AVIZ

A V I Z

În atenţia membrilor IPA din Republica Moldova asociaţi la IPA – Secţia Română

   Stimaţi membri IPA din Republica Moldova asociaţi la IPA – Secţia Română!

     Vă informăm respectuos că, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Executiv Naţional al IPA – Secţia Română din 19 noiembrie 2010, membrii IPA din Republica Moldova, asociaţi la Secţia Română, nu mai figurează în evidenţa acestei organizaţii, urmare a Hotărârii Conferinţei de la Paris din 10 septembrie 2010 a Biroului Permanent Executiv al International Police Association.

     În baza Deciziei Adunării Generale Anuale reprezentative (Prima Conferinţă Naţională) IPA – Secţia Republica Moldova din 16 februarie 2013, vă aducem la cunoştinţă că membrii IPA din Republica Moldova, asociaţi la IPA – Secţia Română, trebuie să se  reînregistreze în calitate de membru de drept în IPA – Secţia Republica Moldova  până la 31 mai 2013Una din condiţiile de reînregistrare ca membru de drept în IPA – Secţia Republica Moldova este achitarea restanţelor la taxa de aderare şi cotizaţiile anuale începând cu anul 2010 (din momentul aderării Secţiei Naţionale la International Police Association ca organizaţie cu drepturi depline).

Persoanele care nu vor îndeplini procedura de schimb a legitimaţiei, vor pierde calitatea de membru IPA, legitimaţia deţinută considerându-se nevalabilă.

Sunteţi invitat la sediul IPA–Secţia Republica Moldova, pe adresa: mun.Chişinău, str.Columna 130 (intrare din str.Maria Cebotari), de luni până vineri, între orele 11.00-17.00, în prealabil contactându-ne la numărul de telefon: 0.673 00 906.

     În scopul reconstituirii dosarului personal pentru obţinerea calităţii de membru de drept în Secţia IPA Republica Moldova, Vă rugăm să depuneţi următoarele acte:

1. Cerere (formularul pentru membrii asociaţi)

2. Legitimaţia IPA – Secţia Română (original şi copie)

3. Buletin de identitate (copie)

4. Legitimaţia de serviciu sau legitimaţia de pensionar (copie)

5. 4 foto color,  pe hârtie de calitate: 3,5x4,5 – în uniformă sau  4x5 – civil: costum, cămaşă, cravată

 

Contacte

Moldova, or. Chișinău

MD-2012, Str. Columna, 130

E-mail: ipa.moldova@gmail.com

Tel: +373 69103119

Abonează-te la știri

logo