STRATEGIA de Dezvoltare şi Consolidare a IPA - Secţia Republica Moldova pentru anii 2013-2015 şi Planul Strategic pentru acestă perioadă

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 842.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_filter::init(&$view, $options) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_many_to_one.inc on line 104.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 303.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/ipa.md/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

 

STRATEGIA

DE DEZVOLTARE ŞI CONSOLIDARE A

IPA – SECŢIA

REPUBLICA MOLDOVA

PENTRU ANII

2013-2015

  

 

 

CUPRINS:

 

 

1.          Acronime

2.          Sumar executiv

3.          Descrierea organizaţiei

4.          Misiune, viziune, valori

5.          Obiective strategice, specifice, strategii şi acţiuni

6.          Axa strategică 1

7.          Axa strategică 2

8.          Axa strategică 3

9.          Concluzii

10.        Planul strategic de acţiuni

 

 1. Acronime

 

IPA –

International Police Association

MAI –

Ministerul Afacerilor Interne

CEN –

Comitetul Executiv Naţional

PEB –

Permanent Executive Bureau

(Biroul Executiv Permanent al International Police Association)

IP –

International President (Preşedinte Internaţional)

ISG –

International Secretary General (Secretar General Internaţional)

WC –

World Congress (Congres Internaţional)

IC –

International Conference (Conferinţă Internaţională)

RM –

Republica Moldova

 2. Sumar executiv

 

          Orice organizaţie trebuie să asimileze şi să promoveze o atitudine, viziune sau abordare strategică în ceea ce constituie dezvoltarea sa ulterioară, viitoare. Evitarea acesteia duce la o activitate administrativă haotică, evoluţie neprogramată şi neprognozată, consumându-se iraţional resurse preţioase. De asemenea, în aşa mod se pot rata oportunităţi importante şi esenţiale. Concentraţia evoluţională determinată de o direcţie bine documentată, care ia în consideraţie toţi factorii influentivi şi are la bază şi un Plan de acţiuni coordonat şi realizabil în mediul membrilor IPA şi în folosul lor, precum şi cu implicarea părţilor cointeresate din punct de vedere strategic va funcţiona cel mai eficient. În acest context planificarea strategică este necesară şi actuală. Planificarea strategică se bazează ca perioadă pe experienţa trecutului, realitatea curentă şi prognoza viitorului de 3 ani (2013-2015). Prognoza are la bază capacităţi ale membrilor săi, simpatizanţi în rândurile societăţii noastre, resurse financiare şi alte bunuri necesare pentru realizarea Planului de acţiuni.

          Strategia prezentă de asemenea este bazată pe legislaţia în vigoare, actele normative. Este luat în consideraţie factorul emoţional: inspiraţia, optimismul membrilor IPA, atitudinea prietenoasă faţă de similarii săi din alte ţări, contribuţia lor financiară, iniţiativele din teren.

          Prezentul document este rezultatul Procesului de Planificare Strategică al IPA – Secţia Republica Moldova, realizat de CEN, în consultanţă cu birourile locale din teren, formate şi care sunt funcţionale la acest moment. La bază a stat iniţiativa unor membri IPA şi se sprijină pe munca de voluntariat. De asemenea, în componenţa acestei strategii intră şi Planul de acţiuni.

          Procesul de planificare s-a desfăşurat pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 –ianuarie 2013 şi s-a discutat la şedinţele CEN. Deşi acest proces este participativ, n-a putut implica pe larg în discuţii toţi membrii IPA, pentru a colecta propunerile, sugestiile, opiniile lor. Totodată acest document reprezintă doar o etapă de evoluţie a organizaţiei pe următorii 3 ani şi poate crea condiţii favorabile pentru a trece pe viitor la o etapă planificată şi mai avansată în dezvoltarea IPA – Secţia Republica Moldova. Etapa curentă este o continuare a altor 3 etape anterioare, care au dat o experienţă şi rezultate pozitive în administrarea IPA – Secţia Republica Moldova.

          1. Etapa de iniţiere, formare şi funcţionare în cadrul IPA – Secţia Română în calitate de membri asociaţi (2006-2009). Această etapă s-a încununat la Congresul XIX din Antalia, Turcia cu recunoaşterea IPA – Secţia Republica Moldova în calitate de secţie în curs de fondare, creând premise reale de aderare la mişcarea IPA cu drepturi depline.

          2. Etapa de funcţionare şi dezvoltarea relaţiilor de lucru cu secţiile IPA din alte ţări, creşterea numărului de membri, participarea la WC şi IC desfăşurate anual, petrecerea unui şir de evenimente şi măsuri de ordin profesional, organizaţional, cultural şi sportiv pe plan intern, precum şi participarea la acţiuni similare peste hotarele Republicii Moldova, alte evenimente importante Este semnificativ că în această perioadă au fost implicate birourile IPA – Secţia Republica Moldova care, fiind în perioada de fondare, au stabilit relaţii bilaterale cu filialele IPA locale din alte ţări.Această etapă a durat între anii 2009-2010 şi la Conferinţa a 36-a din Paris, Franţa din septembrie 2010 s-a finalizat cu recunoaşterea IPA – Secţia Republica Moldova cu drepturi depline.

          3. Etapa preliminară de activitate, ce cuprinde anii 2011-2012, perioadă în care a avut loc transferarea tuturor dosarelor membrilor asociaţi ai IPA – Secţia Română în Secţia Naţională IPA – Republica Moldova şi începutul formării birourilor locale. După Congresul I al IPA – Secţia Republica Moldova din 12.05.2012, la care s-au aprobat modificările la Statut şi s-a aprobat documentul „Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Obşteşti «International Police Association – Secţia Republica Moldova»”, s-a accelerat procesul de formare a birourilor locale. Esenţial a fost şi faptul că, din acest moment, în mun.Chişinău s-a trecut la formarea birourilor locale şi în unele subdiviziuni poliţieneşti pe direcţii de activitate, evitând doar noţiunea de Birou teritorial.

          4. Etapa strategiei anilor 2013-2015 este un document care prezintă misiunea, viziunea, obiectivele IPA – Secţia Republica Moldova, determină formele şi metodele de realizare a Planului Strategic pe acestă perioadă, atingerea unor indicatori şi rezultate, consolidează capacitatea organizatorică, potenţialul economic şi instituţional al IPA – Secţia Republica Moldova. De asemenea, este perioada de creştere a numărului de membri, birouri teritoriale care funcţionează normal, de implicare pe larg în diverse evenimente a unui număr cât mai mare de membri şi birouri IPA, de conştientizare a calităţii de membru IPA.

          Creşterea potenţialului IPA – Secţia Republica Moldova va fi determinată în acestă perioadă şi prin alte realizări, aşa ca: finisarea procesului de formare a spectrului juridic de documente şi regulamente necesare pentru funcţionarea tuturor birourilor şi structurilor IPA – Secţia Republica Moldova.

          În conformitate cu viziunea noastră, IPA – Secţia Republica Moldova pledează pentru o lume mai bună, mai corectă, iar motto-ul „Servo per Amikeco” („Servicii prin Prietenie”) va sta la baza tuturor relaţiilor membrilor IPA, contribuind la promovarea profesiei de poliţist şi la crearea unei imagini pozitive a lucrului poliţiştilor în rândurile populaţiei.

 

          Astfel, toate eforturile organizaţiei în următorii 3 ani se vor concentra pe 3 axe strategice:

          1.  Creşterea potenţialului instituţional al IPA – Secţia Republica Moldova;

          2.  Continuarea dezvoltării şi finisarea documentelor de ordin juridic atât la nivel central, cât şi local;

          3.  Consolidarea capacităţilor birourilor locale, creşterea numărului birourilor teritoriale şi membrilor IPA – Secţia Republica Moldova, precum şi asigurarea funcţionalităţii stabile a acestor birouri.

 

          Cei 6 ani de experienţă (din anul 2006, de la prima adunare a grupului de iniţiativă) în organizarea, formarea, stabilirea şi dezvoltarea organizaţiei IPA – Secţia Republica Moldova ne-au determinat să direcţionăm atenţia spre formarea între membrii IPA a unor relaţii sincere, curate, bazate pe relaţii umane şi de profesie, pe respectarea drepturilor omului, principiilor de bază stipulate în Statutul IPA, relaţii de prietenie între poliţiştii din diferite ţări şi familiile lor, fiind îmbinate cu elemente de odihnă şi relaxare. Toate acestea necesită a fi însoţite de activităţi şi măsuri care îmbunătăţesc imaginea poliţistului şi lucrului lui în folosul societăţii contemporane.

          În aceeaşi ordine de idei, consolidarea capacităţilor şi creşterea potenţialului IPA – Secţia Republica Moldova este extrem de necesară pentru asigurarea funcţionalităţii ei ca persoană juridică, pentru asigurarea capacităţilor de organizare a lucrului şi menţinerea relaţiilor pe plan extern, desfăşurarea activităţilor planificate şi onorarea obligaţiunilor şi drepturilor sale pe plan internaţional. De asemenea este importantă  dezvoltarea cadrului juridic.

          La rândul său, creşterea capacităţilor şi potenţialului IPA – Secţia Republica Moldova presupune nu doar cele expuse mai sus, ci şi posibilitatea de formare şi funcţionare efectivă a birourilor locale şi trecerea centrului de greutate la petrecerea activităţilor de bază pe plan intern în birourile locale, care sunt pe calea creşterii numărului de membri IPA, în primul rând din rândurile poliţiştilor, şi în special a celor tineri, precum şi formarea noilor organizaţii primare.

 

3.  Descrierea organizaţiei

IPA – Secţia Republica Moldova

 

          Noţiuni generale despre Asociaţia Obştească „International Police Association – Secţia Republica Moldova”  

          Asociaţia Obştească„International Police Association – Secţia Republica Moldova”este o organizaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei, parte componentă a International Police Association cu statut de Secţie Naţională cu drepturi depline.

          Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr.837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996, Statutul Asociaţiei şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al IPA – Secţia Republica Moldovaşi Statutul şi Regulamentul  International Police Association.

          Scopul Asociaţiei este de a stabili şi consolida relaţii de prietenie printre membrii săi atât pe plan naţional cât şi internaţional, asistenţă reciprocă între angajaţii poliţiei /angajaţiice deţin funcţii similare statutului de poliţist, care sunt membri ai IPA şi familiile acestora, precum şi organizarea evenimentelor ce contribuie la dezvoltarea spirituală, culturală, socială şi profesională a membrilor săi în conformitate cu principiile International Police Association.

          Motto-ul Asociaţiei este „Servo per amikeco” („Servicii prin prietenie”), în limba esperanto.

 

          Preistoricul apariţiei IPA – Secţia Republica Moldova

          Primele informaţii despre existenţa International Police Association au parvenit în mediul poliţienesc din Republica Moldova în anii 1997-1998 prin intermediul lucrătorilor de poliţie din România, care au vizitat ţara noastră în misiuni de serviciu.

          În 1997 vicepreşedintele IPA – Secţia Română, dl Dumitru Derscanu, fiind într-o vizită de serviciu în ţara noastră, a lansat o invitaţie prietenească pentru a participa la primul Congres IPA – Secţia Română, iar propunerea a fost acceptată de reprezentanţii MAI din Republica Moldova, care au fost prezenţi la evenimentul desfăşurat în or.Braşov.

          Ulterior, IPA – Secţia Română invita în fiecare an lucrători de poliţie din Republica Moldova pentru a participa la Congresele şi Conferinţele Secţiei Naţionale IPA din România, invitaţii acceptate cu deosebit interes.

          Aceste evenimente de importanţă majoră, desfăşurate cu mare succes în rândul poliţiştilor din România, au servit drept surse primare incontestabile de informare şi mediatizare a mediului poliţienesc din ţara noastră despre esenţa, deviza, scopurile şi sarcinile International Police Association.

          Fiind impresionaţi de elanul şi spiritul de prietenie dominant în mediul IPA – Secţia Română, în anul 1998, un grup de 22 de lucrători de poliţie, preponderent din cadrul Poliţiei Rutiere din mun.Chişinău, fiind organizaţi şi îndrumaţi de şeful acestei subdiviziuni, locotenent-colonelul de poliţie dl Vasile Batcu, au aderat în calitate de membri asociaţi la IPA – Secţia Română. Pe parcurs, acest grup a stabilit relaţii de prietenie cu Secţia Elenă, Austriacă ş.a.

          Ulterior, la invitaţia IPA – Secţia Elenă, un grup de lucrători de poliţie sub conducerea d-lui Vasile Batcu, au participat la Conferinţa Internaţională de la Atena, consacrată contracarării fenomenului traficului de fiinţe umane, organizată de Secţia Naţională IPA din Grecia, în cooperare cu Ministerul de Externe al acestei ţări.

          În aşa mod, lucrătorii de poliţie din Republica Moldova au profitat de o oportunitate reală de a lua cunoştinţă cu activitatea International Police Association la nivel mondial, apreciind la justa valoarea capacitatea extraordinar de vastă a acestei organizaţii internaţionale pentru aprofundarea relaţiilor de cooperare profesională, socială, culturală între poliţiştii şi membrii familiilor lor din toată lumea.

          În anul 2000 un grup de poliţişti au iniţiat crearea şi înregistrarea Asociaţiei Poliţiştilor din Republica Moldova la Ministerul Justiţiei fără a ţine cont şi a respecta cerinţele Statutului şi Regulamentului de funcţionare a International Police Association. Ca rezultat al acestor ignorări de proces de formare, formaţiunea nou-creată nu a fost recunoscută de forul internaţional ca structură naţională şi a rămas inactivă până în prezent. Pe viitor acest factor va influenţa la alegerea denumirii în limba engleză, pentru a nu repeta denumirea organizaţiei deja înregistrate, dar nerecunoscută pe plan internaţional.

 

          Istoricul apariţiei şi dezvoltării IPA – Secţia Republica Moldova

          În ultimii ani, în Republica Moldova s-au creat condiţii favorabile de a reîncepe acţiunile de creare a Asociaţiei Obşteşti IPA – Secţia Republica Moldova şi aderarea ei la International Police Association.

          La începutul anului 2006, colonelul de poliţie în rezervă Mihail Avram, fiind în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, necunoscând despre existenţa organizaţiei anterior create, şi-a pus sarcina de a studia aprofundat istoricul apariţiei International Police Association şi cadrul juridic şi normativ de crearea a asemenea structuri naţionale în Republica Moldova.

          La 16 martie 2006, conducerea Ministerului Afacerilor Interne,  sub patronatul d-lui Igor Bodorin, prin scrisoarea nr.10/427, s-a adresat către Secţia Română IPA şi a solicitat susţinerea în calitate de sponsor în constituirea Secţiei Naţionale IPA – Republica Moldova.

          Conducerea Secţiei Române IPA, sub egida Preşedintelui, dl Costică Voicu, a susţinut solicitarea MAI a Republicii Moldova şi la 30 iunie 2006, cu participarea Secretarului General al Secţiei Române, dl Iulian Medrea, în incinta MAI a fost convocată Adunarea Generală a Grupului de iniţiativă, compusă din 69 de angajaţi ai organelor afacerilor interne şi pensionari ai MAI, în calitate de fondatori, formând Grupul de Înfiinţare al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor (IPA) – Secţia Republica Moldova în componenţa dl Igor Bodorin, dl Mihail Avram şi dl Ion Brîncă.

          Scopul Grupului de Înfiinţare a fost fondarea în Republica Moldova a Secţiei Naţionale a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor. Pentru realizarea scopului propus era necesar de primit avizul pozitiv al Biroului Executiv Internaţional Permanent al IPA, adoptarea şi înregistrarea statutului Secţiei Naţionale şi recunoaşterea ei cu drepturi depline de către International Police Association.

          Secţia Naţională, concomitent cu scopurile şi obiectivele IPA, şi-a mai propus şi participarea la procesul de integrare europeană a Republicii Moldova şi la crearea unei imagini favorabile a ţării noastre în lume prin intermediul Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor.

          Pentru realizarea acestor deziderate, conducerea MAI şi a Comitetului de Înfiinţare a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor (IPA) – Secţia Republica Moldova au fost întreprinse un şir de măsuri concrete.

          Astfel, la 6 octombrie 2006, în or.Braşov, România, a fost organizată şi desfăşurată o întâlnire de lucru a delegaţiei Republicii Moldova cu Preşedintele International Police Association, dl Michael Odysseos, care a fost informat despre activitatea MAI din Republica Moldova în ceea ce priveşte integrarea europeană şi despre intenţia conducerii ministerului şi a lucrătorilor de poliţie, atât activi, cât şi în rezervă, de a organiza în ţara noastră Secţia Naţională a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor. A fost solicitată susţinerea personală a domnului Preşedinte şi al Biroului Executiv Internaţional Permanent IPA cu sediul în or.Londra din Marea Britanie.

          În perioada anilor 2006-2008 un număr impunător de poliţişti din cadrul MAI al Republicii Moldova au devenit membri asociaţi în Secţia Naţională IPA a României. 

          La 19 aprilie 2008, în mun.Chişinău, în prezenţa Preşedintelui IPA, dl Michael Odysseos, al Asistentului Secretarului General IPA, dl Georgios Katsaropoulos, şi al Secretarului General IPA – Secţia Română, dl Iulian Medrea, au fost organizate şi desfăşurate lucrările Primei Adunări Generale a membrilor asociaţi IPA şi a fost creată Asociaţia Obştească „International Police Association – Secţia Republica Moldova”.

          Concomitent, a fost ales şi primul Comitet Executiv Naţional în următoarea componenţă: Preşedinte – dl Igor Bodorin, vicepreşedinţi – dl Andrei Pogurschi şi dl Vasile Batcu, Secretar General – dl Mihail Avram, Trezorier Naţional – dl Ion Brîncă, membri – dl Ion Izvoreanu, Ruslan Ojog, Valeriu Oprea, Vladimir Kovali, Nicolae Gribincea şi Larisa Tatian. 

          La 10 martie 2009, la şedinţa Biroului Executiv Internaţional Permanent al International Police Association, care şi-a ţinut lucrările în or.Valletta din Malta, a fost recunoscută organizaţia din ţara noastră ca secţie IPA în fondare, iar decizia respectivă  a fost confirmată de către al XIX-lea Congres Internaţional IPA din Antalia, Turcia din luna octombrie a aceluiaşi an. 

          La 28 septembrie 2009 Statutul IPA – Secţia Republica Moldova a fost înregistrat la Ministerul Justiţiei şi Asociaţia a obţinut statut de persoană juridică care, conform legislaţiei ţării,dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valută străină, cod fiscal, drapel, imn, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

          La 10 septembrie 2010, la cea de-a 36-a Conferinţă Internaţională IPA de la Paris, Franţa, IPA – Secţia Republica Moldova a fost afiliată la International Police Association şi astfel, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor din Republica Moldova a devenit Secţie Naţională cu drepturi depline în Marea Familie Mondială a Poliţiştilor.

          În prezent IPA – Secţia Republica Moldova este o organizaţie viabilă şi lucrativă,  constituită din 17 birouri locale, în care sunt înregistraţi mai mult de 600 de membri cu drepturi depline şi circa 600 de membri asociaţi la IPA – Secţia Română, care pe viitor necesită a fi reînregistraţi în Secţia Naţională IPA.

 

4. Viziune, misiune, valori

          IPA – Secţia Republica Moldova promovează ideile şi principiile expuse în documentele statutare IPA International, implementează hotărârile, deciziile, amendamentele, recomandările aprobate la congresele, conferinţele IPA International, ordinare sau extraordinare, face propuneri, susţine alte secţii similare de peste hotare.

          CEN se doreşte a fi un promotor al acestei misiuni nobile şi va fi un implementator activ al Planului de acţiuni – parte componentă a Strategiei Naţionale IPA.

 

          Viziune externă

          Pe de o parte, în plan extern, fiind parte componentă a mişcării IPA şi având drepturi şi obligaţiuni faţă de IPA International, IPA – Secţia Republica Moldova totalmente trebuie să şi le asume şi execute. Acestea sunt stipulate în Statutul internaţional cu Regulamentele respective, aşa ca participarea la Adunările Generale anuale (conferinţe, congrese etc.), alte forumuri internaţionale la care prezenţa Secţiei Naţionale este obligatorie, achitarea timbrelor şi legitimaţiilor etc. De asemenea sunt obligatorii pentru executare deciziile conferinţelor şi congreselor, unde IPA – Secţia Republica Moldova este parte componentă, indiferent de faptul că a participat sau nu la lucrările lor, precum şi diferite regulamente şi recomandări adoptate la aceste forumuri sau care reies din Statut. În acest context, IPA – Secţia Republica Moldova este parte componentă a familiei IPA şi va contribui la întărirea disciplinei statutare, sporirea potenţialului IPA International ca umbrelă a tuturor secţiilor naţionale, va fi un exemplu de executare a cerinţelor documentelor adoptate, de conlucrare eficientă cu IP, ISG, alte structuri IPA.

          Pe de altă parte, IPA – Secţia Republica Moldova conlucrează, cooperează cu secţiile IPA din alte ţări în activităţile petrecute pe plan naţional sau internaţional. În cazurile necesare, încheie acorduri bilaterale pe domenii de interes, în special cu ţările-membre IPA din vecinătate sau care au cultură, mentalitate, limbă similară, înţeleasă, clară pentru partea majoră a membrilor IPA – Secţia Republica Moldova. De asemenea, va face schimb de delegaţii pe bază de reciprocitate, va întocmi planuri de acţiuni, va identifica resursele participative etc.

          Esenţa principală este de a stabili relaţii de prietenie atât la nivel instituţional, cât şi la nivel de familii şi prieteni ai membrilor IPA. Aceste relaţii pot fi atât de gen profesional, cultural sau sportiv, cât şi de organizare a odihnei şi de vizite reciproce.

          CEN va stimula prin Comisia Relaţii Internaţionale dezvoltarea relaţiilor internaţionale şi la nivel de birouri. Motto-ul IPA „Servo per Amikeco” va constitui baza acestor relaţii.

 

          Valori şi principii

          Valorile de bază constituie prietenia simplilor membri IPA şi stabilirea contactelor personale. Ridicarea nivelului de profesionalism, imaginii poliţistului şi lucrului lui, posibilităţile de comunicare cu similarii din alte ţări este forţa care-i uneşte pe simplii membri IPA – Secţia Republica Moldova şi-i motivează la realizarea misiunii.

 

          Principiul non-separare

          CEN va întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea respectării acestui principiu. Prioritar să-l încorporeze în toate programele, proiectele şi planurile sale care au un impact asupra imaginii IPA – Secţia Republica Moldova pe plan naţional şi internaţional şi dereglează funcţionalitatea normală a IPA – Secţia Naţională. Practica internaţională arată că orice neînţelegeri interne, care ies în afara hotarelor Republicii Moldova, duc la pierderi materiale şi morale directe pe plan internaţional. Acest principiu înseamnă un singur Centru de coordonare, un singur Preşedinte, un singur CEN, o singură Secţie Naţională IPA, cu toate consecinţele. Acest principiu reiese şi din documentele IPA primite la congresele şi conferinţele internaţionale, inclusiv cele statutare. Orice elemente de separatism aduc prejudicii ireparabile mişcării IPA şi posibilitatea de apartenenţă a Secţiei Naţionale la IPA International.

 

          Principiul non-discriminare

          IPA – Secţia Republica Moldova tratează orice membru, birou la fel, indiferent de statutul social, etnie, rasă, apartenenţă religioasă, sex, vârstă etc.

 

          Principiul participativ al membrilor

          IPA – Secţia Republica Moldova încurajează membrii să-şi expună liber opinia cu privire la deciziile care-i afectează, să participe activ la evenimentele statutare desfăşurate atât pe plan local, cât şi naţional. IPA salută participarea membrilor la planificarea şi monitorizarea evenimentelor şi măsurilor petrecute, precum şi la ridicarea calităţii de organizare şi executare a lor. Esenţa executării Planului Naţional de acţiuni este determinat în primul rând de implicarea şi participarea pe larg a tuturor membrilor.

          Fiecare membru este conştient de faptul că contribuţia personală este esenţa funcţionării şi dezvoltării IPA – Secţia Republica Moldova.          Responsabilitate

          Fiecare membru IPA are drepturi şi responsabilităţi, inclusiv de a fi ales şi de a alege organele de conducere. Orice persoană aleasă în organele de conducere CEN, birou sau pe plan internaţional este conştient că, conform Statutelor şi Regulamentelor atât de rang naţional, cât şi internaţional nu este remunerat, are un credit de încredere din partea membrilor IPA care l-au ales şi trebuie să efectueze o muncă voluntară şi calitativă în folosul lor. Descrierea acestei munci şi devotamentul faţă de membrii ce l-au ales trebuie să fie recunoscută prin calitate, rezultate, atitudine şi competenţă.

 

          Calitate

          IPA – Secţia Republica Moldova pune un accent deosebit pe calitatea relaţiilor de prietenie, ce au ca element de bază sinceritatea relaţiilor. Calitatea de asemenea prevede şi cunoaşterea suficientă a documentelor statutare şi deciziilor primite de IPA International sau de CEN al IPA – Secţia Republica Moldova. CEN şi birourile vor investi în acest domeniu pentru a avea membri care, în complex, asigură calitatea funcţionării IPA – Secţia Republica Moldova. Acest principiu prevede şi un nivel conştiincios al fiecărui membru IPA la realizarea obligaţiunilor şi drepturilor statutare.

 

          Parteneriat

          IPA – Secţia Republica Moldova este o organizaţie absolut independentă cu toate atribuţiile sale. Organul suprem este Adunarea Generală.

          În activitatea sa, IPA– Secţia Republica Moldova are ca partener strategic Ministerul Afacerilor Interne, unde ministrul, prin Statut, este Preşedinte de onoare al IPA – Secţia Naţională.  În această ordine de idei, – Secţia Republica Moldova conlucrează activ cu MAI şi subdiviziunile teritoriale sau pe direcţii de specialitate în rezolvarea prevederilor statutare.

          Pe plan naţional IPA – Secţia Republica Moldova poate încheia acorduri de parteneriat cu alte organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale fără a prelua careva din obligaţiunile acestora.

          Pe plan internaţional IPA – Secţia Republica Moldova va avea obligaţia de a menţine relaţiile de lucru cu IPA International cu toate drepturile şi obligaţiunile sale statutare. De asemenea se vor încheia acorduri de colaborare cu secţiile IPA din alte ţări, reflectate în Planul strategic de acţiuni anexat.

 

          Voluntariat

          IPA – Secţia Republica Moldova consideră voluntariatul drept resursă valoroasă care ajută organizaţia să-şi atingă mai eficient şi mai eficace misiunea.

 

          Confidenţialitatea

          IPA – Secţia Republica Moldova asigură acces profesionist şi limitat la datele personale ale membrilor săi, care devin cunoscute prin relaţiile statutare.

 

5.  Obiective strategice, specifice, strategii şi acţiuni

 

          Direcţiile strategice sunt cuprinse în 3 segmente, numite axe strategice.

          Axa strategică 1. Creşterea potenţialului şi capacităţilor instituţionale a IPA – Secţia Republica Moldova.

          Axa strategică 2. Continuarea dezvoltării şi finisarea cadrului juridico-normativ.

          Axa strategică 3. Întărirea capacităţilor birourilor locale, creşterea numărului de birouri şi numărului de membri în aceste birouri şi asigurarea funcţionării stabile a birourilor.

 

6. Axa strategică 1

 

          Axa strategică 1. Creşterea potenţialului şi capacităţilor instituţionale a IPA – Secţia Republica Moldova.

 

          Segmentul dat pe perioada 2013-2015 prevede următoarele direcţii:

          -  Lichidarea oricăror restanţe la colectarea cotizaţiilor.

          -  Acumularea de surse financiare atât din contribuţiile membrilor, cât şi din cele de sponsorizare.

          -  Procurarea, închirierea sau posedarea unui spaţiu IPA – Secţia Republica Moldova.

          -  Confecţionarea şi asigurarea IPA – Secţia Republica Moldova şi a subdiviziunilor sale cu atribute necesare, aşa ca: drapel, imn, bannere, altă atributică specifică de imagine, de promovare a imaginii.

          -  Formarea şi asigurarea prezenţei delegaţiei naţionale la congresele, conferinţele de dare de seamă anuale (bilanţ) în componenţa deplină (delegaţi, observatori, vizitatori).

          -  Stabilirea unor relaţii durabile de colaborare cu ţările vecine România, Ucraina, Rusia, Israel, Italia, precum şi altele.

          -  Stabilirea unor relaţii planice de conlucrare cu MAI la realizarea diferitor evenimente de interes comun.

          -  Participarea la alte evenimente internaţionale, conlucrarea cu IPA International şi alte secţii naţionale IPA de peste hotare.

          În documentele propuse pentru adoptare se va ţine cont că adunările anuale a birourilor locale se vor petrece în lunile ianuarie – februarie a fiecărui an.

          Adunările generale naţionale se vor petrece în fiecare an în luna mai.

          Adunările generale internaţionale sunt deja stabilite anual în lunile septembrie – octombrie, după care urmează Săptămâna prieteniei.

          Se va lua în consideraţie executarea unor acţiuni preventive pentru coparticipare la evenimentele internaţionale.

 

7.    Axa strategică 2

 

          Axa strategică 2. Dezvoltarea şi finisarea cadrului juridico-normativ, elaborarea şi aprobarea Regulamentelor necesare pentru funcţionarea normală a tuturor structurilor IPA – Secţia Republica Moldova.

 

          Până la 31 decembrie 2012 au fost prelucrate, modificate şi adoptate un şir de documente de bază: Statutul şi modificările efectuate, Regulamentul intern, care în mare măsură asigură poziţionarea de administrare a procesului de recepţionare a noi membri şi de formare a birourilor în teren.

          Totodată Comisia juridică nu funcţionează, în aşa mod formându-se un gol important în activitatea cotidiană. Pentru perioada 2013-2015 este necesar de a forma documente-tip de următorul gen:

-  Regulament-tip de funcţionare a biroului IPA;

-  Regulament de funcţionare a Comisiei de cenzori;

-  Regulament-tip de funcţionare a Comisiei Interne şi Dezvoltare;

-  Regulament-tip de funcţionare a Comisiei Relaţii Internaţionale;

-  Regulament-tip de funcţionare a Comisiei Juridice;

-  Regulament-tip de funcţionare a Comisiei Sociale;

-  Regulament-tip de funcţionare a Comisiei Cultură, Tineret şi Sport;

-  Regulament-tip de funcţionare a Comisiei Profesionale;

-  Regulamentul de funcţionare a Trezoreriei;

-  Regulamentul de funcţionare a Secretariatului;

-  Alte documente-tip necesare pentru funcţionarea birourilor;

-  Redactarea, modificarea documentelor dejaaprobate, adaptându-le la etapa respectivă de dezvoltare, la realitate şi perspective.

-  Acorduri de cooperare cu secţiile IPA din alte ţări, cu alte organizaţii interne sau externe.

          Documentele vor fi acumulate într-un sumar, fiind accesibile pentru birouri şi membri.

          La redactarea, modificarea sau întocmirea documentelor noi se va ţine cont de documentele de bază ale IPA International şi de recomandările respective.

          De asemenea, se vor lua în consideraţie ultimele modificări şi schimbări adoptate la Congresul Internaţional XX al IPA din Eilat, Israel din 4-9 septembrie 2012 şi ulterioarele recomandări de la cea de-a 38-a Conferinţă Internaţională din 17-22 septembrie 2013 din Copenhaga, Danemarca, de la cea de-a 39-a Conferinţă Internaţională din septembrie 2014 din Potsdam, Germania şi de la Congresul Internaţional XXI al IPA din 13-18 octombrie 2015 din Limassol, Cipru.

 

8. Axa strategică 3

 

          Axa strategică 3.Întărirea capacităţilor birourilor locale, creşterea numărului de birouri şi numărului de membri în aceste birouri, asigurarea funcţionării stabile şi dezvoltării birourilor.

 

          La etapa iniţială de formare, birourile în teren necesită o perioadă de susţinere, încurajare şi asistenţă tehnică pe care o poate solicita de la CEN sau de la alte birouri cu experienţă.

          Este nevoie de o supraveghere permanentă a evoluţiei situaţiei, asigurarea cu documente de bază (Statut, Regulament intern, decizii ale CEN etc.). Secretariatul va asigura segmentul respectiv de accesibilitate în mod electronic sau în scris la documentele adoptate.

          Totodată birourile vor desfăşura un şir de măsuri pentru a face posibilă studierea documentelor de bază şi a deciziilor CEN, acestea urmând a fi publicate pe site-ul organizaţiei în decurs de 2 săptămâni de la adoptarea lor.

          Drepturile şi obligaţiunile birourilor sunt prevăzute în Statut, dar de asemenea, birourile au următoarele responsabilităţi de bază:

-  Ridicarea nivelului de conştientizare a membrilor săi;

-  Asigurarea selectării noilor candidaţi, în special din rândurile tinerilor ofiţeri;

-  Planificarea şi executarea activităţilor de birou;

-  Planificarea, executarea şi raportarea activităţilor către CEN;

-  Desfăşurarea adunărilor anuale de birou;

-  Contribuirea la executarea Planului Naţional de acţiuni;

-  Plata la timp a cotizaţiilor membrilor birourilor;

-  Alte obligaţiuni statutare.

 

9. Concluzii

 

          Strategia IPA – Secţia Republica Moldova va fi recomandată tuturor birourilor locale pentru planificare, executare şi va avea la bază Planul Naţional de acţiuni, care va fi monitorizat de CEN.

          Executarea acestei strategii pe deplin va face posibilă trecerea la o altă etapă de planificare strategică mai avansată şi o planificare a relaţiilor IPA la un nivel mai înalt, atât pe plan intern, cât şi extern.

          Planificarea corectă va ridica eficienţa şi va economisi sursele cheltuite.

          Se mizează pe un grad sporit de conştientizare a membrilor IPA – Secţia Republica Moldova la implementarea Strategiei, pe un CEN prietenos, competent şi eficient în realizarea scopurilor puse, pe conlucrarea calitativă cu birourile locale.

 

Servo per Amikeco!

 

 

PLANUL STRATEGIC

DE DEZVOLTARE ŞI CONSOLIDARE

AL ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI

„INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – SECŢIA REPUBLICA MOLDOVA” PENTRU PERIOADA ANILOR 2013-2015

(anexă la Strategia de dezvoltare şi consolidare

A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova”)

 

Capitolul I. Noţiuni generale

 

          1. Planul strategic de dezvoltare şi consolidare al A.O. „I.P.A. – Secţia Republica Moldova” este o parte componentă a Strategiei de dezvoltare şi consolidare a Secţiei Naţionale I.P.A. din Republica Moldova pentru perioada anilor 2013-2015.

          2. Planul strategic conţine activităţi de perspectivă, care decurg din Strategie, şi executarea lor sunt puse în sarcina Comitetului Executiv Naţional al Asociaţiei şi al Comitetelor Executive ale  Birourilor locale ca organizaţii primare.

          3. Activităţile incluse în Planul Strategic au menirea de a dezvolta în viitor capacităţile instituţionale şi funcţionale ale Asociaţiei în beneficiul tuturor membrilor I.P.A., sporirii numărului de membri I.P.A., crearea de noi birouri locale, stabilirea relaţiilor de colaborare între membrii I.P.A. şi între Birourile locale din Republica Moldova, stabilirea şi aprofundarea relaţiilor de cooperare internaţională dinte Secţia Naţională I.P.A. din Republica Moldova şi secţiile naţionale din alte ţări şi între birourile locale (filialele) din ţara noastră cu regiunile (filialele) din alte state, promovarea evenimentelor cu caracter profesional, social, cultural-sportiv, de turism, etc. pentru reflectarea corectă în societate a imaginii Asociaţiei, poliţiei şi a poliţistului şi îmbunătăţirii acesteia.

        4. Activităţile de perspectivă incluse în Planul Strategic îşi vor regăsi locul pentru executare în planurile anuale ale Asociaţiei, cu indicarea perioadei de îndeplinire, a locului, sursei de finanţare, impactului şi a persoanelor responsabile de fiecare măsură.

 

Capitolul II. Dezvoltarea internă

          1. Sporirea numărului membrilor I.P.A. până la 1500 persoane, inclusiv cu reînregistrarea membrilor asociaţi la IPA – Secţia Română în Secţia Naţională IPA:

          a) în anul 2013 – admiterea a 300 membri I.P.A.;

          b) în anul 2014 – admiterea a 300 membri I.P.A.;

          c) în anul 2015 – admiterea a 300 membri I.P.A.

          2. Crearea birourilor locale în subdiviziunile organelor afacerilor interne în raioanele Cahul, UTA Gagauz-Yeri, Cantemir, Leova, Căuşeni, Orhei, Anenii-Noi, Criuleni, Edineţ, Briceni, Donduşeni, Soroca, Teleneşti, Călăraşi etc. şi acordarea asistenţei necesare din partea CEN;

          3. Identificarea unui local pentru Oficiul Central al Asociaţiei;

          4. Identificarea unui local pentru Muzeul Asociaţiei;

          5. Confecţionarea drapelului I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

          6. Crearea imnului I.P.A. – Secţia Republica Moldova;

          7. Confecţionarea bannerelor şi altor accesorii pentru realizarea celor mai importante activităţi;

          8. Perfectarea şi adoptarea Regulamentelor-tip de funcţionare a Comisiilor de specialitate, birourilor locale, Trezoreriei, Secretariatului, Comisiei de Cenzori, altor consilieri-asistenţi şi altor structuri auxiliare;

          9. Monitorizarea procesului de operare a modificărilor în legislaţia Republicii Moldova şi în Actele International Police Association pentru ajustarea documentelor de funcţionare a I.P.A. – Secţia Republica Moldova la standardele naţionale şi internaţionale;

          10. Editarea unei reviste şi altor ediţii periodice despre viaţa Asociaţiei;

          11. Organizarea şi participarea, după nivelul de interes, la evenimentele dedicate sărbătorilor tradiţionale: 8 martie – Ziua Internaţională a Femeilor, 1 iunie – Ziua Internaţională a Copiilor, Ziua Fondării International Police Association, Ziua Naţională a I.P.A. – Secţia Republica Moldova, 18 decembrie – Ziua Poliţiei Naţionale, alte sărbători profesionale la nivelul subdiviziunilor organelor afacerilor interne (Ziua Departamentului Carabinieri, Ziua BPDS „Fulger”; Ziua Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I., Ziua Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţiilor Excepţionale, Ziua Poliţiei de Frontieră, Ziua Biroului Central „Interpol”, Ziua Ofiţerului Urmărire Penală, Ziua Clubului sportiv central „Dinamo” etc.);

          12. Organizarea şi participarea la evenimentele dedicate memoriei poliţiştilor căzuţi la datorie, precum: Turneul de mini-fotbal „În memoria lui Mihail Moraru” (Hînceşti), Turneul de mini-fotbal „În memoria lui Tudor Ţernă” (Nisporeni) etc.;

          13. Organizarea unor noi turnee dedicate memoriei altor poliţişti căzuţi la datorie, precum Constantin Coipan etc.;

          14. Organizarea şi participarea la competiţiile sportive dedicate copiilor, la general, şi copiilor lucrătorilor de poliţie, în special;

          15. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter profesional, atât la nivelul Asociaţiei, cât şi în cooperare cu M.A.I.; 

          16. Stabilirea relaţiilor de cooperare cu anumite organizaţii de interes comun, inclusiv, Sindicatele M.A.I., Consiliul Veteranilor M.A.I., Asociaţia participanţilor la conflictul militar din raioanele de est ale Republicii Moldova, Clubul sportiv central „Dinamo”, Clubul „Baikerilor” etc.

          17. Organizarea excursiilor pentru membrii I.P.A. şi copiii din familiile vulnerabile de poliţişti pentru a vizita obiectivele culturale, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova;

          18. Alte activităţi – la propunerea membrilor Comitetului Executiv Naţional.

 

Capitolul III. Dezvoltare externă

 

          1. Participarea la lucrările celui de-al XXI Congres Internaţional al International Police Asociation, preconizat pentru anul 2015 în or. Limassol, Cipru;

          2. Participarea la lucrările Conferinţelor Internţionale I.P.A.:

a) 2013 – cea de-a 38 Conferinţă Internaţională I.P.A. din or.Copenhaga, Danemarca;

b) 2014 – cea de-a 39 Conferinţă Internaţională I.P.A. din or. Potsdam, Republica Federativă Germania;

          3. Participarea la Conferinţele Internaţionale pe linia profesională, organizate de International Police Association în diferite regiuni ale lumii;

          4. Participarea la Conferinţele Naţionale ale Secţiilor Naţionale I.P.A. din ţările vecine şi în ţările cu relaţii de cooperare deja stabilite, precum: România, Ucraina, Federaţia Rusă, Bulgaria, Grecia, Turcia, Cipru, Israel, Franţa etc., la invitaţia acestora;

          5. Asigurarea organizării participării delegaţiilor IPA – Secţia Republica Moldova  la competiţiile sportive cu caracter internaţional, organizate şi desfăşurate de către Secţiile Naţionale I.P.A. din alte ţări, precum Olanda şi Italia;

          6. Participarea la evenimentele cu caracter naţional, organizate de către Secţiile Naţionale din alte ţări (zilele de înfiinţare a secţiilor naţionale sau a unor regiuni naţionale), activităţi profesionale, cultural-sportive şi alte evenimente, la invitaţia acestora;

          7. Stabilirea relaţiilor de cooperare internaţională şi semnarea acordurilor bilaterale cu Secţiile Naţionale din România, Ucraina, Federaţia Rusă, Israel, Franţa, Italia, Bulgaria, Olanda, Danemarca, Monaco etc. în domeniile profesional, social, cultural, sportiv, schimb de delegaţii şi creativ etc.;

          8. Asigurarea schimbului de delegaţii între membrii I.P.A. din Republica Moldova şi membrii I.P.A. din România, Federaţia Rusă, Ucraina, Israel, Bulgaria, Turcia, Israel, Franţa, Monaco, Italia, Olanda etc.

          9. Acordarea asistenţei necesare Birourilor locale ale I.P.A. – Secţia Republica Moldova la stabilirea relaţiilor de cooperare internaţională cu structurile similare din cadrul Secţiilor Naţionale I.P.A. din alte ţări;

          10. Asigurarea organizării participării tinerilor ofiţeri din cadrul M.A.I. la seminarele şi conferinţele desfăşurate de către Centul Internaţional de Instruire Profesional al I.P.A. de la Castelul Gimborn, Republica Federativă Germania;

          11. Alte activităţi la propunerea membrilor CEN.

 

 

Secretariatul

Comitetului Executiv Naţional

al I.P.A. – Secţia Republica Moldova