Istoricul Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 842.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_filter::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_many_to_one.inc on line 104.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 303.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

         ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A POLIŢIŞTILOR -INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) este o organizaţie internaţională nonguvernamentală, apolitică, non profit, care nu se implică în probleme de serviciu, dispute de muncă sau politice, bazată pe liberul consimţământ şi voinţa de asociere a tuturor membrilor ei, în vederea realizării obiectivelor şi scopurilor enunţate:

 1. Promovarea şi respectarea principiilor cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de ONU la 10 decembrie 1948, Convenţiile şi tratatele internaţionale care interzic folosirea torturii şi metodelor degradante şi inumane în lupta de combatere a criminalităţii;

 2. Participarea la cooperarea între naţiuni şi la menţinerea păcii mondiale;

 3. Promovarea respectului faţă de lege şi ordine;

 4. Creşterea prestigiului poliţiei, crearea unei imagini favorabile acesteia în rândurile populaţiei;

 5. Crearea de legături de prietenie şi de promovare a cooperării internaţionale;

 6. Favorizarea întâlnirilor personale prin schimbul de persoane sau grupuri, prin călătorii, vacanţe sau corespondenţă;

 7. Promovarea schimburilor şi întâlnirilor internaţionale ale membrilor I.P.A. şi familiilor acestora pentru a întări spiritul toleranţei şi înţelegerii între popoare;

 8. Încurajarea cooperării internaţionale prin legături de prietenie între poliţiştii de pe toate continentele, care să contribuie la înţelegerea reciprocă a problemelor de ordin profesional;  

 9. Dezvoltarea unor activităţi sociale şi culturale, favorizarea schimbului de experienţe profesionale etc.

În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse, I.P.A. are atribuţii în:

 1. organizarea de cursuri, conferinţe, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, schimburi bilaterale, întreceri sportive şi orice alte acţiuni sau activităţi desfăşurate sub deviza “Servicii prin prietenie”;

 2. organizarea de excursii în ţară şi peste hotarele ei pentru membrii asociaţiei şi membrii familiilor lor;

 3. acordarea ajutorului material membrilor familiilor vulnerabile a lucrătorilor de poliţie în scopul soluţionării unor probleme legate de tratament, cât în ţară, atât şi peste hotarele ei etc.  

 

         Deviza I.P.A. este „Servo per amikeco” (Servicii prin prietenie) în limba espiranto. Asociaţia dispune de emblemă, drapel şi imn.

         I.P.A. are reprezentanţii săi pe lîngă ONU şi  Consiliul Europei.

         La nivel mondial I.P.A. î-şi întemeiază activitatea în temeiul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, adoptată de ONU la 10 decembrie 1948, a Statutului O.N.U, a Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, adoptată de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950 în or. Roma – Italia,  a Statutul Internaţional al I.P.A., a Regulilor şi Directivei de Înfiinţare şi Afiliere a Secţiilor, a altor documente.  

         I.P.A. este cea mai mare organizaţie poliţienească din lume şi a fost creată la 1 ianuarie 1950 din iniţiativa unui sergent, ulterior ofiţer, de poliţie din or. Lincolnshire – Anglia, Arthur Troop ( se citeşte Artur Trup), care a dorit, ca prin intermediul acesteia, să creeze un canal pentru promovarea cooperării internaţionale şi prieteniei între ofiţerii de poliţie.

         La puţin timp după terminarea celui de-al doilea Război Mondial, dl. Arthur Troop a început să se dedice enormei sarcini de a înfiinţa o organizaţie mondială a prieteniei între poliţişti, dând dovadă de mare încredere în oameni şi în valorile prieteniei.

         În scopul realizării planului de înfiinţare a unei organizaţii internaţionale de cooperare între poliţişti, între anii 1948-1949 dl. Arthur Troop a contactat numeroşi prieteni din poliţia locală şi din străinătate. Ideea a fost primită foarte bine de poliţiştii din diferite ţări europene, precum Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Suedia şi din unele ţări africane, care au încurajat constituirea unei organizaţii internaţionale a poliţiştilor, având secţii naţionale, şi emiterea de către un Secretariat Internaţional, a unor legitimaţii pentru membrii acesteia, similare unui paşaport.

         De asemenea, era prevăzută adoptarea unei sigle internaţionale, plata unei cotizaţii de fiecare membru şi editarea unei reviste proprii.

         Pentru a-şi realiza îndeplinirea obiectivelor propuse, la 12 august 1949 dl. Arthur Troop a publicat în British Police Review (Revista poliţiei britanice) sub pseudonimul „Aytee”, un articol în care aduce argumente solide în favoarea înfiinţării unei astfel de organizaţii.

Deşi răspunsul primit de la redacţie a fost uimitor pentru el, dl. Arthur Troop nu s-a descurajat, ci, dimpotrivă, a fost convins că trebuie să continue munca organizatorică, iar ca urmare a eforturilor sale, la 1 ianuarie 1950 Asociaţia a fost înfiinţată cu sprijinul a şapte regiuni din Marea Britanie.

Ideea sa despre o organizaţie care să dezvolte legăturile sociale, culturale şi profesionale între membrii săi, într-un mediu lipsit de orice discriminare datorită gradului, sexului,  culorii pielii, limbii sau religiei, devenise, în sfârşit, o realitate, o mare victorie pentru poliţişti şi membrii familiile lor.

După înfiinţarea secţiei britanice s-a simţit necesitatea creării unei insigne şi a unui simbol naţional. Prima deviză a Asociaţiei a fost „Service throughfriendship” (Servicii prin prietenie), deviză considerată foarte potrivită pentru scopurile acesteia. Cu toate acestea, sensul devizei respective nu era cunoscută decât unui vorbitor de limbă engleză.

Din acest motiv s-a apelat la serviciile scoţianului Bob Hamilton, expert în limba esperanto, care a tradus textul în „Servo per amikeco”, şi care a devenit pentru totdeauna deviza oficială a Asociaţiei.

Tot lui Artur Troop îi revine şi meritul creării siglei Asociaţiei. Ideea i-a venit, privindu-şi cascheta de poliţist, a observat steaua-simbol universal, căreia i-a încorporat un mapamond, în jurul lui fiind scris International Police Association, cu o panglică, în partea interioară, pe care figurează motto-ul Asociaţiei „Servo per amikeco”.

Pentru a face sigla şi mai impresionată, acesteia i-u fost adăugate în lateral crenguţe de laur, care reprezintă ideea de pace şi în aşa mod sigla a devenit emblema oficială a I.P.A., fiind înregistrată ca marcă protejată.

La un an după adoptarea siglei, a fost elaborat şi statutul I.P.A., care, în linii mari, a rămas neschimbat până în prezent.

Dl. Arthur Troop, fiind sprijinit de primii pionieri ai Asociaţiei, a acţionat neobosit pentru a încuraja înfiinţarea şi altor secţii naţionale. În 1953 Olanda a devenit prima ţară, după Marea Britanie, care şi-a înfiinţat o astfel de secţie. Belgia şi Franţa au urmat-o în acelaşi an, iar Germania şi Elveţia s-au organizat în următorii doi ani.

Primul Congres Internaţional a avut loc la Paris în anul 1955 şi dl. Arthur Troop a devenit primul Secretar General Internaţional al Asociaţiei, post pe care l-a menţinut până la retragerea sa în anul 1966, din motive personale.

Cu ocazia celui de-al III Congres Internaţional de la Stuttgard, Republica Federativă Germania, a fost aprobat imnul internaţional al Asociaţiei. Marşul, compus de Michel Lagrand şi Desire Dondeyne, este o adaptare după „Servir par L’amitie”, melodia compusă de Afred Couat, pe versuri de Jean-Marie Guillemot, şi a fost cântată pentru prima dată la gala festivă ce a încheiat reuniunea, de către Jacgues Izaro, în limbile engleză, franceză, italiană, germană şi spaniolă.

Orchestraţia marşului a fost realizată de orchestra Poliţiei naţionale franceze, condusă de Pierre Bigot.

Cu această ocazie a fost adoptat şi semnul distinctiv „Casa I.P.A.”, amplasat pe faţada caselor de vacanţă ale Asociaţiei.

În anul 1967, I.P.A. a primit o altă recunoaştere internaţională prin acordarea, de către Organizaţia Naţiunilor Unite, a statutului de observator.

În prezent Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor înrolează secţii naţionale din peste 80 ţări din lume cu un număr de peste 380 000 poliţişti activi şi în rezervă.

Organele de conducere a I.P.A. sunt: Congresul mondial, Conferinţa Internaţională anuală, Consiliul Executiv Internaţional, Biroul Executiv Permanent Internaţional cu sediul în or. Londra - Anglia, condus de Preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor (I.P.A), care în prezent este, a doua oară consecutiv, reprezentantul poliţiei din Ciprul grecesc dl. Michael Odesseos.

(Spicuiri din articolul „Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor. Treptele unei reuşite” semnat de dr. Ioan Hurdubaie şi publicat în revista I.P.A. Jurnal a Secţia Română şi din Statul Internaţional I.P.A.  Consemnează M. Avram)