ISTORIA

File istorice

Primele încercări de constituire a unei secţii naţionale a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor s-au produs în 1999 cînd a fost instituită „Asociaţia poliţiştilor din Moldova” (preşedinte: Ion Izvoreanu, trezorier: Ion Brîncă), care avea drept obiectiv aderarea la I.P.A., însă doar în ultimii ani, în Republica Moldova s-au creat condiţii favorabile, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern de iniţiere a procedurii de constituire a secţiei naţionale a I.P.A..

La 16 martie 2006, conducerea Ministerului afacerilor interne, prin scrisoarea nr.10/427, s-a adresat către Secţia Română I.P.A. şi a solicitat susţinerea acesteia, în calitate de tutor, în constituirea Secţiei Naţionale I.P.A. în Republica Moldova. Conducerea Secţiei Române I.P.A. a susţinut solicitarea respectivă şi la 30 iunie 2006, cu participarea Secretarului General a I.P.A. Secţiei Română, generalului de poliţie, dr. Iulian Medrea,  în incinta M.A.I. a fost convocată adunarea grupului de iniţiativă care a creat Comitetul de Înfiinţare a Secţiei Republica Moldova a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor (I.P.A). În calitate de fondatori a acestui comitet au participat 69 de angajaţi ai organelor afacerilor interne şi pensionari ai M.A.I.

În componenţa Comitetului de Înfiinţare au fost aleşi: dl. Igor Bodorin în calitate de Preşedinte al Comitetului, domnii Andrei Pogurschi, colonel de poliţie şi Vasile Batcu, pensionar al M.A.I., – în funcţia de vicepreşedinti, dl. Mihail Avram, pensionar al M.A.I. – în postura de Secretar General şi Ion Brîncă,  pensionar al M.A.I. - trezorier.

Scopul Comitetului de Înfiinţare este fondarea în Republica Moldova a Secţiei Naţionale a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor. Pentru realizarea scopului propus s-a planificat efectuarea activităţilor prevăzute de Statutul Internaţional al I.P.A, care urmează să determine Biroului Executiv Permanent Internaţional al I.P.A. de a susţine ideea de constituire în Republica Moldova a Secţiei Naţionale, adoptarea statutului Secţiei Naţionale şi recunoaşterea ei cu drepturi depline de către organele supreme ale International Police Association - congresul sau conferinţa.

I.P.A. – Secţia Română a devenit ajutorul principal în problema constituirii în Republica Moldova a Secţiei Naţionale I.P.A., prin intermediul căreia se realizează  toate relaţiile şi schimbul informaţional cu Biroul Executiv Permanent Internaţional, care susţine activităţile de organizare şi dezvoltare a Secţiei Naţionale până la recunoaşterea ei pe plan mondial ca Secţie cu drepturi depline, asigură eliberarea legitimaţiilor de membru I.P.A. pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Pe parcursul anilor 2006-2007 Comitetului de Înfiinţare a Secţie Naţionale I.P.A. a îndeplinit toate cerinţele înaintate de Biroul Executiv Permanent Internaţional  şi la 19 aprilie 2008 în mun. Chişinău a organizat şi desfăşurat Adunarea Generală a membrilor I.P.A., la care au participat___ membri, în cadrul căreia  a fost adoptate deciziile de constituire a Asociaţiei Internaţională a Poliţiştilor (I.P.A.) – Secţia Republica Moldova, de aprobare a statutului şi alegere a Comitetului Executiv Naţional.

Adunarea Generală a adoptat decizia de constituire a  Comitetului Executiv Naţional din care fac parte:

Bodorin Igor -  Preşedinte,

Pogurschi Andrei –  Vicepreşedinte,

Batcu Vaile –  Vicepreşedinte,

Avram Mihail –  Secretar General,

Brîncă Ion –  Trezorier,

Oprea Valeriu –  Preşedinte al Comisiei Cultură, Tineret şi Sport;

Ojog Ruslan –  Preşedinte al Comisiei Profesionale;

Tatian Larisa –  Preşedinte al Comisiei Juridice;

Kovali Vladimir –  Preşedinte al Comisiei Sociale,

Izvoreanu Ion –  Preşedinte al Comisiei Relaţii Internaţionale

Gribincea Nicolae –  Preşedinte al Comisiei pentru probleme interne.

Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor (IPA) – Secţia Republica Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi non-profit, ce se bazează pe principiile prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1948; Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, adoptată de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950 la Roma; Statul Internaţional al I.P.A.; Constituţia Republicii Moldova; Legea Republicii Moldova nr.837 –XIII din 17 mai 1996 „Cu privire la asociaţiile obşteşti”, Statul Secţie I.P.A. - Secţia Republica Moldova, alte legi şi acte normative.

Scopul Secţiei este de a stabili şi consolida relaţii de prietenie printre membrii săi, asistenţă reciprocă între angajaţii poliţiei, care sunt membri ai IPA şi familiile acestora, precum şi organizarea evenimentelor ce contribuie la dezvoltarea spirituală, culturală, socială şi profesională a membrilor săi în conformitate cu principiile Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor (IPA).

Secţia nu este implicată în activităţi legate de politică, religie şi discriminare rasială.

În calitate de membri de drept (membri asociaţi) ai Secţiei Republica Moldova a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor sunt acceptaţi angajaţii  poliţiei şi trupelor de carabinieri, pensionarii M.A.I., precum şi foştii lucrători de poliţie care au demisionat din serviciu din motive întemeiate, care sunt oneşti şi se caracterizează pozitiv la  locul de serviciu, şi acceptă ideile mişcării de asociere, recunosc principiile şi normele expuse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Statul Internaţional al I.P.A. şi Statul Secţiei Naţionale I.P.A. din Republica Moldova.

Potrivit Statului Internaţional şi celui al Secţiei naţionale mai există încă două categorii de membrii I.P.A. - membrii extraordinari şi membrii de onoare, care bineficiază de toate drepturile şi obligaţiile, cu excepţia dreptului deplin de vot, (deţin doar dreptul de vot consultativ).

Biroul Executiv Permanent Internaţional al I.P.A., care monitorizează activităţile realizate de Comitetul Executiv Naţional al Secţiei Republica Moldova,  la 4-6 martie 2009 şi-a ţinut lucrările în Malta, în cadrul agendei fiind examinată cererea de aderare şi dosarul Secţiei din Republica Moldova. Apreciind înalt activităţile realizate pe plan naţional, cât şi internaţional de Comitetul Executiv Naţional   Biroul Executiv Permanent Internaţional al I.P.A. a validat cererea şi a atribuit Secţiei Naţionale din Republica Moldova statutul de „secţie în fondare”, decizie ce urmează a fi aprobată în cadrul şedinţelor Congresului I.P.A., ce se va desfăşura în perioada 6-11 octombrie 2009, în or. Antalia, Turcia, la care va fi prezentă şi delegaţia Republicii Moldova.

Recunoaşterea de către forul executiv mondial în calitate de secţie „în fondare” este o mare realizare pe plan internaţional, o victorie a tuturor celor peste 600 membri ai I.P.A. din Republica Moldova şi a sponsorului principal I.P.A. – Secţia Română.

Totodată acest fapt constituie un important capital de încredere în maturitatea organizaţiei noastre şi susţinerea principală  pentru atribuirea statutului de  secţie cu drepturi depline,  în  cadrul Conferinţei Internaţionale a I.P.A. ce se va desfăşura în 2010 în or. Paris, Franţa.

(Consemnează M. Avram)

 

Contacte

Moldova, or. Chișinău

MD-2012, Str. Columna, 130

E-mail: ipa.moldova@gmail.com

Tel: +373 69103119

Abonează-te la știri

logo