Asociația Internațională a Polițiștilor (IPA) - Secția Republica Moldova | „Servicii prin prietenie”

Sună la: 067300906

Despre noi

IPA – Secția Republica Moldova este o organizație polițienească,  non guvernamentală și fără apartenență politică, constituită din polițiști și reprezentanți ai structurilor de forță, aflați în serviciu activ, dar și rezerviști și pensionari.

Scopul nostru este de a stabili și consolida relațiile de prietenie între membrii IPA, atât pe plan național cât și internațional, precum și de a promova cooperarea internațională în domeniile sociale, culturale și profesionale.

În prezent suntem în jur de 2000 membri, iar mottoul nostru este „Servo per Amikeco” – „Servicii prin prietenie”.

IPA – Secția Republica Moldova își desfășoară activitatea în baza principiilor prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1948; Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, adoptată de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950 la Roma; Constituţia Republicii Moldova; Legea Republicii Moldova nr.837 –XIII din 17 mai 1996 „Cu privire la asociaţiile obşteşti”, Statutul IPA - Secţia Republica Moldova, alte legi şi acte normative.