Raportul Secretarului General al IPA - Secţia Republica Moldova (dl Mihai Avram) cu privire la activitatea Secretariatului în perioada anului 2012

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 842.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_filter::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_many_to_one.inc on line 104.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 303.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

 

Raportul Secretarului General

(dl Avram Mihail)

cu privire la activitatea Secretariatului I.P.A. – Secţia Republica Moldova

în perioada anului 2012

 

În perioada anului 2012 Secretariatul I.P.A. – Secţia Republica Moldova şi-a desfăşurat activităţile în conformitate cu Statutul A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”, hotărârile Comitetului Executiv Naţional, adoptate în cadrul şedinţelor de lucru, Planul de activitate al Asociaţiei pentru perioada anului 2012 şi indicaţiile Preşedintelui.

Secretariatul este un element de bază în activitatea Comitetului Executiv Naţional al IPA – Secţia Republica Moldova. Ca structură, Secretariatul este învestit cu competenţe importante ce ţin de:

     -  planificarea, acumularea şi păstrarea documentelor, controlul executării deciziilor, planificarea graficului evenimentelor etc.;

     -  informarea prin rapoarte anuale a Centrului Administrativ despre activităţile realizate de Asociaţie;

     -  menţinerea relaţiilor de conlucrare şi cooperare cu Secretariatului General Internaţional;

     -  solicitarea cardurilor de legitimaţii şi a timbrelor de la Trezoreria Internaţională.

Atribuţiile Secretariatului sunt expuse în Statutul Asociaţiei, iar metodologia de lucru şi alte particularităţi – în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a IPA – Secţia Republica Moldova.

Secretariatul conlucrează cu secretarii birourilor locale. Este important ca secretarii birourilor să se informeze despre documentele de bază de activitate a Asociaţiei, recomandările congreselor şi conferinţelor naţionale şi ale Comitetului Executiv Naţional. De asemenea ei au obligaţia să monitorizeze executarea prevederilor expuse în aceste documente, să ţină la control rezultatele obţinute şi să informeze la timp Secretariatul.

Până la 1 octombrie 2012 în Secretariat, concomitent cu Secretarul General, a lucrat în bază de voluntariat o persoană în calitate de specialist pentru perfectarea legitimaţiilor. Începând cu data menţionată este angajată în calitate de operator de serviciu dna Morari Alina, care este responsabilă de funcţionarea cotidiană a Secretariatului. Secretariatul este dotat cu tehnică şi tehnologii informaţionale şi alte surse pentru funcţionare.

 

I. Pe parcursul anului 2012 Secretariatul, împreună cu membrii Comitetului Executiv Naţional, s-a implicat activ în soluţionarea diverselor măsuri, care au ţinut de lucrul Secretariatului.

Evenimentele de bază, realizate cu concursul Secretariatului, au fost expuse în raportul de bază al Preşedintelui Asociaţiei.

Concomitent cu evenimentele menţionate, Secretariatul a lucrat la:

a)  pregătirea, organizarea şi desfăşurarea, în comun cu Comitetul Executiv Naţional, a Primului Congres Naţional I.P.A. – Secţia Republica Moldova la 12 mai 2012;

b)  perfectarea modificărilor şi completărilor la Statutul Asociaţiei şi înregistrarea lor la Ministerul Justiţiei;

c)  perfectarea, adoptarea şi redactarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

d)  perfectarea Strategiei de Dezvoltare şi Consolidare a I.P.A. – Secţia Republica Moldova pentru perioada anilor 2013-2015 şi a Planului Strategic pentru perioada menţionată.

           

II. La compartimentul organizaţional, Secretariatul şi-a adus contribuţia la:

 

1. Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor şedinţelor Comitetului Executiv Naţional. Au fost organizate şi desfăşurate 9 şedinţe ale CEN, dintre care 5 din ele după desfăşurarea I Congres I.P.A. – Secţia Republica Moldova din 12 mai 2012.

În cadrul acestor şedinţe ale CEN s-au examinat şi soluţionat peste 60 de chestiuni de importanţă vitală pentru activitatea normală a organizaţiei, precum ar fi:

a)  crearea comisiilor de specialitate;

b)  repartizarea obligaţiilor de serviciu între preşedinte, vicepreşedinţi, secretar general şi trezorier;

c)  adoptarea deciziei cu privire la crearea Birourilor locale atât în Comisariatele teritoriale de poliţie, cât şi în subdiviziunile organelor de drept în care lucrează membrii I.P.A., fapt care a impulsionat activitatea Asociaţiei în întregime;

d)  adoptarea deciziilor cu privire la participarea delegaţiilor Asociaţiei la diverse activităţi  atât pe plan naţional, cât şi internaţional;

e)  adoptarea Strategiei de dezvoltare şi consolidare a I.P.A. – Secţia Republica Moldova pentru anii 2013-2015 şi a Planului strategic;

f)  alte chestiuni.

 

2. Acumularea cererilor referitor la aderarea persoanelor în calitate de membri ai Asociaţiei şi examinarea acestor materiale.

În perioada anului 2012 în Secretariat au parvenit  235 de cereri cu privire la aderarea în calitate de membri I.P.A. Din ele, 215 au fost recunoscute valabile şi persoanele au devenit membri cu drepturi depline, 10 cereri au fost remise în birourilor locale pentru înlăturarea lacunelor, iar 20 de cereri au fost respinse, deoarece solicitanţii nu se încadrau în condiţiile stipulate de Statut şi Regulament pentru a obţine calitatea de membru I.P.A.

În acest context în Asociaţie au fost primiţi 215 membri I.P.A. şi Secretariatul a perfectat 215 legitimaţii.

De menţionat că, începând cu data de 10 septembrie 2010, odată cu aderarea I.P.A. – Secţia Republica Moldova la International Police Association, a obţinut dreptul de a admite membri I.P.A.

Astfel, în anul 2010 au fost admişi 220 membri, iar în nul 2011 – 264 membri I.P.A..

Numărul membrilor admişi în fiecare din aceşti trei ani este aproximativ la acelaşi nivel.

În prezent total în Asociaţie sunt înscrişi 710 membri I.P.A., dintre care 246 din foştii membri asociaţi în cadrul I.P.A. – Secţia Română.

 

3. Recepţionarea corespondenţei, examinarea şi soluţionarea chestiunilor solicitate.

În perioada anului 2012 Secretariatul a conlucrat permanent cu:

a)  Centul Administrativ, Secretariatul Internaţional şi Comisiile Internaţionale ale International Police Association, de la care au parvenit atât prin intermediul poştei obişnuite, cât şi prin poşta electronică 408 scrisori, conţinutul cărora s-a referit la evenimente de importanţă internaţională (Congresul IPA, Conferinţe Internaţionale Regionale, Seminare Internaţionale, cotizaţii anuale, etc.);

b)  Centrul de Instruire Profesională de la Gimborn al I.P.A., amplasat în Republica Federativă Germania, de la care au parvenit şi au fost examinate 5 materiale, inclusiv şi Planul de activitate pentru anul 2013;

c)  Secţiile Naţionale din alte ţări, de la care au fost recepţionate 184 solicitări cu privire la invitarea delegaţiilor Asociaţiei la diverse evenimente naţionale. Ca urmare, delegaţiile I.P.A. – Secţia Republica Moldova au avut posibilitatea să participe la diverse evenimente organizate de secţiile naţionale din România, Italia, Olanda, Polonia, Federaţia Rusă, Ucraina, Israel, alte ţări;

d)  Reprezentanţa din or.Kiev, Ucraina a Fundaţiei „Hanns Seidel” din Republica Federativă Germania, de la care au parvenit 15 scrisori cu privire la organizarea şi desfăşurarea de către I.P.A. – Secţia Republica Moldova a 5 activităţi pe linia profesională, care au fost examinate şi soluţionate pozitiv;

e)  Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova în adresa căruia au fost expediate 19 scrisori, dintre care 18 au fost soluţionate pozitiv;

f)  Birourilor locale de la care au parvenit, examinate şi soluţionate mai mult de 30 scrisori cu diverse solicitări.

De menţionat, că la examinarea corespondenţei de ordin internaţional, cu excepţia României, a fost necesară traducerea calitativă a scrisorilor recepţionate.

 

4. Organizarea deplasărilor de serviciu în teritoriu.   

În perioada de referinţă, în mod special, după I Congres I.P.A. – Secţia Moldova, Secretariatul a organizat o serie de deplasări în teren a membrilor Comitetului Executiv Naţional, care s-a deplasat în Comisariatele de Poliţie Nisporeni, Dubăsari, Hînceşti, Ungheni, Străşeni, Bălţi, Botanica mun. Chişinău, în subdiviziunile: Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, Î.S. „Servicii Pază” a M.A.I., Academia „Ştefan cel Mare” a M.A.I., Regimentul „Scut”, BPDS „Fulger” pentru a organiza crearea birourilor locale sau pentru a participa la desfăşurarea unor activităţi importante pentru viaţa cotidiană a Asociaţiei.

 

5. Organizarea activităţilor pentru crearea Birourilor locale.

În perioada lunilor iulie – noiembrie 2012, Secretariatul a organizat activităţi direcţionate la formarea organizaţiilor primare locale. Acest lucru s-a soldat cu crearea sau reconfirmarea Birourilor locale în Comisariatele de Poliţie Dubăsari, Străşeni, Nisporeni, Hînceşti, Bălţi, Botanica mun. Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare” a M.A.I., SPPS, BPDS „Fulger”, Departamentul Urmărire Penală.

De menţionat faptul, că deşi în unele comisariate sau subdiviziuni au fost create organizaţii primare, însă activitate lor nu şi-a luat amploare, sunt încă amorfe, atât la compartimentul promovarea ideilor I.P.A. şi dezvoltare internă, cât şi la promovarea unor evenimente şi activităţi necesare pentru organizaţie şi membrii ei.

Este foarte greu de organizat birouri în alte comisariate sau subdiviziuni în care lucrează un număr mare de membri I.P.A., în mod special în Aparatul Central şi în Departamentul Poliţie, deoarece lipseşte iniţiativa membrilor. E ştiut faptul, că ideea constituirii organizaţiei primare trebuie să parvină de la membrii din teren, dar nu prin indicaţii administrative din partea conducerii.

Lipsa birourilor locale este un impediment serios pentru primire în Asociaţie a noilor membri din subdiviziunile menţionate şi pentru dezvoltarea constantă a  I.P.A. – Secţia Republica Moldova.

 

6. Organizarea deplasărilor de serviciu a delegaţiilor Asociaţiei pentru participarea la activităţi internaţionale, organizate de International Police Association.

În acest context este necesar de menţionat, că Secretariatul a asigurat cu materiale şi logistică:

a) deplasările de serviciu a delegaţiei I.P.A. – Secţia Republica Moldova pentru a participa la lucrările Conferinţei Internaţionale a statelor Europei Centrale şi de Est, organizată de International Police Association în perioada 16-20 mai 2012 în or. Peatigorsk, Federaţia Rusă;

b) deplasarea Preşedintelui I.P.A. – Secţia Republica Moldova, dl Batcu Vasile, pentru a participa la lucrările celui de-al XX Congres Mondial I.P.A., care s-a desfăşurat în perioada 4-9 septembrie 2012 în or. Eilat, Statul Israel;

c) deplasarea delegaţiei I.P.A. – Secţia Republica Moldova pentru a participa la lucrările celui de-al V-lea Congres Naţional al I.P.A. – Secţia Română, desfăşurat în perioada 14-16 septembrie 2012 în or. Bucureşti.

 

III. La compartimentul probleme nesoluţionate trebuie de menţionat, că Secretariatul:

a)  nu a izbutit crearea Birourilor teritoriale în Comisariatele de poliţie şi în toate subdiviziunile în care activează membrii I.P.A., în primul rând în Aparatul Central al M.A.I. şi Departamentul Poliţie, viitorul Inspectorat de Poliţie al M.A.I.;

b)  nu s-a lucrat efectiv cu secretarii Birourilor locale din lipsa experienţei şi timpului limitat;

c)  nu s-a izbutit efectuarea deplasărilor de serviciu în mai multe Comisariate de poliţie şi subdiviziuni ale organelor de drept pentru a stimula aderarea noilor membri la Asociaţie;

d)  nu toate măsurile planificate au fost pe deplin executate.

 

IV. La compartimentul sugestii, propun următoarele:

a)  Secretariatul este o structură importantă în componenţa Comitetului Executiv Naţional al Asociaţiei şi are rezerve de a intensifica activitatea şi volumul de lucru, dar pentru aceasta e nevoie de o receptivitate din partea birourilor locale şi o disciplină morală.

b)  Secretarii organizaţiilor primare şi activul birourilor trebuie să-şi revadă atitudinea personală faţă de planificarea activităţilor şi executarea planului de lucru, pregătirea calitativă a documentelor, prezentarea rapoartelor anuale în Secretariat în termenele prevăzute de Regulament, precum şi organizarea şi participarea la diferite evenimente etc.

c)  Este necesar de a pregăti terenul pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale a membrilor birourilor în primele luni ale anului (ianuarie – februarie), care se vor desfăşura începând cu anul 2014, iar la aceste evenimente în mod special să fie aleşi membrii delegaţiilor pentru viitoarele conferinţe naţionale a IPA – Secţia Republica Moldova.

 

Avram Mihail

Secretarul General

I.P.A. – Secţia Republica Moldova