferinţe şi la trei ani la Congres.   

     5.2 Adunarea Generală, în cazuri excepţionale prevăzute de Statut, se poate întruni şi în şedinţe extraordinare.

     5.3 Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

·  determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;

·  decide adoptarea, completarea sau modificarea statutului;

·  alege şi revocă membrii Comitetului Executiv Naţional, Comisiei de Cenzori, Preşedintele Asociaţiei;

·  hotărăşte chestiunile cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;

·  decide privind înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;

·  aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei, decide privind completarea şi modificarea acestuia;

·  examinează şi aprobă bugetul anual şi bilanţul financiar anual;

·  aprobă  dările de seamă ale Comitetului Executiv Naţional şi ale Comisiei de Cenzori;

·  stabileşte structura organizatorică a Asociaţiei;

·  adoptă hotărâri definitivecu privire la excluderea membrilor;

·  hotărăşte orice alte probleme (chestiuni) ce ţin de activitatea Asociaţiei.

     5.4  Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 3 (trei) ani.

     5.5 Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cere necesitatea, dar nu mai rar de odată în an. Decizia privind convocarea şedinţelor ordinare ale Adunării Generale (Congres sau Conferinţă) se atribuie Comitetului Executiv Naţional, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul şi data şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte, prin intermediul  Birourilor Teritoriale, prin publicarea acestuia pe  pagina WEB a Asociaţiei sau prin publicaţiile periodice indicată în Statut.

     5.6 Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Comitetul Executiv Naţional din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de Cenzori ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.

     5.7 Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în statut. În cazul în care Comitetul Executiv Naţional refuză sau tergiversează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Comitetului Executiv Naţional în modul stabilit pentru aceasta.

     5.8 Membrii Asociaţiei, la decizia Comitetului Executiv Naţional, pot fi reprezentaţi la Adunarea Generală de câte un delegat şi doi observatori, care reprezintă Birourile. Fiecare delegat deţine un singur vot.

     5.9 Adunarea Generală este deliberativă numai în condiţiile prezenţei a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau delegaţilor acreditaţi. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, iar în caz de reprezentare - a delegaţilor, cu excepţia deciziilor de modificare şi completare a Statutului, de reorganizare şi lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor sau delegaţi prezenţi la Adunarea Generală.

     5.10 Dacă Adunarea Generală  nu este considerată deliberativă, în termen de o  lună Comitetul Executiv Naţional convoacă repetat şedinţa Adunării Generale cu aceeaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

     5.11 Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi.  Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.

     5.12 Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretarul şedinţei şi contrasemnat de preşedintele Adunării Generale.

     5.13 Adunarea Generală adoptă hotărâri, semnate de preşedintele şi secretarul Adunării Generale.

           

Articolul 6

ORGANUL EXECUTIV

COMITETUL EXECUTIV NAŢIONAL

 

     6.1 În perioada între Adunările Generale, administrarea Asociaţiei este asigurată de Comitetul Executiv Naţional, ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de 3 (trei) ani.

     6.2 Comitetul Executiv Naţional este constituit din 11 membri, dintre care se aleg:

·  preşedintele;

·  doi vicepreşedinţi;

·  secretarul general;

·  trezorierul naţional:

·  şase membri.

     6.3 Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Comitetului Executiv Naţional.

     6.4 Comitetul Executiv Naţional este organul permanent de conducere al Asociaţiei, care se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţă:

·  elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;

·  asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă acesteia rapoarte privind activitatea Asociaţiei;

·  elaborează proiectul bugetului Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea Asociaţiei, prezentându-le Adunării Generale pentru aprobare;

·  examinează şi aprobă modificările în bugetul anual alAsociaţiei, în limitele sumelor, prevăzute de bugetul aprobat de Adunarea Generală;

·  elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Asociaţie şi îl prezintă Adunării Generale pentru adoptare;

·  elaborează şi înaintează spre examinare Adunării Generale propunerile privind completarea sau modificarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei;

·  aprobă acte de uz intern ale Asociaţiei;

·  aprobă regulile de ţinere a lucrărilor de secretariat, stabileşte nomenclatorul dosarelor şi este responsabil pentru evidenţa şi păstrarea lor;

·  stabileşte şi aprobă statele de personal, examinează propunerile Preşedintelui Asociaţiei privind  angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii pentru salariaţii Asociaţiei;

·  stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;

·  decide privind aderarea candidaţilor  la membrii Asociaţiei;

·  asigură respectarea de către membrii Asociaţiei a Statutului, regulamentelor şi normelor etice;

·  decide privind sancţionarea membrilor;

·  decide privitor la excluderea definitivă a membrilor Asociaţiei, în cazurile prevăzute de Statut;

·  aprobă modelele sigiliilor, ştampilelor şi formularelor Asociaţiei;

·  adoptă hotărâri cu privire la instituirea medaliilor, titlurilor onorifice, diplomelor de merit, altor distincţii ale Asociaţiei şi cu privire la conferirea sau decernarea lor;

·  asigură conducerea operativă a activităţii economice, administrarea şi gestionarea patrimoniului Asociaţiei;

·  stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate mijloacele financiare colectate;

·  adoptă decizii privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;

·  decide privind crearea, reorganizarea şi lichidarea Birourilor Asociaţiei, aprobă regulamentele lor;

·  hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi a societăţilor comerciale;

·  decide asupra chestiunii şi formei de convocare a Adunării Generale – a tuturor membrilor sau a reprezentanţilor Birourilor;

·  confirmă candidaturile consilierilor-asistenţi ai Preşedintelui, Vicepreşedinţilor, Secretarului General şi Trezorierului Naţional;

·  confirmă candidaturile membrilor comisiilor de specialitate;

·  audiază şi analizează rapoartele de activitate ale Comisiilor de specialitate;

·  decide asupra candidaturii delegatului şi observatorului pentru participarea la lucrările Conferinţelor sau Congreselor International Police Association;

·  examinează şi decide privind amplasarea sediului central al Asociaţiei;

·  decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a Adunării Generale a Asociaţiei;

     6.5 Şedinţele Comitetului Executiv Naţional se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor acestuia.Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Comitetului Executiv Naţional, Preşedintele Asociaţiei este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul, în care Preşedintele refuză sau tergiversează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Comitetului Executiv Naţional, membrul Comitetului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.

     6.6 Comitetul Executiv Naţional adoptă hotărâri şi decizii.

     6.7 Capacitatea de membru al Comitetului Executiv Naţional presupune deţinerea unei funcţii onorifice, care nu este remunerată.  Membrilor Comitetului Executiv Naţional le vor fi rambursate cheltuielile, pe care aceştia le suporta în timpul îndeplinirii obligaţiunilor statutare.

     6.8 Calitatea de membru al Comitetului Executiv Naţional încetează:

·  la expirarea mandatului;

·  în caz de demisie;

·  în caz de deces.

Calitatea de membru al Comitetului Executiv Naţional rămâne vacantă până la realizarea procedurilor stabilite de alegere la Adunarea Generală.

     6.9 Pe lângă Comitetul Executiv Naţional funcţionează comisiile de specialitate, conduse de membrii acestuia în calitate de preşedinţi. Numărul, structura şi competenţa comisiilor de specialitate se stabilesc prin Regulament.

 

Articolul 7

REGISTRELE DE EVIDENŢĂ ALE ASOCIAŢIEI

 

     7.1 Comitetul Executiv Naţional este responsabil pentru păstrarea următoarelor registre:

-  registrul membrilor ordinari sau asociaţi. În registru se vor introduce numele, prenumele, locul naşterii, data naşterii, adresa, profesia (funcţia/subdiviziunea), cetăţenia (membrului asociat) şi data acceptării ca membru;

-  registrul proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv Naţional;

-  registrul de evidenţă a colectării de fonduri şi achitării banilor;

-  registrul patrimoniului, care conţine o descriere a patrimoniului mobil sau imobil al Asociaţiei;

-  registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate membrilor Asociaţiei;

-  registrul de intrare / ieşire a corespondenţei.

 

Articolul 8

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI

           

     8.1 Preşedintele Asociaţiei este concomitent şi Preşedintele Comitetului Executiv Naţional, ales de Adunarea Generală pe un termen de 3 ani, gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele comitetului Executiv Naţional şi are următoare competenţă:

·  adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusivă a altor organe;

·  reprezintă Asociaţia în instanţele de judecată, în autorităţile administraţiei publice şi în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice;

·  convoacă şedinţele Comitetului Executiv Naţional şi aprobă ordinea de zi a şedinţelor Comitetului Executiv Naţional, prezidă şedinţele acestuia, conduce dezbaterile, înaintează diverse subiecte ce urmează a fi decise, votate şi semnează procesul-verbal;

·  de comun cu Secretarul General semnează documentele şi corespondenţa Asociaţiei, precum şi dispoziţiile de plată întocmite de trezorier, ordinele de retragere de către trezorier a banilor depozitaţi în bănci şi împreună cu trezorierul, acceptă sau aprobă dispoziţii de plată, facturi sau cecuri;

·  contrasemnează copiile şi extrasele din procesele verbale ale Comitetului Executiv Naţional, înaintează propuneri de armonizare a activităţilor Asociaţiei cu prevederile legislaţiei în vigoare, asigură respectarea Statutului, precum şi executarea deciziilor luate de Comitetul Executiv Naţional.

·  supraveghează activităţile secţiei, coordonează şi direcţionează acţiunile îndreptate spre atingerea scopurilor Secţiei;

·  administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare;

·  face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;

·  asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;

·  poartă răspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;

·  vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;

·  oferă autorităţilor publice împuternicite informaţii necesare şi prezintă rapoartele stabilite de lege  către acestea;

·  emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;

·  decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură înregistrarea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.

     8.2 Preşedintele poate constitui, în caz de necesitate, grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.

     8.3 Ministrul Afacerilor Interne este Preşedinte de Onoare al Asociaţiei.

 

 

Articolul 9

VICEPREŞEDINŢII

 

     9.1 Vicepreşedinţii în număr de doi sunt aleşi de către Adunarea Generală, la propunerea Preşedintelui Asociaţiei, pe un termen de 4 ani, şi sunt incluşi în componenţa Comitetului Executiv Naţional.

     9.2 Vicepreşedinţii dispun de aceleaşi competenţe în administrarea Asociaţiei ca şi Preşedintele, în cazul absenţei lui.

 

Articolul 10

SECRETARUL GENERAL

 

     10.1 Secretarul General este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 3 ani, la propunerea Preşedintelui Asociaţiei şi face parte din componenţa Comitetului Executiv.

     10.2 Secretarul General exercită următoarele atribuţii:

-  ţine lucrările de secretariat;

-  păstrează ştampila Asociaţiei şi deţine evidenţa corespondenţei de intrare/ieşire, a dosarelor, registrului de membri şi a altor registre, cu excepţia celor de contabilitate;

-  păstrează (ţine evidenţa) proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv într-un registru special,

-  întocmeşte şi semnează, împreună cu Preşedintele Secţiei documente şi dispoziţii de plată trezorierului;

-  contrasemnează copiile, extrasele din dosarele păstrate sau certificatele emise de Secţie.

 

Articolul 10/1

TREZORIERUL NAŢIONAL

 

     10/1.1 Trezorierul Naţional este ales de către Adunarea Generală, pe un termen de 3 ani şi face parte din Comitetul Executiv Naţional.

    10/1.2 Trezorierul exercită următoarele atribuţii:

·  asigură şi răspunde de activitatea financiară a Asociaţiei;

·  asigură colectarea oricărei sume achitate/donate Asociaţiei;

·  asigură achitarea facturilor semnate;

·  asigură păstrarea şi  evidenţa registrelor contabile;

·  asigură elaborarea trimestrială a bilanţurilor privind activitatea financiară şi le prezintă Comitetului Executiv Naţional;

·  asigură administrarea resurselor materiale şi financiare ale Asociaţiei şi poartă răspundere pentru orice iregularitate financiară;

·  asigură depunerea pe conturile bancare ale Asociaţiei a oricărei sume de bani acumulate;

·  asigură ridicarea surselor băneşti de la instituţiile bancare şi financiare, fondurile de depozit şi împrumut stabilite de către Comitetul Executiv Naţional;

·  asigură contrasemnarea, de comun cu Preşedintele, a documentelor de creditare;

·  asigură inventarierea anuală a valorilor materiale;

·  asigură anual elaborarea bilanţului financiar (01 ianuarie – 31 decembrie) şi proiectului bugetului pentru anul următor, cu prezentarea lor spre aprobare Adunării Generale;

·  asigură transferul, la Trezoreria Internaţională a International Police Association, a taxelor stabilite de Comitetul Executiv Internaţional pentru procurarea timbrelor şi a blanchetelor de membru al Asociaţiei;

·  asigură elaborarea actelor normative interne şi instruirea membrilor comitetelor executive ale Birourilor (filialelor);

·  asigură integritatea valorilor imobile şi circulante ale Asociaţiei;

·  propune Comitetului Executiv Naţional candidatura contabilului şi prezintă obligaţiunile de serviciu ale acestuia.

 

Articolul 10/2

CONSILIERII–ASISTENŢI

 

     10/2.1 În activitatea sa Preşedintele, Vicepreşedinţii, Secretarul General şi Trezorierul Naţional pot fi ajutaţi de consilieri-asistenţi, candidaturile cărora sunt confirmate de către Comitetul  Executiv Naţional.

     10/2. 2 Competenţele consilierilor-asistenţi sunt stabilite prin regulament.

 

Articolul 11

ORGANUL DE CONTROL

COMISIA DE CENZORI

 

     11.1 Organul de control al Asociaţiei este Comisia de Cenzori, compusă din 3 persoane, alese de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 ani.

     11.2 Comisia de Cenzori are datoria de a examina anual corectitudinea veniturilor şi cheltuielilor Asociaţiei şi de a dovedi că bilanţurile respectă Statutul Asociaţiei, Regulamentul şi Deciziile Comitetului Executiv Naţional.

     11.3 Comisia de Cenzori poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.

     11.4 Comisia de Cenzori are dreptul să ceară Comitetului Executiv Naţional date privind activitatea acestuia pe o perioadă concretă, să ia cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei.

     11.5 Comisia de Cenzori are obligaţia de a transmite un raport scris Comitetului Executiv Naţional şi Adunării Generale.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

 

Articolul 12.

MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

     12.1 Se recunosc următoarele categorii de membri:

·  membri de drept;

·  membri de onoare;

·  membri extraordinari;

·  membri asociaţi.

     12.2 Membrii de drept ai Asociaţiei pot deveni poliţişti /angajaţi ce deţin funcţii similare statutului de poliţist din Republica Moldova, activi sau pensionaţi, la recomandarea a doi membri ai Asociaţiei, în baza unei cereri scrise.

     12.3 Membrii de onoare ai Asociaţiei pot deveni personalităţi, care participă activ la educaţia noii generaţii, susţin esenţial şi necondiţionat activitatea organelor de poliţie, promovează respectul faţă de lege şi ordine, şi creează imagine favorabilă organelor de poliţie, ori contribuie considerabil la dezvoltarea şi consolidarea Asociaţiei prin orice mijloace legale etc.

     12.4 Membrii extraordinari ai Asociaţiei pot deveni văduvele sau văduvii foştilor membri de drept, care au decedat în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu sau ca rezultat al unor maladii contractate în timpul serviciului în organele afacerilor interne.

     12.5 Membrii asociaţi ai Asociaţiei pot deveni poliţiştii din alte state, dacă în ţara acestora nu există asemenea asociaţie. Pensionarii organelor de poliţie din alte state, care nu sunt membri, dar domiciliază în Republica Moldova, pot fi admişi în Asociaţie în calitate de membri asociaţi, dacă întrunesc toate cerinţele statutului acesteia. Dacă ei sunt deja membri International Police Association, atunci pot păstra statutul de membru în Asociaţia din ţara lor sau se pot înregistra, cu acordul organelor competente ale Asociaţiei din Republica Moldova în Registrul acesteia ca membru asociat, cu obligaţia de a acţiona în conformitate cu prezentul Statut.

     12.6 Membrilor Asociaţiei li se eliberează legitimaţii International Police Association.

        

Articolul 13

DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

 

     13.1 Membrii Asociaţiei au dreptul:

·  să participe la Adunarea Generală a Asociaţiei, să ia cuvântul, să voteze toate subiectele din ordinea de zi şi să candideze pentru Comitetul Executiv Naţional, în conformitate cu prevederile Statutului;

·  să participe la toate activităţile Asociaţiei, fiind dispuşi să lucreze cu entuziasm şi devotament;

·  să candideze pentru orice funcţie în Asociaţie, dacă au fost acceptaţi ca membri  International Police Associationcel puţin 2 ani în urmă şi îndeplinesc cerinţele statutare;

·  să-şi prezinte, în scris, eventualele reclamaţii sau nemulţumiri legate de activitatea Asociaţiei sau a membrilor săi;

·  să folosească însemnele specifice, inclusiv la autoturismul personal, cu obligaţia de a le restitui în cazul în care pierd calitatea de membru al Asociaţiei;

·  să utilizeze spaţiile şi dotările existente şi să se folosească de serviciile Asociaţiei;

·  să beneficieze de serviciile oferite de diverse persoane juridice Asociaţiei;

·  să primească ajutoare materiale sau băneşti, în situaţii deosebite;

·  să înainteze propuneri întru promovarea scopurilor şi activităţilor Asociaţiei. Propunerile vor fi examinate şi realizate în funcţie (în dependenţă) de posibilităţi.

 

Articolul 14

OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

 

     14.1 Membrii Asociaţiei sunt obligaţi:

·  să ia cunoştinţă şi să respecte prevederile Statutului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.O. „International Police Association – Secţia Republica Moldova”, să acţioneze în conformitate cu deciziile adoptate de Comitetul Executiv Naţional şi Adunarea Generală, să aibă un comportament decent conform calităţii de membru;

·  să acţioneze în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;

·  să contribuie la realizarea scopurilor şi aspiraţiilor structurii din care fac parte;

·  să ia cunoştinţă cu hotărârile adoptate de organele alese şi să le respecte;

·  să exercite cu competenţă funcţiile în care au fost aleşi;

·  să protejeze patrimoniul, să evite prejudicierea acestuia şi să se achite la timp de obligaţiile ce le revin;

·  să aibă un comportament ireproşabil în toate activităţile organizate în cadrul, precum şi în afara structurii din care fac parte;

·  să nu se implice, sub nici o formă, în probleme religioase, rasiale sau contrare scopurilor Secţiei;

·  să achite o cotizaţie anuală stabilită de Adunarea Generală, orice întârziere fiind considerată abatere şi tratată ca atare.

·  să fie gata să îndeplinească sarcinile înaintate de către Adunarea Generală (Conferinţa Naţională sau Congresul Naţional) şi Comitetul Executiv Naţional şi să participe la şedinţe şi întruniri ale Asociaţiei.

 

Articolul 15

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI

 

     15.1 Calitatea de membru poate fi pierdută:

     15.2 În cazul deciziei de a părăsi Asociaţia, în baza unei cereri scrise. Se consideră pierdută calitatea de membru din momentul depunerii cererii sau în cazul excluderii. Membrii pot fi excluşi doar de către Comitetul Executiv Naţional sau de Adunarea Generală.

     15.3 Comitetul Executiv Naţional va exclude din Registrul Asociaţiei membrii excluşi definitiv.

 

Articolul 16

SANCŢIUNI

 

     16.1 Membrilor Secţiei, care nu-şi îndeplinesc obligaţiile, au un comportament neadecvat calităţii de membru al Asociaţiei, încalcă prevederile Statutului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.O. „International Police Association – Secţia Republica Moldova” sau nu respectă deciziile luate de către Adunarea Generală, le pot fi aplicate, în funcţie de gravitatea faptelor, următoarele sancţiuni:

·  avertisment în scris;

·  excludere temporară din Asociaţie, pe o perioadă de 6 luni;

·  excludere definitivă.

     16.2 Sancţiunile sunt aplicate de către Comitetul Executiv Naţional în baza deciziei a 2/3 din majoritate, după audierea membrului care a comis încălcarea.

 

 

CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

 

Articolul 17

PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE A ASOCIAŢIEI

 

     17.1 Patrimoniul Asociaţiei se formează din:

·  cotizaţiile de membru: de aderare – 250 lei, anuale – 250 lei, care se stabilesc de Adunarea Generală.

·  sponsorizări şi donaţii benevole, făcute de persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;

·  subvenţii de stat, veniturile obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;

·  venituri realizate de activitatea economică proprie;

·  veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei;

·  venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;

·  alte surse neinterzise de lege.

     17.2 Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

     17.3 Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni etc.

     17.4 Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri, excepţie făcând acordarea  de către Asociaţie a ajutorului material unor categorii de persoane vulnerabile.

     17.5 Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.

 

CAPITOLUL V

TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

 

Articolul 19

DAREA DE SEAMĂ

 

     19.1 Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei în vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Comitetului Executiv Naţional un raport referitor la situaţia financiară a Asociaţiei, care urmează să fie confirmat de Comisia de Cenzori.

     19.2 Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

·  expunerea scurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;

·  soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;

·  venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în prezentul Statut;

·  cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative, soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

     19.3 Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţă tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa Adunării Generale.

     19.4 Darea de seamă financiară se păstrează la Asociaţie, este accesibilă tuturor şi, după posibilitate, se publică în presă.

     19.5 Tuturor persoanelor fizice şi juridice se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociaţiei.

 

CAPITOLUL VI

ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

 

Articolul 20

ADOPTAREA STATUTULUI

 

     20.1 Prezentul Statut se adoptă de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei.

 

Articolul 21

COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

 

     21.1 Propunerile membrilor Asociaţiei vizând modificarea şi completarea prezentului Statut se depun pe numele Comitetului Executiv Naţional, care le propune pentru examinarea la următoarea şedinţă a Adunării Generale.

     21.2 Modificările şi completările Statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale, care este deliberativă cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Asociaţiei pot fi modificate în baza deciziei Comitetului Executiv Naţional.

     21.3 Modificările şi completările Statutului intră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora conform legii.Articolul 22

COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI ÎN RAPORTURILE CU

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

 

     22.1 Completarea şi/sau modificarea Statutului referitor la stabilirea raporturilor de subordonare a Asociaţiei cu International Police Association se va efectua după afilierea Asociaţiei la International PoliceAssociation.

 

 

CAPITOLUL VII

 BIROURILE (FILIALELE) ASOCIAŢIEI

 

Articolul 23

STRUCTURA ASOCIAŢIEI

 

     23.1 Asociaţia este constituită din Birouri (filiale), în continuare „Birouri” create în fiecare unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. În municipiul Chişinău, cu acordul Comitetului Executiv Naţional, se pot înfiinţa mai multe Birouri.

     23.2 Birourile îşi vor limita activităţile în zona hotarelor administrative respective.

     23.3 Birourile se organizează din nu mai puţin de 5 membri. Decizia cu privire la crearea Biroului  se aprobă de Comitetul Executiv Naţional.

     23.4 Birourile se constituie la Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei din unitatea administrativ-teritorială, care alege Comitetul Executiv al Biroului în componenţa: Preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului.

     23.5 Preşedintele Comitetului Executiv al Biroului prezintă pe bază permanentă darea de samă despre activitatea Biroului Comitetului Executiv Naţional.

     23.6 Birourile vor delega membrii reprezentanţi cu drept de vot pentru a participa la şedinţele Adunării Generale, numărul cărora va depinde de numărul total de membri incluşi în Biroul respectiv. 

 

CAPITOLUL VIII

ATRIBUTICA ASOCIAŢIEI

 

Articolul 24

ŞTAMPILA ASOCIAŢIEI

 

     24.1 Ştampila Asociaţiei este rotundă şi conţine un glob. În jurul globului va fi inscripţionat „INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – SECŢIA REPUBLICA MOLDOVA” şi mai jos de glob va fi inscripţia „SERVO PER AMIKECO”.

 

Articolul 25

DRAPELUL ASOCIAŢIEI

     25.1 Drapelul Asociaţiei reprezintă o pânză de culoarea albastră cu dimensiunile stabilite prin hotărârea Comitetului Executiv Naţional, iar la mijlocul pânzei este imprimată emblema International Police Association, care constă dintr-un glob înconjurat de denumirea „International Police Association” şiSERVO PER AMIKECO, în limba engleză şi respectiv în esperanto şi inscripţia „International Police Association – Secţia Republica Moldova”.

 

Articolul 26

IMNUL ASOCIAŢIEI

 

     26.1 Imnul Asociaţiei se adoptă de către Adunarea Generală la propunerea Comitetului Executiv Naţional.

 

CAPITOLUL IX

MODUL DE ÎNCETARE A ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

 

Articolul 27

AUTODIZOLVAREA SAU LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

 

     27.1 Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare în baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.

     27.2 Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

     27.3 Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor şi a voinţei membrilor ei.

     27.4 Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate a Republicii Moldova în cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

      

Articolul 28

PROCEDURA DE  ÎNCETARE A  ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

 

     28.1 Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul abilitat din Republica Moldova, care a adoptat această deciziei în conformitate cu legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul Civil.

     28.2 Comitetul Executiv Naţional va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

     28.3 Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopurilor lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

     28.4 Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

     28.5 Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia, şi se transmit altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite de Statut.

     28.6 Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce le revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori Statutului Asociaţiei.

     28.7 Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa membrilor ei.

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

 

Articolul 29

     29.1 Prezentul Statut constă din 29 articole votate la şedinţa Adunării Generale a membrilor Asociaţieila 15 septembrie  2009.

 

 

 

 

Notă:

Statutul Asociaţiei Obşteşti

„International Police Association – Secţia Republica Moldova”

 modificat şi completat se păstrează în original în Secretariatul

Comitetului Executiv Naţional al Asociaţiei.

 

 

Preşedintele

Asociaţiei Obşteşti

„International Police Association”

                                                                                                                                        Batcu Vasile

24 iulie 2012